✔ Kosteloos juridische hulp                         ✔ Rechtvaardige schadevergoeding               ✔ Altijd in de buurt

Wat te doen bij letselschade?

Letselschade is schade die bestaat uit lichamelijke en psychische schade. Deze schade kan u oplopen als gevolg van een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is. Ter compensatie van uw letselschade kunnen letselschadeslachtoffers de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de letselschade en een letselschadevergoeding claimen. Maar wat moet u nu doen bij letselschade? Hoe verloopt de schaderegeling? Op deze pagina beschrijven wij het letselschade stappenplan, zodat u weet wat u moet doen bij letselschade.

Het 10 stappenplan bij letselschade

Wanneer u letselschade heeft opgelopen, dan kan u ter compensatie van de geleden schade een letselschadevergoeding claimen door de tegenpartij aansprakelijk te stellen voor het veroorzaken van de letselschade. Naast een materiële vergoeding bevat een letselschadevergoeding vaak ook een vergoeding voor immateriële schade zoals leed, pijn en gederfde levensvreugde. Deze vergoeding wordt smartengeld genoemd.

In veel gevallen verloopt de afwikkeling van letselschadezaken, de schaderegeling, zonder problemen. Normaal gesproken wordt de schade geregeld in onderling overleg tussen de belangenbehartiger van een slachtoffer (letselschade jurist of letselschadebureau) en de veroorzaker of diens verzekeraar. Het schaderegelingsproces verloopt echter niet volgens vaste regels.

Het 10 stappenplan voor wat u moet doen als u letselschade heeft is:

 1. Neem contact op met letselschade.nl voor gratis advies.
 2. Letselschade.nl helpt bij het inschakelen van een belangenbehartiger.
 3. Uw belangenbehartiger verzamelt juridisch en medisch bewijs.
 4. Uw belangenbehartiger stelt vast of de tegenpartij aansprakelijk is.
 5. Uw belangenbehartiger stelt de tegenpartij aansprakelijk voor uw schade en vraagt een voorschot op uw letselschadevergoeding aan.
 6. De tegenpartij moet de aansprakelijkheid (gedeeltelijk) erkennen.
 7. Uw belangenbehartiger inventariseert uw nog te lijden schade.
 8. Uw belangenbehartiger en de tegenpartij stellen de medische eindtoestand vast.
 9. Uw definitieve schade kan worden berekend.
 10. In een vaststellingsovereenkomst wordt uw definitieve schade vastgelegd.

Hieronder leggen we alle 10 de stappen wat u moet doen als u letselschade heeft verder uit.

Stap 1: Bel letselschade.nl voor gratis hulp en advies

Neem telefonisch gratis contact op met onze helpdesk voor gratis hulp en advies over uw letselschade, het inschakelen van een belangenbehartiger en het claimen van een letselschadevergoeding. Bel gratis 0880 112 130 en wij geven u direct advies.

Stap 2: Inschakelen van een belangenbehartiger

Slachtoffers met letsel en nabestaanden kunnen het beste een belangenbehartiger inschakelen. Als de tegenpartij aansprakelijk is, betaalt deze de redelijke kosten van rechtsbijstand. De rechtsbijstand is dan gratis voor u.

Stap 3: Verzamelen juridisch en medisch bewijs

De belangenbehartiger start uw zaak op. Het benodigde bewijs, zowel juridisch als medisch, wordt verzameld. Hiervoor is het nodig dat u zoveel mogelijk alle noodzakelijke gegevens verstrekt aan uw belangenbehartiger. De belangenbehartiger gaat uw schade begroten, eventuele getuigen aanschrijven en eventuele medische rapporten opvragen.

Stap 4: Vaststellen aansprakelijkheid

De belangenbehartiger gaat na of de tegenpartij aansprakelijk is en of er schade te verhalen is.

Stap 5: Aansprakelijk stellen van de tegenpartij

Wanneer de tegenpartij aansprakelijk is voor uw schade, dan stelt uw belangenbehartiger de tegenpartij aansprakelijk. Tegelijk met de aansprakelijkstelling zal ook een voorschot worden aangevraagd op uw letselschadevergoeding. Het voorschot is bedoeld voor veel voorkomende lopende kosten, zoals autoschade, ziektekosten en het inschakelen van huishoudelijke hulp.

Stap 6: Erkenning van de aansprakelijkheid

De tegenpartij kan de aansprakelijkheid volledig erkennen, maar vaak wordt hierover gediscussieerd. In veel letselschadezaken ligt het erkennen van aansprakelijkheid overigens voor de hand. Er zijn namelijk diverse wettelijke regelingen die letselschadeslachtoffers beschermen en aangeven wie aansprakelijk is in bepaalde situaties. Zo wordt de zwakke verkeersdeelnemer (voetgangers en fietsers) beschermd tegen gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Voor bedrijfsongevallen geldt ook dat het slachtoffer een sterke bescherming heeft en de aansprakelijkheid voor de letselschade vaak bij de werkgever ligt.

Direct uw verhaal vertellen?

Door ons te bellen, Whatsappen of door een e-mail te sturen kunnen we je direct vertellen hoe hoog de letselschadevergoeding ongeveer is en hoe we je kunnen helpen om deze vergoeding zo snel mogelijk te krijgen.

Bel gratis 0880 112 130Whatsapp ons: 06-159 559 48Meld jouw schade online

Stap 7: Inventariseren nog te lijden schade

Voor het definitief vaststellen van uw schade is een medische eindtoestand vereist. Dit is het moment waarop u volledig bent hersteld of het moment waarop uw schade niet verder zal verbeteren noch verergeren. Het inventariseren van nog te lijden schade kan behoorlijk wat tijd in beslag nemen. Indien nodig wordt een onafhankelijke partij gevraagd een medische expertise te doen. Uw belangenbehartiger verzorgt alle communicatie met de tegenpartij en zal u op de hoogte houden van de stand van zaken in uw letselschadezaak.

Stap 8: Vaststellen medische eindtoestand

Uw belangenbehartiger heeft nu definitief vastgesteld wat uw schade is op het moment waarop u of volledig bent hersteld of het moment waarop uw schade niet verder zal verbeteren of erger zal worden.

Stap 9: Berekenen van uw schadeclaim

Uw belangenbehartiger kan op basis van uw medische eindtoestand uw schade berekenen. Bij het berekenen van letselschade bedragen wordt door letselschade deskundigen vaak gekeken naar rechterlijke uitspraken in vergelijkbare letselschadezaken. Rechtelijke uitspraken waarin smartengeld is toegewezen worden verzameld in een smartengeldgids. Bekijk ook voorbeelden van letselschade bedragen.

Stap 10: Vaststellingsovereenkomst opstellen

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen u (het letselschadeslachtoffer) en de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. In een vaststellingsovereenkomst wordt onderling, zonder tussenkomst van een rechter, de omvang van de schadevergoeding vastgelegd. In een vaststellingsovereenkomst worden doorgaans de volgende zaken beschreven:

 • alle betrokken partijen
 • de vergoeding van de schade; indien mogelijk uitgesplitst naar schadepost en bijbehorende vergoeding
 • de wijze waarop en wanneer de schadevergoeding wordt voldaan
 • de finale kwijting
 • eventueel een voorbehoud

Gratis hulp bij het claimen van letselschade?

Wij beantwoorden graag jouw vragen over letselschade, het claimen van een letselschadevergoeding of het inschakelen van een letselschadebureau. Je ontvangt binnen één werkdag een reactie.

Hoe kunnen wij je bereiken?

Heb je een vraag of wil je graag persoonlijk de situatie bespreken? Je kan altijd het contactformulier invullen

Letselschade.nl specialisten
Of bel gratis even
met onze specialisten

0880 112 130

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 uur en 17:30 uur. Buiten deze tijden kan je gebruik maken van het contactformulier of een bericht via WhatsApp sturen.