Stappenplan bij letselschade: 11 stappen naar jouw schadevergoeding

Om een letselschadevergoeding te regelen, moet de tegenpartij aansprakelijk worden gesteld. Dit doen wij bij LetselSchade.nl voor je. Wij regelen jouw schadevergoeding in overleg met de verzekeraar van de tegenpartij. Dit zijn de 11 stappen die je in het letselschade proces doorloopt:

 1. Verzamel bewijsmateriaal voor jouw letselschade
 2. Neem contact op met letselschade.nl voor gratis advies.
 3. Letselschade.nl helpt bij het inschakelen van een belangenbehartiger.
 4. Je belangenbehartiger verzamelt juridisch en medisch bewijs.
 5. Je belangenbehartiger stelt vast of de tegenpartij aansprakelijk is.
 6. Je belangenbehartiger stelt de tegenpartij aansprakelijk voor jouw schade en vraagt een voorschot op jouw letselschadevergoeding aan.
 7. De tegenpartij moet de aansprakelijkheid (gedeeltelijk) erkennen.
 8. Je belangenbehartiger inventariseert jouw nog te lijden schade.
 9. Je belangenbehartiger en de tegenpartij stellen de medische eindtoestand vast.
 10. We berekenen je definitieve schade.
 11. Vaststellingsovereenkomst opstellen.

We leggen de 11 stappen die je moet doorlopen als je letselschade hebt hierna verder uit.

1. Verzamel bewijsmateriaal voor jouw letselschade

Natuurlijk heb je bij het ongeval een schadeformulier ingevuld, dat is wettelijk verplicht. Maar je bent ook naar de arts geweest, en misschien heb je zelfs eventuele getuigen gesproken die jou kunnen helpen in jouw zaak. Hier volgen een aantal tips voor het verzamelen van bewijsmateriaal bij een verkeersongeval:

 • Zet een getuigenoproep op een Facebookgroep van jouw lokale buurt of hang een briefje in de supermarkt. Je hebt getuigen nodig voor een succesvolle schadeclaim.
 • Vraag iemand om foto’s te maken van het ongeval en deze naar je op te sturen. Denk ook aan evt. foto’s van verkeersborden als bewijs van verkeersregels ter plaatse.
 • Houd vanaf het ongeval belangrijke veranderingen in je financiële én emotionele situatie bij in een logboek. 

Niet alleen schadepapieren en artsenverklaringen zijn belangrijk bewijsmateriaal voor jouw letselschade zaak. Ook jouw persoonlijke bevindingen worden hierin meegeteld. Onze letselschadespecialisten helpen jou om dit bewijsmateriaal vervolgens zo effectief mogelijk in te zetten voor jouw belangen.

2. Bel letselschade.nl voor gratis hulp en advies

Bel gratis met onze helpdesk via 0880 112 130 voor hulp en advies voor jouw letselschade. Vertel jouw verhaal en je krijgt direct een inschatting van de hoogte van de schadevergoeding. Wil je met ons samenwerken? Dan gaan we door naar stap 3.

3. Belangenbehartiger inschakelen

We schakelen een belangenbehartiger voor je in: een letselschadejurist die het beste past op jouw zaak. Deze letselschadejurist blijft jouw contactpersoon en staat je bij gedurende het hele letselschade proces, van stap 4 tot en met stap 11.
Onze juridische bijstand kost je niets, zo is het in de Nederlandse wet geregeld. Als de tegenpartij aansprakelijk is, worden onze kosten altijd op hem verhaald.

4. Verzamelen juridisch en medisch bewijs

De belangenbehartiger start jouw zaak op. Hij of zij verzamelt het benodigde bewijs, zowel juridisch als medisch. Hiervoor geef je zoveel mogelijk medische gegevens aan je belangenbehartiger. De belangenbehartiger zet samen met jou alle schadeposten op een rij, schrijft eventuele getuigen aan en vraagt medische rapporten op als deze van toepassing zijn. Zo krijgen we een steeds completer en beter beeld van jouw letselschade en wat hiervoor de juiste vergoeding is.

5. Vaststellen aansprakelijkheid

De belangenbehartiger gaat na of de tegenpartij aansprakelijk is en of er schade te verhalen is.

6. Aansprakelijk stellen van de tegenpartij

Dan stelt je belangenbehartiger de tegenpartij aansprakelijk. Onze letselschade specialisten trekken juridisch alles voor je uit de kast om de aansprakelijkheid van de tegenpartij te onderbouwen. Deze fase is bepalend voor het succes van jouw letselschadezaak. Daarom moet dit zorgvuldig gebeuren en dat kan even duren. 
Tegelijk met de aansprakelijkstelling vragen we ook een voorschot op je letselschadevergoeding. Het voorschot is bedoeld om je financieel te ondersteunen bij veel voorkomende lopende kosten. Zoals autoschade, vervoerskosten, ziektekosten en het inschakelen van huishoudelijke hulp.

7. Erkenning van de aansprakelijkheid

De tegenpartij kan de aansprakelijkheid volledig erkennen, maar vaak wordt hierover gediscussieerd. In veel letselschadezaken ligt het erkennen van aansprakelijkheid overigens voor de hand. Er zijn namelijk diverse wettelijke regelingen die letselschadeslachtoffers beschermen en aangeven wie aansprakelijk is in bepaalde situaties. Zo wordt de zwakke verkeersdeelnemer (voetgangers en fietsers) beschermd tegen gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Voor bedrijfsongevallen geldt ook dat het slachtoffer een sterke bescherming heeft en de aansprakelijkheid voor de letselschade vaak bij de werkgever ligt. Erkent de tegenpartij aansprakelijkheid voor jouw letselschade? Dan gaan we door naar stap 8.

Direct je letselschade claimen?

Door contact met ons op te nemen kunnen we direct vertellen of het letselongeval in aanmerking komt voor een schadevergoeding.
Onze ervaren letselschadejuristen helpen bij het aansprakelijk stellen en het zo snel mogelijk claimen van de schade.

Meld jouw schade online

8. Inventariseren nog te lijden schade

Om je letselschade definitief vast te stellen en volledig te maken, moet je een medische eindtoestand hebben bereikt. Dit is het moment waarop je volledig bent hersteld of je conditie stabiel zal blijven; je toestand wordt medisch gezien dus niet beter of slechter. Het kost behoorlijk wat tijd om te inventariseren welke schade je nog zult lijden in de toekomst. Bij het definitief vaststellen van de letselschade vragen we daarom vaak een onafhankelijke partij om medische expertise. Ondertussen houdt je belangenbehartiger zich bezig met alle communicatie met de tegenpartij. Hij of zij houdt je tussentijds steeds op de hoogte stand van zaken in je letselschadezaak.

9. Vaststellen medische eindtoestand

Is het duidelijk dat je de medische eindtoestand inderdaad hebt bereikt, dan wordt de schade definitief vastgelegd. 

10. Berekenen van je schadeclaim

Je belangenbehartiger kan op basis van de medische eindtoestand de definitieve hoogte van je letselschade berekenen. Hiervoor moeten we een compleet beeld schetsen van hoe je toekomst er financieel uit komt te zien, in vergelijking met de situatie van voor het ongeluk. Voor het berekenen van letselschade bedragen gebruiken we ook rechterlijke uitspraken in vergelijkbare letselschadezaken, de smartengeldgids. Bekijk ook voorbeelden van letselschade bedragen.

11. Vaststellingsovereenkomst opstellen

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen jou (het letselschadeslachtoffer) en de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. In een vaststellingsovereenkomst leggen we onderling, zonder tussenkomst van een rechter, de hoogte van de schadevergoeding vast. In een vaststellingsovereenkomst worden doorgaans de volgende zaken beschreven:

 • alle betrokken partijen
 • de vergoeding van de schade; indien mogelijk uitgesplitst naar schadepost en bijbehorende vergoeding
 • de wijze waarop en wanneer de schadevergoeding wordt voldaan
 • de finale kwijting
 • eventueel een voorbehoud
smartengeld ligt op de smartengeldgids en burgerlijk wetboek

Wanneer krijg ik dan de schadevergoeding?

Binnen 2 weken na het opstellen van de vaststellingsovereenkomst ontvang je je schadevergoeding.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
 2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
 3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
 4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

 1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
 2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
 3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.