Letselschadevergoeding en smartengeld berekenen

In welke situaties geldt werkgeversaansprakelijkheid?

De aansprakelijkheid van de werkgever is in de volgende situaties geldig:

 • Tijdens werkzaamheden
 • Alles wat tijdens werktijd gebeurt, ook wanneer werkgever omstandigheid niet kan beïnvloeden. Dit geldt voor zowel automobilisten/vrachtwagenchauffeurs als werknemers met de fiets.
 • Bij een bedrijfsuitje

In al deze situaties geldt de zorgplicht. Een uitzondering van werkgeversaansprakelijkheid is wanneer de werknemer bewust roekeloos gedrag heeft vertoond waar de letselschade door ontstond. Dit moet je als werkgever wel kunnen bewijzen en in de praktijk is dat lastig.

Wat is de zorgplicht?

De werkgever is aansprakelijk voor de letselschade van een werknemer, omdat hij een zorgplicht heeft. Dit betekent dat de werkgever altijd moet toezien op een veilige werksituatie voor zijn werknemers. Denk daarbij aan:

 • Veilige machines
 • Veilige werkplekken
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Voldoende en juiste instructies voor het werk
 • Voorlichting over het werk
 • Controle op naleving van veiligheidsregels.

Dit geldt zelfs ook als werknemers thuiswerken. De werkgever is dan verantwoordelijk dat de medewerker een goed beeldscherm heeft, de juiste stoel- en tafelhoogte, een goed toetsenbord, muis, etc. Zijn er werkomstandigheden die de werkgever niet kan beïnvloeden (buiten werkplaats)? Dan is hij verplicht om voor de werknemers een ongevallenverzekering voor verkeersongevallen af te sluiten.

Invullen van een arbeidsongeval formulier

Werkgeversaansprakelijkheid en goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap, beschreven in artikel 7:611 BW, is nauw verbonden aan werkgeversaansprakelijkheid. Goed werkgeverschap is een belangrijk onderdeel in het arbeidsrecht. Maar wat is goed werkgeverschap? Bij goed werkgeverschap wordt vaak een beroep gedaan op een aantal algemene rechtsbeginselen:

 • Het gelijkheidsbeginsel; werknemers die in dezelfde situatie zitten als collega’s, moeten ook op dezelfde manier als deze collega’s worden behandeld.
 • Het vertrouwensbeginsel; een werknemer mag vertrouwen op verwachtingen die de werkgever bij hem wekt.
 • Het beginsel van verworven recht; werknemers kunnen bepaalde verworven rechten, zoals elk jaar een kerstpakket of bonus krijgen, die niet in de arbeidsovereenkomst staan, eventueel toch afdwingen via het beginsel van goed werkgeverschap.
 • Het motiveringsbeginsel; beslissingen van de werkgever met betrekking tot de werknemer, zoals een schorsing of ontslag, dienen gemotiveerd te worden.
 • Het evenredigheidsbeginsel; beslissingen van de werkgever mogen het belang belang van de werknemer niet onevenredig schaden.
 • Het zorgvuldigheidsbeginsel; werkgevers moeten zich goed moet informeren en weloverwogen beslissingen moet maken met betrekking tot werknemers.
 • Het verbod van detournement de pouvoir; het verbod op het misbruiken van bevoegdheden.

Schadevergoeding claimen

Heb je letselschade opgelopen als gevolg van een bedrijfsongeval en is de werkgeversaansprakelijkheid vastgesteld? Dan heb je recht op schadevergoeding. Deze schadevergoeding is bedoeld om alle kosten te compenseren die je nu en in de toekomst maakt als gevolg van het arbeidsongeval. Naast een materiële vergoeding bevat een letselschadevergoeding vaak ook een vergoeding voor immateriële schade (smartengeld) zoals:

 • leed
 • pijn
 • gederfde levensvreugde
Letselschadekantoor LetselSchade.nl

Is de werkgever altijd aansparkelijk bij een bedrijfsongeval?

Als een werknemer schade heeft geleden door een bedrijfsongeval, bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden, dan is de werkgever in beginsel aansprakelijk. Tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer zelf. Bij veel bedrijfsongevallen is dit moeilijk te bewijzen. De werknemer kan zijn werkgever dan aansprakelijk stellen voor de letselschade en een schadevergoeding eisen.

De wet beschermt werknemers bij schade door een arbeidsongeval

Wetgeving omtrent werkgeversaansprakelijkheid is werknemersbeschermende wetgeving. Dit betekent dat werknemers meer rechten hebben en bescherming genieten bij het aansprakelijk stellen van werkgevers, dan de werkgever zelf. Hebben ze dus letselschade opgelopen schade door een arbeidsongeval, dan worden ze door de wet goed beschermd.

letselschade advocaten lopend

Onze aanpak

1
395DB44B-5EEE-49A7-BA34-6FBE1082A230@1xCreated with sketchtool.

Ontvang een gratis indicatie

2
8A59DC4F-ADCA-499A-9C5D-63DADB59E33A@1xCreated with sketchtool.

Jouw specialist bepaalt de aansprakelijkheid

3
736C699B-A70B-4792-BE3E-271BBAD29AC1@1xCreated with sketchtool.

Voorschot van de schadeclaim bepalen

4
48D82C54-FC2E-44CE-B7F4-BD709879F04A@1xCreated with sketchtool.

Indienen definitieve claim + nazorg

1
395DB44B-5EEE-49A7-BA34-6FBE1082A230@1xCreated with sketchtool.

Ontvang een gratis indicatie

2
8A59DC4F-ADCA-499A-9C5D-63DADB59E33A@1xCreated with sketchtool.

Jouw specialist bepaalt de aansprakelijkheid

3
736C699B-A70B-4792-BE3E-271BBAD29AC1@1xCreated with sketchtool.

Voorschot van de schadeclaim bepalen

4
48D82C54-FC2E-44CE-B7F4-BD709879F04A@1xCreated with sketchtool.

Indienen definitieve claim + nazorg

Direct je letselschade ten gevolge van een bedrijfsongeval claimen?

Door ons te bellen, Whatsappen of door een e-mail te sturen kunnen we je direct vertellen hoe hoog de letselschadevergoeding ongeveer kan zijn en hoe we je kunnen helpen om deze vergoeding zo snel mogelijk te krijgen.

Meld jouw schade online

kleermakerszit en werken achter de laptop | Letselschade.nl

Werkgever aansprakelijk stellen en de arbeidsrelatie

Bij bedrijfsongevallen met letselschade heeft het behoud van een gezonde arbeidsrelatie tussen u en uw werkgever hoge prioriteit. U hoeft zich niet bezwaard te voelen om uw werkgever aansprakelijk te houden voor uw schade. Werkgevers zijn bovendien vrijwel altijd verzekerd tegen letselschade door een bedrijfsongeval.

Letselschadekantoor Letselschade.nl

Letselschadeslachtoffers kunnen bij het claimen van letselschade een belangenbehartiger zoals een letselschade jurist of letselschade advocaat inschakelen. Zij geven je advies, verhalen de opgelopen schade bij de aansprakelijke werkgever en nemen je gedurende jouw letselschadezaak alles uit handen.

Als je letselschade hebt opgelopen door de schuld van een ander, dan is het in Nederland zo geregeld dat die persoon of dat bedrijf ook alle kosten van de juridische bijstand moet betalen. De juridische dienstverlening van een letselschade jurist of advocaat kost je dan niets.

LetselSchade.nl is onderdeel van Jurilex Letselschade
Meneer Groeneveld
"Uitstekende begeleiding, vakkundig advies en er wordt hard gewerkt aan dossiers na ongeval."
Paul
"Goede steun gehad van dhr van Santen, na een lange strijd van 6 jaar alles eindelijk afgewikkeld!"
Dennis Hendriks
"Je vrouw wordt aangereden op de fiets en de automobilist probeerde zijn eigen gemaakte schade bij ons vergoedt te krijgen door mijn vrouw verantwoordelijk te stellen voor het ongeluk. Gelukkig vonden wij Jurilex. En vanaf het eerste gesprek werden wij zeer vakkundig geholpen door mevr. Evers. Er wordt met je meegedacht en uiteindelijk hebben wij gewonnen. Echte toppers.... nog bedankt voor alle zorg en hulp."
de heer N
"Ik merkte dat ze het zo snel mogelijk afwoudenHebben. Tennkosten van mijn"
de heer F. Maas
"Fijn contact persoon gehad rustig persoon die goed naar je luisterde en goede adviezen aan je gaf .Zou altijd weer in zee gaan met deze firma."
Shadira Pietersz
"heel erg profesioneel aan het werk, nauwkeurig en gericht, goeie communicatie"
Petra Verweijen
mevrouw beer
"Ontzettend goed geholpen door mevrouw Asma. Een goed luisterend oor en erg vriendelijk. Ik zou echt iedereen aanraden om in zon situatie als mij contact op te nemen met Jurilex."
Meer reviews

Veelgestelde vragen

 

Is een letselschade advocaat gratis?
Letselongeval op het werk, hoe word ik snel geholpen?
Wanneer verjaart de mogelijkheid voor schadeclaim na werkongeval?
Is mijn werkgever aansprakelijk voor mijn bedrijfsongeval?
Hoe zorg je voor goede verstandshouding na bedrijfsongeval?
Ongeval op het werk, wanneer wordt de Inspectie SZW ingeschakeld?

Meer veelgestelde vragen

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Tiziana Tores
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
 2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
 3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
 4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

 1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
 2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
 3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.