Terug naar overzicht
± 0 min

Wie betaalt de behandeling van letselschade door PTSS?

Als PTSS wordt geconstateerd vindt veelal een financiële compensatie plaats door de werkgever. Maar de visie hierop verandert. Zo pleit de voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (kvmo) Marc de Natris voor een vergoeding vanuit de politiek. Op de website van de kvmo stelt hij:

Ik roep de politiek op om snel een nationaal ereschuld fonds in te stellen zodat het budget van de afzonderlijke ministeries gebruikt kan worden waarvoor het is bedoeld: dat de professionals goed opgeleid met voldoende en juiste middelen hun werkzaamheden voor de samenleving zo veilig als mogelijk kunnen verrichten.

De laatste jaren is volgens hem al veel geïnvesteerd op het gebied van zorg en nazorg rond een missie. ''De kennis en behandeling van PTSS zijn aanzienlijk verbeterd, waardoor de kans op blijvende schade beduidend is afgenomen.''

Letselschadeclaims
Defensie wordt steeds vaker geconfronteerd met letselschadeclaims, zoals onlangs de megaclaim van 15 miljoen euro door 120 Libanon-veteranen. Bij PTSS ligt de financiële compensatie meestal bij de werkgever. Volgens Natris gaat dat ten koste van de operationele capaciteit. Defensie moet immers ook rekening houden met schadevergoedingen voor militairen die met het wapenreinigingsmiddel PX-10 hebben gewerkt. De afgelopen jaren keerde Defensie meer dan 200 miljoen euro uit aan nazorg voor veteranen. Niet alleen Defensie maar ook politie en brandweer krijgen vaker te maken met dit soort beroepsziekten. De voorzitter krijgt bij zijn oproep dan ook onder meer de steun van politieplatform VMHP.

Wat weten we over PTSS?

1. In welke beroepen lopen mensen meer kans op PTSS?
Mensen die bij de politie, de brandweer of ambulance werkzaam zijn, hebben meer kans op een traumatische ervaring. Maar ook in op het eerste gezicht minder voor de hand liggende situaties ligt PTSS op de loer. Denk aan de baliemedewerker van een bank die wordt overvallen, een treinmachinist die wordt geconfronteerd met iemand die voor zijn trein springt, medewerkers op de spoedeisende hulp afdeling van een ziekenhuis die voor hun ogen een kind zien sterven. Situaties die kunnen leiden tot langdurige psychische (en/of lichamelijke) klachten voor de werknemer.

2. Openbaren de klachten zich direct na de traumatische ervaring?
Nee, dat hoeft niet. De klachten kunnen direct na het trauma ontstaan, maar ook pas jaren later.

3. Wat zijn de gevolgen van PTSS op het werk?
De klachten kunnen ernstig tot zeer ernstig zijn. Mensen kunnen lange tijd, of zelfs helemaal niet meer werken. Wat re-intergratie lastig maakt, is dat werknemers op hun werk opnieuw geconfronteerd kunnen worden met de traumatische gebeurtenis.

4. Is de werkgever aansprakelijk voor de schade die een werknemer tijdens zijn werk oploopt door PTSS?
Werkgevers hebben een aantal verplichtingen om traumatische situaties en daarmee posttraumatische stress-stoornis PTSS op het werk te voorkomen. Agressie en geweld op het werk vallen onder de arbeidsomstandighedenwet. De werkgever is verplicht om preventieve maatregelen te treffen om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen. In de verplichte risico-invenatrisatie (RI&E) moeten werkgevers vastleggen of en welke werknemers risico lopen op agressie en geweld. Daarnaast is de werkgever wettelijk verplicht een Plan van Aanpak te maken ter voorkoming van PTSS op het werk.

5. Wat te doen wanneer de werkgever nalatig is geweest op dit vlak?
Wanneer u letselschade heeft opgelopen op het werk doordat uw werkgever naatig is geweest, kan u uw werkgever aansprakelijk stellen en een letselschadeclaim indienen voor PTSS op het werk.

  1. Zorg in verband met de aansprakelijkheid dat u kunt aantonen dat de traumatische gebeurtenis ook daadwerkelijk plaatsvond tijdens de uitoefening van het werk.
  2. Vraag uw werkgever en bedrijfsarts naar eventuele schriftelijke verklaringen hiervan.
  3. Wanneer uw werkgever niet beschikt over een verklaring, vraag deze dan aan de politie. Die heeft de melding en getuigenverklaringen opgenomen in het politierapport.
  4. Zijn de bij 3 en 4 genoemde verklaringen niet aanwezig, dan kan een juridische behandelaar hier voor zorgen.
  5. Noteer welke stappen uw werkgever onderneemt om u weer aan het werken te helpen. Mocht u schade ondervinden door onzorgvuldigheid van uw werkgever of heeft u het idee dat hij u tegenwerkt, maak dan een dossier met schriftelijke en digitale informatie, zodat u later zaken (beter) kunt aantonen.

Heeft u PTSS opgelopen tijdens uw werk? En wilt u uw werkgever aansprakelijk stellen? Vraag vrijblijvend advies via onze helpdesk: 0880 - 112 130 (GRATIS).