✔ Kosteloos juridische hulp                         ✔ Rechtvaardige schadevergoeding               ✔ Altijd in de buurt

Ongeval op het werk, wat nu?

Na een ongeval op het werk zit u waarschijnlijk met veel vragen. Wanneer u letselschade heeft  opgelopen als gevolg van het bedrijfsongeval, dan heeft u wellicht recht op een schadevergoeding. Maar wanneer is een werkgever aansprakelijk? En hoe kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen en uw letselschade verhalen?

Werkgever aansprakelijk bij ongeval op het werk?

Als een werknemer schade heeft geleden door een bedrijfsongeval, bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden, dan is de werkgever in beginsel aansprakelijk. Werkgevers hebben namelijk een zorgplicht. Dit betekent dat werkgevers verplicht zijn om de veiligheid en gezondheid van werknemers te beschermen. Zo moeten werkgevers redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat werknemers tijdens de uitoefening van werkzaamheden geen schade lijden. Werkgevers dienen zodanige maatregelen te treffen, en aanwijzingen te verstrekken, zoveel als redelijkerwijs nodig is, om te voorkomen dat werknemers in de uitoefening van werkzaamheden schade lijden door bedrijfsongevallen of beroepsziekten.

Daarnaast hebben werkgevers een werkgeversaansprakelijkheid. Bij werkgeversaansprakelijkheid is het van belang dat een werkgever in het kader van de veiligheid van haar werknemers alles heeft gedaan wat in alle redelijkheid van de werkgever verwacht mag worden.

Werkgever zijn niet aansprakelijk wanneer aangetoond kan worden dat alles is  gedaan om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt. Heeft de werkgever alle benodigde maatregelen genomen en tevens toezicht gehouden op de naleving, dan hoeft de werkgever niet aansprakelijk te zijn voor het ongeval en dus geen schadevergoeding te betalen.

Schadevergoeding claimen na ongeval op het werk

Wanneer u letselschade heeft opgelopen als gevolg van een bedrijfsongeval en de werkgeversaansprakelijkheid is vastgesteld, heeft u recht op schadevergoeding. Deze schadevergoeding is bedoeld om alle kosten te compenseren die u nu en in de toekomst maakt als gevolg van het arbeidsongeval. Naast een materiële vergoeding bevat een letselschadevergoeding vaak ook een vergoeding voor immateriële schade (smartengeld) zoals

  • leed
  • pijn
  • gederfde levensvreugde

Direct uw verhaal vertellen?

Door ons te bellen, Whatsappen of door een e-mail te sturen kunnen we je direct vertellen hoe hoog de letselschadevergoeding ongeveer is en hoe we je kunnen helpen om deze vergoeding zo snel mogelijk te krijgen.

Bel gratis 0880 112 130Whatsapp ons: 06-159 559 48Meld jouw schade online

Gratis rechtsbijstand

Letselschadeslachtoffers kunnen bij het claimen van letselschade een belangenbehartiger zoals een letselschade jurist of letselschade advocaat inschakelen. Zij geven u advies, verhalen de opgelopen schade bij de aansprakelijke partij en ontzorgen u gedurende uw letselschade zaak.

Wanneer u letselschade hebt opgelopen door de schuld van een ander, dan is het in Nederland zo geregeld dat die persoon of dat bedrijf ook alle kosten van uw juridische bijstand moet betalen. De juridische dienstverlening van uw letselschade jurist of advocaat kost u dan niets.

Bij bedrijfsongevallen met letselschade heeft het behoud van een gezonde arbeidsrelatie tussen u en uw werkgever hoge prioriteit. U hoeft zich niet bezwaard te voelen om uw werkgever aansprakelijk te houden voor uw schade. Werkgevers zijn vrijwel altijd verzekerd tegen letselschade door een bedrijfsongeval.

Gratis hulp bij het claimen van letselschade?

Wij beantwoorden graag jouw vragen over letselschade, het claimen van een letselschadevergoeding of het inschakelen van een letselschadebureau. Je ontvangt binnen één werkdag een reactie.

Hoe kunnen wij je bereiken?

Heb je een vraag of wil je graag persoonlijk de situatie bespreken? Je kan altijd het contactformulier invullen

Letselschade.nl specialisten
Of bel gratis even
met onze specialisten

0880 112 130

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 uur en 17:30 uur. Buiten deze tijden kan je gebruik maken van het contactformulier of een bericht via WhatsApp sturen.