Terug naar overzicht
± min

Werkgever aansprakelijk voor val bellende projectleider

14 juli 2010 - Door het Gerechtshof Leeuwarden is een bedrijf dat werkzaam is in de betonindustrie veroordeeld tot het voldoen van de letselschade van haar medewerker. Deze werknemer heeft ernstig letsel opgelopen als gevolg van een val, toen hij op een bouwlocatie met zijn mobiele telefoon aan het bellen was.

Het letselschade slachtoffer, welke in loondienst werkzaam was als projectleider, hield zich ten tijde van het gebeurde bezig met de controle van zogenaamde betonelementen op een trilplaat. Hij werd op een bepaald moment gebeld en nam de telefoon op. Tijdens het gesprek dat volgde stapte hij mis en viel vervolgens circa anderhalve meter naar beneden.

Door de letselschadespecialist van het slachtoffer werd de werkgever aansprakelijk gesteld. De aansprakelijkheid werd door de verzekeraar afgewezen en er volgde een procedure. Uiteindelijk werd in Hoger beroep door het Gerechtshof te Leeuwarden geoordeeld dat de werkgever wel aansprakelijk gehouden diende te worden voor het letsel en de schade van het slachtoffer.

Het Hof motiveerde dit en zij vindt dat op de werkgever een waarschuwingsplicht rust voor de gevaren die het gebruik van een mobiele telefoon met zich brengt als deze gevaren veel groter zijn dan bij normaal gebruik. Het Hof vindt ook dat dat in onderhavige kwestie het geval was, omdat de werkomgeving lawaaiig was, en daardoor meer concentratie gevergd werd van het slachtoffer bij het voeren van het telefoongesprek dan normaliter het geval zou zijn geweest.

Voorts motiveert het Hof haar oordeel door te benadrukken dat de mobiele telefoon bij deze werkgever een veel gebruikt intern communicatiemiddel was. Als er wijzigingen moesten worden doorgevoerd werden deze veelal op de laatste momenten via de mobiel doorgegeven. Het was derhalve voor de werknemer ook niet mogelijk om zijn mobiele telefoon niet op te nemen, ook al stond hij op een zogenaamde trilplaat.

Het Hof vindt dan ook dat de werkgever ten opzichte van haar medewerkers regels had moeten stellen aangaande het gebruik van de mobiele telefoon. Nu de werkgever hierin verzaakte, acht het Hof haar volledig aansprakelijk voor de door de werknemer opgelopen letselschade en zal de aansprakelijkheidsverzekeraar van de werkgever moeten overgaan tot schadevergoeding.