Schadevergoeding bij een verkeersongeval

Meld hier uw letselschade

Heeft u recht op letselschadevergoeding bij een verkeersongeval? Als er een aansprakelijke partij is wel. In Nederland geldt dat het verkeersslachtoffer recht heeft op een financiële vergoeding voor de schade die is ontstaan als gevolg van de aanrijding. Deze schadevergoeding wordt uitgekeerd door de persoon of verzekeringsmaatschappij die aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeval. Op deze pagina leest u er alles over.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Mijn verkeersongeval met letselschade

Hoe krijg ik een schadevergoeding na een ongeluk in het verkeer?

Bij letselschade door een verkeersongeval is er meestal sprake van een aanrijding tussen voertuigen of personen. U zat bijvoorbeeld op de fiets en werd aangereden door een automobilist. Of een andere automobilist reed door rood en raakte de auto waarin u zat in volle vaart. Of u stak het zebrapad over en werd daarbij aangereden door een automobilist of motorrijder.

Onlangs hielp LetselSchade.nl een slachtoffer dat op de fiets reed op een weg waar auto’s te gast zijn. De automobilist reed echter de fietser aan, waarbij de fietser letselschade opliep. In dit geval een klare zaak: de fietser had recht op letselschadevergoeding. Schadevergoeding na aanrijding? Meestal wel! De specialisten van LetselSchade.nl helpen u om de meest rechtvaardige schadevergoeding te krijgen.

Ik heb een auto-ongeluk gehad, wat moet ik doen?

Bij letsel na een auto-ongeluk heeft u in veel gevallen recht op een letselschadevergoeding. De letselschadespecialisten van LetselSchade.nl helpen u daarbij. Om letselschade te claimen, is het van belang dat er een tegenpartij aansprakelijk is voor uw schade. De verzekeraar van deze partij betaalt namelijk uw letselschadevergoeding als de aansprakelijkheid erkend is.

Letselschadezaken zijn vaak complex. Het is verstandig u te laten bijstaan door een betrouwbare letselschadespecialist.

6 tips na aanrijding

Bij letselschade door een verkeersongeval, wat voor informatie moet u verzamelen?

 1. Pijn aan uw nek? Gewond geraakt? Laat u zo snel mogelijk controleren door een arts, zodat uw klachten vastliggen. Veiligheid en gezondheid gaan voor alles.
 2. Kunt u niet meer rijden? Bel het alarmnummer op uw groene kaart. Maak niet zelf kosten door de auto te laten wegslepen.
 3. Noteer het kenteken van de tegenpartij en vul samen met de tegenpartij het schadeformulier in. Teken het formulier allebei, tenzij u het niet eens bent met wat er op het formulier staat! Heeft u na het verkeersongeval gezondheidsklachten of wilt u nog een opmerking maken na het ondertekenen van het formulier, doe dit dan op de achterzijde, anders is het formulier niet meer rechtsgeldig.
 4. Ga op zoek naar getuigen en noteer hun naam en adres op het schadeformulier.
 5. Bewaar al het bewijs (zoals bonnen), de kans is groot dat u dit later nodig heeft voor een schadevergoeding.
 6. Maak foto’s van de schade met uw mobiele telefoon.
review-letselschade-specialist-letselschade-32

Mr. Veronique Evers is Senior Letselschadejurist bij LetselSchade.nl

Wat voor schadevergoeding krijg ik bij een auto-ongeluk?

Bovenaan schreven we over het lichamelijk letsel dat u kunt oplopen door een aanrijding. Dat heeft gevolgen voor hoe u uw leven leidt, al dan niet tijdelijk. Door uw letsel maakt u kosten. Bijvoorbeeld:

 • Medische kosten. Voor medische hulp en medicijnen die niet in de basisverzekering zitten bijvoorbeeld. U moet dan veel afrekenen bij de apotheek. Bewaar altijd de bonnen!
 • U kunt tijdelijk minder goed voor uw kind(eren) zorgen en daardoor moet u extra kinderopvang inkopen.
 • U moet hulp in de huishouding of een tuinman inhuren om u te helpen.
 • U heeft net een duur sportschoolabonnement afgesloten en een hele sportuitrusting aangeschaft waar u nu geen gebruik van kunt maken.
  Uw werkgever betaalt uw loon niet 100% door bij ziekte en daardoor loopt u inkomsten mis. Zelfs als u zwart bijklust, kunt u de gemiste inkomsten soms verhalen op de aansprakelijke wederpartij.
 • Uw woning moet worden aangepast.
 • U moet vaak naar een (fysio)therapeut of andere medisch specialist. Omdat u niet met het OV kunt reizen of zelf met de auto kunt gaan, heeft u vaak een taxi nodig. Dit kost handenvol geld.
 • U kunt zelf de hond niet meer uitlaten en moet een hondenuitlaatservice inhuren

Zo zijn er nog veel meer kosten na een ongeluk in het verkeer. De letselschadespecialisten van LetselSchade.nl weten hier álles over en maken zich er hard voor dat u krijgt waar u recht op heeft.

Heeft u al veel kosten gemaakt? Dan helpt de letselschadespecialist u om bijvoorbeeld een voorschot te krijgen.

Materiële schade en smartengeld na verkeersongeval

Naast lichamelijk letsel kan er ook schade zijn aan uw spullen. Dit noemen we materiële schade. Denk bijvoorbeeld aan uw tas en kleding, uw schoenen of uw laptop.

Daarnaast kan het zo zijn dat u zich door de gevolgen van het ongeluk erg ongelukkig voelt of de deur niet meer uit durft. Dan is er sprake van immateriële schade. In dat geval zal de letselschadespecialist ook kijken of u mogelijk recht heeft op smartengeld.

letselschade specialist Tores

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Ik ben aangereden, wat moet ik doen?

Letselschade door een aanrijding kan aanzienlijk zijn. Zeker als u werd aangereden als voetganger of wanneer u na een aanrijding op de fiets gewond raakt. In beide gevallen maakt u een aanzienlijke kans op een letselschadevergoeding, omdat u door de wet goed wordt beschermd. De wet ziet u namelijk als zwakke verkeersdeelnemer. Vaak is de aansprakelijkheid dan snel erkend.

Hoeveel schadevergoeding ontvang ik na een aanrijding?

Misschien is dit wel de meest gestelde vraag aan onze letselschadespecialisten: hoeveel letselschadevergoeding krijg ik? Toch is het niet mogelijk om bedragen te noemen. Niet omdat we dat niet willen, maar omdat het niet kan. Hoe hoog een letselschadevergoeding is, hangt af van verschillende zaken. Bijvoorbeeld:

 • De aard en ernst van uw letsel
 • Hoe groot de kans is dat uw leven na de aanrijding weer wordt zoals voor het ongeluk
 • Welke kosten u heeft moeten maken
 • Welke toekomstige kosten u waarschijnlijk moet maken
 • Psychische schade: smartengeld
 • Eerdere letselschadezaken die vergelijkbaar zijn met uw situatie en de hoogte van de schadevergoeding die toen is toegekend
 • Richtlijnen in de branche

De specialisten van LetselSchade.nl zijn experts in het berekenen van een rechtvaardige letselschadevergoeding. Dit is voor hen dagelijkse kost.

Zij bespreken dit samen met u. Het is belangrijk dat u alle bonnen en afschriften bewaart die te maken hebben met kosten die u heeft moeten maken na het ongeluk.

Een schadevergoeding aanvragen na een fietsongeval

Zoals u hierboven al kon lezen: u bent als fietser en als voetganger goed beschermd door de wet. De kans op een schadevergoeding na een fietsongeval is groot – op voorwaarde dat er een aansprakelijke wederpartij is.

Schadevergoeding type letsels verkeersongeval

Na een verkeersongeval kan u letselschade bestaan uit verschillende soorten letsel, denk bijvoorbeeld aan:

 • Gebroken been
 • Gebroken arm
 • Gebroken pols
 • Gescheurde spieren
 • Hersenletsel
 • Hersenschudding
 • Hoofdletsel
 • Wonden of sneeën
 • Letsel aan uw organen
 • Whiplash
 • Armletsel
 • Brandwonden
 • Buikletsel
 • Aangezichtsletsel
 • Dwarslaesie
 • Gebroken ribben
 • Gehoorschade
 • Oogschade
 • Schade aan uw gebit

Is er een aansprakelijke tegenpartij? Dus: is het de schuld van iemand anders dat u letsel hebt opgelopen? Dan kunnen de specialisten van LetselSchade.nl u helpen om de meest rechtvaardige schadevergoeding te krijgen.

De letselschadespecialist helpt u ook om een voorschot te krijgen voor kosten die u al gemaakt heeft.

LetselSchade.nl is keurmerkkantoor

Alle vestigingen van Letselschade.nl zijn aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade . Dit keurmerk bewijst dat u te maken heeft met betrouwbare, professionele belangenbehartigers die de belangen van het slachtoffer centraal stellen. Helaas zijn er vandaag de dag nog genoeg malafide letselschadepraktijken die over de rug van het slachtoffer geld verdienen.

Het Nationaal Keurmerk Letselschade is een initiatief van De Letselschade Raad. De Letselschade Raad deelt dit Keurmerk niet zomaar uit: als belangenbehartiger moet je aan strenge eisen voldoen.

Ieder jaar volgt een audit of het betreffende letselschadekantoor nog voldoet aan de strenge kwaliteitseisen. Ook dit jaar voeren wij met trots het keurmerk letselschade.

Veelgestelde vragen na een verkeersongeval

Heeft u recht op schadevergoeding na een verkeersongeval?

U hebt als slachtoffer van een verkeersongeval recht op schadevergoeding wanneer u als gevolg van het ongeval letsel hebt opgelopen dat is veroorzaakt door het toedoen van een ander. De aansprakelijke wederpartij moet in dat geval alle kosten vergoeden die voortkomen uit een verkeersongeval. Daarbij kunt u denken aan de kosten voor het repareren van uw auto of aan de kosten voor fysiotherapie die buiten uw zorgverzekering vallen.

Daarnaast is een onderdeel van uw totale schadevergoeding ook een bedrag aan smartengeld. Dat bedrag wordt uitgekeerd, omdat een ongeval zorgt voor veel emotioneel leed, zoals pijn en verdriet. De juristen van Letselschade.nl helpen u kosteloos bij het verhalen van de maximale schadevergoeding.

Welke schade wordt vergoed na een verkeersongeval?

Als slachtoffer van een verkeersongeval hebt u recht op schadevergoeding wanneer u als gevolg van een verkeersongeval letsel hebt opgelopen. Als gevolg van het letsel dat u hebt opgelopen maakt u vaak veel kosten. Een belangenbehartiger kan helpen om de totale schade te verhalen op de aansprakelijke partij. Waar bestaat deze schade uit?

Bij schade wordt onderscheid gemaakt in materiële schade en immateriële schade. Materiële schade kan uitgedrukt worden in geld. Zo moet u wellicht na het ongeval behandeld worden in het ziekenhuis. Deze kosten vallen in sommige gevallen onder uw verplichte eigen risico. Daarnaast kan het zijn dat u door het letsel niet meer kunt werken, waardoor u inkomsten misloopt. Ook dit zijn voorbeelden van materiële schadeposten.

Daarnaast kunt u als gevolg van een verkeersongeval ook immateriële schade oplopen. Immateriële schade kan niet uitgedrukt worden in geld. Immateriële schade is de schade die u lijdt als gevolg van verdriet, pijn en verlies aan levensvreugde na een verkeersongeval. Als slachtoffer van een verkeersongeval hebt u recht op smartengeld voor de geleden immateriële schade. De aansprakelijke wederpartij dient zowel de materiële schade als de immateriële schade te vergoeden.

Krijgt u als inzittende een vergoeding voor uw schade?

Als u als inzittende letselschade hebt opgelopen na een verkeersongeval, dan kunt u bijna altijd één van de partijen aansprakelijk stellen voor uw schade. Aangezien u volledig buiten uw schuld om betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval, wordt u ook wel schuldloze derde genoemd. Onze letselschadejuristen behartigen de belangen van schuldloze derden en zorgen ervoor dat de schade wordt verhaald op de regelend verzekeraar.

Schuldloze derde en regelend verzekeraar

Als schuldloze derde kunt u bepalen wie u aansprakelijk gaat stellen voor de schade die u hebt opgelopen. U kunt de wederpartij aansprakelijk stellen, maar u kunt ook de bestuurder aansprakelijk stellen van de auto waar u in zat. De gekozen partij wordt ook wel de regelend verzekeraar genoemd. De regelend verzekeraar dient uw schade te vergoeden, ongeacht de vraag wie nu daadwerkelijk aansprakelijk is geweest voor het verkeersongeval. De regelend verzekeraar zal het bedrag aan schadevergoeding achteraf claimen bij de aansprakelijke partij.

Het voordeel is dat u als schuldloze derde niet de hele procedure hoeft af te wachten. Verzekeraars kunnen namelijk oneindig lang met elkaar discussiëren over de vraag wie aansprakelijk is voor het ongeval. Als schuldloze derde mag u geen slachtoffer worden van de oneindige discussie tussen de verzekeraars en om deze reden moet de aangesproken partij binnen korte tijd uw schade vergoeden.

Wat is de hoogte van de schadevergoeding bij een verkeersongeval?

De hoogte van uw schadevergoeding bij een verkeersongeval is afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

 • Ernst van het letsel
 • Herstelduur van het herstel
 • Mate van arbeidsongeschiktheid
 • Impact van het ongeval
 • Schade die u in de toekomst zult lijden

Aan de hand van deze factoren wordt bepaald wat de hoogte van de schadevergoeding is. Zoals gezegd beïnvloedt het herstelproces de hoogte van de schadevergoeding. Bij auto-ongelukken ontstaan bijvoorbeeld vaak whiplash klachten. Het herstel van een whiplash kan zeer traag gaan. Soms houden slachtoffers zelfs blijvende klachten over aan een whiplash. In dat soort gevallen zal de hoogte van de schadevergoeding hoger uitvallen.

Ook de mate van arbeidsongeschiktheid speelt een grote rol bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding. Mocht u door uw letsel niet kunnen werken en loopt u daardoor inkomen mis dan spreekt het voor zich dat dit een grote schadepost is dat ook meegenomen wordt in de schadevergoeding.

Gelet op het feit dat meerdere factoren bepalen wat de hoogte van de schadevergoeding is kan niet op voorhand worden gezegd hoe hoog de schadevergoeding zal uitvallen.

Wat zijn de kosten van juridische hulp bij verkeersongeval?

De juristen van Letselschade.nl kunnen u kosteloos bijstaan als u betrokken bent geweest bij een verkeersongeval waarbij het ongeval te wijten valt aan de wederpartij. Het is belangrijk dat u na een ongeval bewijs verzamelt over de toedracht van het verkeersongeval en de schuldvraag.

Na een verkeersongeval is het belangrijk om een schadeaangifteformulier te ondertekenen met de wederpartij. Daarmee voorkomt u dat later discussie ontstaat over de toedracht van het ongeval en de schuldvraag. Mocht het echt niet mogelijk zijn om een schadeaangifteformulier ter plekke in te vullen, omdat bijvoorbeeld één van de partijen met een ambulance is meegenomen naar het ziekenhuis, dan is een getuigenverklaring ook voldoende. De voorkeur bij getuigenverklaringen gaat uit naar een onafhankelijke getuige. De toedracht kan verder ook worden bewezen middels een politierapport. De politie moet dan echter wel ter plaatse zijn gekomen. Samengevat kan de toedracht van het verkeersongeval en de schuldvraag worden aangetoond middels een schadeaangifteformulier, een getuigenverklaring of een politierapport.

Daarnaast kunnen we u kosteloos bijstaan als u een schadeverzekering voor inzittende (SVI) of een schadeverzekering voor opzittende (SVO) hebt. In dat geval hoeft u de toedracht van het verkeersongeval en de schuldvraag niet te bewijzen.

Wanneer is uw verkeersongeval verjaard?

Elke vordering heeft een verjaringstermijn. Zo ook een letselschadevordering. Op grond van artikel 10 lid 3 WAM heb je drie jaar de tijd om een schadevergoeding te claimen via de WAM-verzekering. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment van het verkeersongeval.

Hoe lang duurt een letselzaak bij verkeersongevallen?

Hoe lang een letselschadezaak duurt bij verkeersongevallen verschilt sterk per zaak. Elke letselschadezaak is namelijk anders. Er zijn een aantal factoren die invloed hebben op de duur van een letselschadezaak. Daarbij kunt u denken aan:

 • de ernst van het letsel;
 • de impact van het letsel op het dagelijks leven van een slachtoffer;
 • de tijdsduur van het herstel.

Dat betekent dat hoe complexer de zaak is, hoe langer een letselschadezaak duurt. Daarnaast zal de duur van een letselschadezaak ook afhankelijk zijn van de vraag of de aansprakelijkheid wordt erkend, hoe snel de partijen over en weer op elkaar reageren en of een regeling wordt bereikt waar het slachtoffer tevreden mee is. De duur van een letselschadezaak kan variëren van enkele maanden tot aan enkele jaren.

Bent u als automobilist altijd aansprakelijk na een fietsongeval met kinderen?

Bij fietsongevallen met kinderen, maakt de wet onderscheid tussen kinderen jonger dan veertien jaar en kinderen van veertien jaar en ouder. In de praktijk bent u als automobilist bijna altijd volledig aansprakelijk voor de toegebrachte schade na een ongeval met een kind jonger dan veertien jaar. Hoewel kinderen schuldig kunnen zijn aan een verkeersongeval, kunnen zij in de praktijk bijna nooit volledig aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zij een ander hebben toegebracht. Dat heeft ermee te maken dat een kind onder de veertien jaar de gevolgen van zijn of haar handelen niet kan overzien.

Bij een ongeval tussen een automobilist en een kind ouder dan veertien jaar geldt dat de automobilist aansprakelijk is, tenzij hem niets te verwijten valt. De fietser heeft, ongeacht de vraag of er sprake is van eigen schuld aan de zijde van de fietser, recht op een vergoeding van minimaal 50% van zijn totale schade. De overige 50% wordt verdeeld afhankelijk van de vraag welke partij de verkeersregels heeft overtreden. Het kan zijn dat iedere partij voor de helft aansprakelijk is voor de schade, maar het kan ook zijn dat een van de partijen 75% aansprakelijk is voor de schade en de andere partij 25%. Dit is geheel afhankelijk van de omstandigheden van het ongeval.

Wie betaalt de hulp van een belangenbehartiger?

De aansprakelijke wederpartij is op grond van de wet verplicht om de kosten voor het verlenen van juridische bijstand te betalen. De letselschadejurist van Letselschade.nl dient de nota in bij de aansprakelijke wederpartij, waardoor wij kosteloos voor u aan de slag kunnen.

Let op dat sommige letselschade advocaten vragen om een bepaald percentage van uw schadevergoeding af te dragen. Dit honorarium kan nadelig zijn voor een letselschadeslachtoffer, omdat het percentage achteraf wordt verrekend met de uiteindelijke schadevergoeding. Bij ons is het inschakelen van een belangenbehartiger geheel kosteloos voor het slachtoffer.

Tegenpartij is weggereden, hoe de aansprakelijkstelling regelen?

Als u bent aangereden door een motorvoertuig en de bestuurder rijdt door voordat de gegevens zijn genoteerd, dan is dat erg vervelend. Toch hoeft dat niet te betekenen dat u met lege handen blijft staan. Het Waarborgfonds Motorverkeer vergoedt namelijk schade die in Nederland is veroorzaakt door een ander voertuig dat is doorgereden en waarvan de identiteit niet te achterhalen is of als de tegenpartij onverzekerd was ten tijde van het ongeval.

Advies bij letselschade zonder dader

U zult als slachtoffer eerst zelf moet proberen om de identiteit te achterhalen voordat u een beroep kunt doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit kan door beeldmateriaal en foto’s te verzamelen van de situatie. Ook kunt u een advertentie plaatsen waarbij u getuigen oproept. Daarnaast moet u binnen 14 dagen aangifte doen bij de politie waarbij u tenminste twee personen nodig hebt die het voorval hebben zien gebeuren en op papier willen verklaren wat zij exact hebben gezien. Als het niet lukt om de identiteit van de dader te achterhalen dan kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Eigen risico Waarborgfonds Motorverkeer

Let er wel op dat een wettelijk eigen risico geldt van € 250,-. U kunt dus geen beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer als de schade lager is dan € 250,-.

Neem contact op met een van onze letselschadejuristen en wij beoordelen direct of we een aanspraak kunnen maken op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via WhatsApp uw casus aanmelden.

  Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button