Terug naar overzicht
± min

Verschil tussen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit

Veel slachtoffers van letselschade worden met allerlei ingewikkelde en verwarrende termen geconfronteerd. Wij proberen bij twee veelgebruikte termen duidelijkheid te geven.

Één van de gevolgen van lichamelijk dan wel geestelijk letsel is vaak blijvend of tijdelijk verlies van arbeidsvermogen. Dat wil zeggen een verminderd of verloren vermogen om arbeid te verrichten. Het kan hierbij dus ook gaan om onbetaalde arbeid, zoals bijvoorbeeld huishoudelijk werk, onderhoudswerkzaamheden in het huis of de tuin en dergelijke om daarmee kosten van derden te besparen. Deze laatste schadecomponent noemt met ook wel 'verlies zelfwerkzaamheid'.

Het verlies aan arbeidsvermogen wordt door deskundigen ook wel aangeduid als arbeidsongeschiktheid. Let op, arbeidsongeschiktheid is niet hetzelfde als invaliditeit. Met het vaststellen van de aan een ongeval gerelateerde invaliditeit wordt namelijk bedoeld de aard en ernst van het door het slachtoffer opgelopen letsel weer te geven, waarbij geen rekening wordt gehouden met de beperkingen van het slachtoffer voor het verrichten van arbeid. Bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschktheid wordt wel rekening gehouden met de invloed van het letsel op de arbeidsmogelijkheden van het slachtoffer.

Het percentage invaliditeit kan derhalve duidelijk afwijken van het percentage arbeidsongeschiktheid. Een paar simpele voorbeelden maken het duidelijk:

1. Het verlies van een vinger levert in alle gevallen hetzelfde percentage invaliditeit op, maar het zal bij bijvoorbeeld een beroeps concertpianisttot een hoger percentage arbeidsongeschiktheid leiden dan voor een slachtoffer met een kantoorbaan.

2. Een slachtoffer met een partiële dwarslaesie zal altijd te maken krijgen met een hoge mate van invaliditeit maar hoeft niet altijd volledige of vrijwel volledig arbeidsongeschiktheid te zijn. Soms kan een slachtoffer nog prima computerwerkzaamheden verrichten.

Vanzelfsprekend zijn de aard en de mate van invaliditeit wel mede bepalend voor de directe materiële schade. Veelal zijn er natuurlijk ook behoorlijke kosten mee gemoeid om een invalide slachtoffer weer zo goed mogelijk terug te brengen in de situatie van voor het ongeval.

Heeft u resterende vragen of wilt u meer informatie? Bel ons gerust voor gratis advies! 0800 - 0112 (gewoon lokaal tarief!)