Terug naar overzicht
± min

Wanneer is mijn werkgever aansprakelijk voor mijn letselschade?

In art. 7:658 van het Burgerlijk Wetboek is de ‘zorgplicht’ van de werkgever geregeld. Met deze zorgplicht wordt bedoeld dat een werkgever maatregelen moet nemen om te voorkomen dat zijn werknemers tijdens de uitoefening van hun werk schade oplopen.

Kort samengevat komt het erop neer dat een werkgever aansprakelijk is, als hij in zijn zorgplicht jegens zijn werknemer(s) is tekortgeschoten. Neem even het voorbeeld van iemand die aan een zaagmachine werkt. Dit werk brengt risico's met zich mee. Van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze risico's inventariseert en maatregelen neemt om te voorkomen dat deze risico's zich verwezenlijken. Zo zal hij verplicht zijn de machine uit te rusten met een deugdelijke beschermkap en een noodknop. Doet de werkgever dat niet, dan schiet hij te kort in zijn zorgplicht. Hij stelt zijn werknemers immers bloot aan een gevaar op de werkplek, terwijl hij de mogelijkheid heeft dit gevaar te beperken.

Hoe groter de risico's op het ontstaan van een ongeval, hoe strenger de eisen die aan de zorgplicht gesteld mogen worden. Alles wordt echter begrensd door de redelijkheid. Dat wil zeggen dat de zorgplicht van de werkgever niet eindeloos is. Van een werkgever kan niet worden verlangd dat hij zijn werknemers tegen alle denkbare ongevallen beschermt. Een ongeval zit soms in een klein hoekje. Lang niet altijd is het de werkgever te verwijten dat er een ongeval plaatsvindt. Tot op zekere hoogte hebben werknemers volgens de rechter ook een eigen verantwoordelijkheid.

Voor een letselschade slachtoffer, als eisende partij, is in beginsel voldoende om te stellen (en zo nodig te bewijzen) dat er een ongeval tijdens de uitoefening van het werk heeft plaatsgevonden. Vervolgens is het aan de werkgever om te bewijzen dat hij voldoende maatregelen heeft genomen om de veiligheid van zijn werknemers te waarborgen. De vraag of hij hierin slaagt, zal dus sterk afhangen van de risico’s en gevaren op de werkplek en wat onder die omstandigheden redelijkerwijs van de werkgever op het gebied van veiligheidsmaatregelen mag worden verwacht. De werkgever is niet aansprakelijk, indien hij kan aantonen dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Gelet op bovenstaande is het iedereen wel duidelijk dat juist dit soort schaden veel discussie kan oproepen. Laat u derhalve altijd bijstaan door letselschade specialisten. U kunt ons altijd gratis bellen voor advies op nummer 0880 - 112 130.