Terug naar overzicht
± 0 min

Wat als werkgever aansprakelijk is voor bedrijfsongeval?

Wanneer u tijdens uw werk letsel heeft opgelopen bent u het slachtoffer van een bedrijfsongeval. Mogelijk kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw geleden en nog te lijden letselschade. Volg de onderstaande stappen zodat u weet of uw werkgever aansprakelijk is voor uw letselschade door uw bedrijfsongeval.

Wanneer is een ongeval een bedrijfsongeval?

Er is sprake van een bedrijfsongeval wanner het ongeval met letsel plaatsvindt onder werktijd. Het bedrijfsongeval kan plaatsvinden op het bedrijf of kantoor maar ook op locaties van derden wanneer u hier voor en/of in opdracht van uw werk (werkgever) bent. (Verkeers)ongevallen die tijdens woon-werkverkeer plaatsvinden worden niet als arbeidsongevallen aangemerkt.

Veel voorkomende oorzaken van bedrijfsongevallen met letselschade zijn:

 • het bedienen van machines
 • bewegen (rennen, lopen, achteruit stappen, ergens binnen stappen)
 • het hanteren van voorwerpen
 • het werken met handgereedschappen
 • het besturen of gebruiken van transportmiddelen (heftruck)

Wie is aansprakelijk voor het bedrijfsongeval?

Een van de eerste stappen in het schaderegelingsproces is het vaststellen van de aansprakelijkheid van de tegenpartij. Voor letselschade door bedrijfsongevallen geldt dat het slachtoffer een sterke bescherming geniet en de aansprakelijkheid vaak bij de werkgever ligt. Als een werknemer buiten zijn schuld om een bedrijfsongevak krijgt, dan kan de werknemer de loonschade en letselschade verhalen op de veroorzaker. Werkgevers zijn aansprakelijk voor uw letselschade in situaties wanneer:

 • het bedrijfsongeval is veroorzaakt door een onveilige werkomgeving
 • het bedrijfsongeval is veroorzaakt door een gebrek aan goede instructies
 • het bedrijfsongeval is veroorzaakt door een  gebrek aan  toezicht

In bovenstaande gevallen is de werkgever tekort geschoten in zijn wettelijke plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen.

Een werknemer kan echter ook zelf aansprakelijk zijn voor de schade na een bedrijfsongevak wanneeer sprake is van eigen schuld. Er is sprake van eigen schuld in situaties van opzet of bewuste roekeloosheid.

Er kan discussie optreden over de oorzaak en aansprakelijkheid van het bedrijfsongeval. Een letselschade expert kan u in deze situaties bijstaan, adviseren en helpen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid. Bel 0880 112 129 voor gratis advies.

Wanneer de Arbeidsinspectie inschakelen?

Werkgevers zijn verplicht om een bedrijfsongeval te melden bij de Inspectie SZW. Deze meldingsplicht geldt zowel voor eigen werknemers als voor personen die onder gezag bij de werkgever werkzaam zijn zoals uitzendkrachten.

Wat is een meldingsplichtig bedrijfsongeval?

Een meldingsplichtig bedrijfsongeval is een bedrijfsongeval waarbij het slachtoffer

 • aan de gevolgen overlijdt
 • aan de gevolgen blijvend letsel oploopt
 • in een ziekenhuis moet worden opgenomen.

Een werknemer die door een bedrijfsongeval schade heeft geleden, kan deze schade verhalen op degene die verantwoordelijk is voor het ontstaan van het ongeval. Bij het claimen van letselschade kan gebruik worden gemaakt van het (boete)rapport dat de Inspectie SZW heeft opgemaakt. Als een proces-verbaal is opgemaakt, dan kan deze onder voorwaarden bij het betreffende parket worden opgevraagd.

Wat kan je claimen aan schade?

Slachtoffers van een bedrijfsongeval kunnen de tegenpartij aansprakelijk stellen en een letselschadevergoeding claimen voor de schade die men heeft opgelopen als gevolg van het bedrijfsongeval. Onder letselschade verstaat men zowel de lichamelijke als de geestelijke (immateriële) schade die u als slachtoffer ondervindt door het bedrijfsongeval. U kunt de denken aan de onderstaande zaken bij het claimen van letselschade na een bedrijfsongeval:

 • inkomensschade
 • kosten van medische behandelingen
 • kosten van revalidatie
 • kosten van huishoudelijke hulp
 • reiskosten
 • smartengeld

Klik hier voor meer informatie over de letselschadevergoeding.

Werkgever aansprakelijk stellen

Wanneer de werkgever verantwoordelijk is voor het veroorzaken van het bedrijfsongeval, dan kunt u hem aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade. U kunt voor de afhandeling van de schadeclaim een letselschadebureau inschakelen. Een letselschadebureau behartigt uw belangen gedurende het schaderegelingsproces, verzorgt de volledige communicatie met de aansprakelijke partij en helpt u bij het bepalen van de schadeomvang en de hoogte van de letselschadevergoeding.

Wanneer u zelf de procedure voert loopt u de kans dat u een te lage vergoeding ontvangt door gebrek aan deskundigheid en ervaring.De tegenpartij is meestal een grote verzekeraar met eigen juridische en medische experts. Wanneer de aansprakelijkheid wordt erkend, dan kunt u de kosten van het letselschadebureau in rekening brengen bij de tegenpartij.

Waar vind ik hulp en advies?

Bel gratis 0880 112 129 voor gratis hulp en advies bij letselschade na bedrijfsongevallen. Wij beantwoorden graag uw vragen, helpen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en  claimen gratis uw letselschadevergoeding.

 

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Alexander Gudde
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
 2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
 3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
 4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

 1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
 2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
 3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.