✔ Kosteloos juridische hulp                         ✔ Rechtvaardige schadevergoeding               ✔ Altijd in de buurt

Verjaring bedrijfsongeval

Verjaring van een bedrijfsongeval houdt in dat u als werknemer na verloop van tijd uw werkgever niet meer aansprakelijk kunt stellen voor uw opgelopen schade als gevolg van een bedrijfsongeval.

Wanneer is een bedrijfsongeval verjaard?

In de wet zijn verschillende verjaringstermijnen vastgelegd. Op grond van art. 3:310 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek geldt een absolute verjaringstermijn van 20 jaren bij letselschade en een relatieve verjaringstermijn van vijf jaren na het bekend worden met de schade en de daarvoor aansprakelijke partij. De zinsnede bekend worden met de schade moet subjectief worden genomen. Het is aan de aansprakelijke partij die zich op verjaring van de vordering beroept om te bewijzen dat het slachtoffer bekend was met de (letsel)schade.

Art. 3:310 lid 2 BW bepaalt dat vorderingen uit letselschade en overlijdensschade pas verjaren na 30 jaren in het geval van milieuschade en schade door blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de zin van art. 6:175 BW.

Art. 3:310 lid 5 BW bepaalt dat in afwijking van de absolute verjaringstermijn van 20 jaren, de relatieve verjaringstermijn van vijf jaren uit lid 1 en de verjaringstermijn van 30 jaren uit lid 2, een vordering uit letselschade dan wel overlijdensschade pas vijf jaren na de dag waarop men bekend werd met de schade en de aansprakelijke partij verjaart.

Uitzonderingen op verjaringstermijn

Voor bedrijfsongevallen geldt vaak een verjaringstermijn van vijf jaar. Er zijn echter uitzonderingen, waardoor de verjaringstermijn afwijkt. Voorbeelden van situaties zijn:

  • Wanneer u minderjarig was of bent op het moment van het bedrijfsongeval, dan gaat de verjaringstermijn pas in op het moment dat u als werknemer meerderjarig bent (geworden).
  • Bij beroepsziektes is geen sprake van een bedrijfsongeval, maar kunt u toch recht hebben op een schadevergoeding.
  • Bij ongevallen met motorvoertuigen kan de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval tot 3 jaar na het ongeluk aansprakelijk worden gesteld.

Direct uw verhaal vertellen?

Door ons te bellen, Whatsappen of door een e-mail te sturen kunnen we je direct vertellen hoe hoog de letselschadevergoeding ongeveer is en hoe we je kunnen helpen om deze vergoeding zo snel mogelijk te krijgen.

Bel gratis 0880 112 130Whatsapp ons: 06-159 559 48Meld jouw schade online

Letselschade claimen na bedrijfsongevallen

Om aanspraak op loonschade en of een letselschadevergoeding te kunnen maken, moet er een aanwijsbare schuldige zijn en een aantoonbaar verband zijn tussen het bedrijfsongeval en de ontstane kosten. Bij een letselschadeclaim worden de volgende stappen doorlopen:

  • bepalen aansprakelijk
  • aansprakelijk stellen tegenpartij
  • voorschot op claim bepalen
  • definitie claim vervaardigen
  • zaak afwikkelen
  • nazorg

Gratis hulp bij het claimen van letselschade?

Wij beantwoorden graag jouw vragen over letselschade, het claimen van een letselschadevergoeding of het inschakelen van een letselschadebureau. Je ontvangt binnen één werkdag een reactie.

Hoe kunnen wij je bereiken?

Heb je een vraag of wil je graag persoonlijk de situatie bespreken? Je kan altijd het contactformulier invullen

Letselschade.nl specialisten
Of bel gratis even
met onze specialisten

0880 112 130

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 uur en 17:30 uur. Buiten deze tijden kan je gebruik maken van het contactformulier of een bericht via WhatsApp sturen.