Terug naar overzicht
± min

Wetsvoorstel: smartengeld voor naaste familieleden

Een smartengeld-vergoeding van maximaal 20 duizend euro. Dat is het bedrag dat naaste familieleden van slachtoffers moeten ontvangen. De slachtoffers zijn overleden of hebben ernstig letsel opgelopen door een verkeersongeluk, een medische fout, een bedrijfsongeval, of een geweldsmisdrijf. Dit staat in het recente wetsvoorstel dat minister Ard van der Steur (VVD, Justitie) onlangs aan de Kamer deed.

Het smartengeld varieert tussen de 12.500 en 20.000 euro. Bij een misdrijf en bij een dodelijke afloop is het uitgekeerde bedrag hoger. Naaste familieleden van slachtoffers van een ongeval of een ernstig misdrijf moeten recht krijgen op smartengeld stelt Van der Steur. Hij hoopt op die manier het leed van de familie te erkennen en genoegdoening te bieden.

Robert M.
Eerder, in 2010, stemde de VVD (en het CDA) tegen een wetsvoorstel dat ouders, kinderen en partners smartengeld wilde toekennen. VVD-senatoren waren bang dat er met de nieuwe wet een claimcultuur zou ontstaan. Waarom de VVD dan 5 jaar later zelf met een voorstel komt? Dit heeft te maken met twee zaken. In de Amsterdamse zedenzaak rond Robert M. werden verzoeken van de ouders voor smartengeld afgewezen door de rechter. De toenmalige staatssecretaris Fred Teeven (VVD) beloofde daarop snel met een wetswijziging te komen. Ook maakte hij van ‘het versterken van de positie van slachtoffers’ een speerpunt in het kabinetsbeleid.

Meer geld voor samenwonende familie
Van der Steur gaat ervan uit dat de hechtste band bestaat tussen familieleden die bij elkaar wonen - ouders, kinderen, partners. Zij hebben recht op meer geld dan gescheiden levende ouders en kinderen. Over vriendschappen wordt in het wetsvoorstel niet gerept. Wel kunnen in uitzonderlijke gevallen broers en zussen een schadevergoeding krijgen.
In België in de meeste Europese landen, krijgen naasten van slachtoffers al een vergoeding. Uit onderzoek blijkt dat zij daar baat bij hebben.