Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± 0 min

Wat als werkgever aansprakelijk is voor bedrijfsongeval?

Wanneer u tijdens uw werk letsel heeft opgelopen bent u het slachtoffer van een bedrijfsongeval. Mogelijk kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw geleden en nog te lijden letselschade. Volg de onderstaande stappen zodat u weet of uw werkgever aansprakelijk is voor uw letselschade door uw bedrijfsongeval.

Wanneer is een ongeval een bedrijfsongeval?

Er is sprake van een bedrijfsongeval wanner het ongeval met letsel plaatsvindt onder werktijd. Het bedrijfsongeval kan plaatsvinden op het bedrijf of kantoor maar ook op locaties van derden wanneer u hier voor en/of in opdracht van uw werk (werkgever) bent. (Verkeers)ongevallen die tijdens woon-werkverkeer plaatsvinden worden niet als arbeidsongevallen aangemerkt.

Veel voorkomende oorzaken van bedrijfsongevallen met letselschade zijn:

 • het bedienen van machines
 • bewegen (rennen, lopen, achteruit stappen, ergens binnen stappen)
 • het hanteren van voorwerpen
 • het werken met handgereedschappen
 • het besturen of gebruiken van transportmiddelen (heftruck)

Wie is aansprakelijk voor het bedrijfsongeval?

Een van de eerste stappen in het schaderegelingsproces is het vaststellen van de aansprakelijkheid van de tegenpartij. Voor letselschade door bedrijfsongevallen geldt dat het slachtoffer een sterke bescherming geniet en de aansprakelijkheid vaak bij de werkgever ligt. Als een werknemer buiten zijn schuld om een bedrijfsongevak krijgt, dan kan de werknemer de loonschade en letselschade verhalen op de veroorzaker. Werkgevers zijn aansprakelijk voor uw letselschade in situaties wanneer:

 • het bedrijfsongeval is veroorzaakt door een onveilige werkomgeving
 • het bedrijfsongeval is veroorzaakt door een gebrek aan goede instructies
 • het bedrijfsongeval is veroorzaakt door een  gebrek aan  toezicht

In bovenstaande gevallen is de werkgever tekort geschoten in zijn wettelijke plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen.

Een werknemer kan echter ook zelf aansprakelijk zijn voor de schade na een bedrijfsongevak wanneeer sprake is van eigen schuld. Er is sprake van eigen schuld in situaties van opzet of bewuste roekeloosheid.

Er kan discussie optreden over de oorzaak en aansprakelijkheid van het bedrijfsongeval. Een letselschade expert kan u in deze situaties bijstaan, adviseren en helpen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid. Bel 0880 112 129 voor gratis advies.

Wanneer de Arbeidsinspectie inschakelen?

Werkgevers zijn verplicht om een bedrijfsongeval te melden bij de Inspectie SZW. Deze meldingsplicht geldt zowel voor eigen werknemers als voor personen die onder gezag bij de werkgever werkzaam zijn zoals uitzendkrachten.

Wat is een meldingsplichtig bedrijfsongeval?

Een meldingsplichtig bedrijfsongeval is een bedrijfsongeval waarbij het slachtoffer

 • aan de gevolgen overlijdt
 • aan de gevolgen blijvend letsel oploopt
 • in een ziekenhuis moet worden opgenomen.

Een werknemer die door een bedrijfsongeval schade heeft geleden, kan deze schade verhalen op degene die verantwoordelijk is voor het ontstaan van het ongeval. Bij het claimen van letselschade kan gebruik worden gemaakt van het (boete)rapport dat de Inspectie SZW heeft opgemaakt. Als een proces-verbaal is opgemaakt, dan kan deze onder voorwaarden bij het betreffende parket worden opgevraagd.

Wat kan je claimen aan schade?

Slachtoffers van een bedrijfsongeval kunnen de tegenpartij aansprakelijk stellen en een letselschadevergoeding claimen voor de schade die men heeft opgelopen als gevolg van het bedrijfsongeval. Onder letselschade verstaat men zowel de lichamelijke als de geestelijke (immateriële) schade die u als slachtoffer ondervindt door het bedrijfsongeval. U kunt de denken aan de onderstaande zaken bij het claimen van letselschade na een bedrijfsongeval:

 • inkomensschade
 • kosten van medische behandelingen
 • kosten van revalidatie
 • kosten van huishoudelijke hulp
 • reiskosten
 • smartengeld

Klik hier voor meer informatie over de letselschadevergoeding.

Werkgever aansprakelijk stellen

Wanneer de werkgever verantwoordelijk is voor het veroorzaken van het bedrijfsongeval, dan kunt u hem aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade. U kunt voor de afhandeling van de schadeclaim een letselschadebureau inschakelen. Een letselschadebureau behartigt uw belangen gedurende het schaderegelingsproces, verzorgt de volledige communicatie met de aansprakelijke partij en helpt u bij het bepalen van de schadeomvang en de hoogte van de letselschadevergoeding.

Wanneer u zelf de procedure voert loopt u de kans dat u een te lage vergoeding ontvangt door gebrek aan deskundigheid en ervaring.De tegenpartij is meestal een grote verzekeraar met eigen juridische en medische experts. Wanneer de aansprakelijkheid wordt erkend, dan kunt u de kosten van het letselschadebureau in rekening brengen bij de tegenpartij.

Waar vind ik hulp en advies?

Bel gratis 0880 112 129 voor gratis hulp en advies bij letselschade na bedrijfsongevallen. Wij beantwoorden graag uw vragen, helpen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en  claimen gratis uw letselschadevergoeding.