Schadevergoeding voor ‘verlies aan zelfwerkzaamheid’?

Gepost 15-09-2022

Klussen in en buiten uw woning vallen onder zelfwerkzaamheid, zoals schilderen of reparaties. Het kan voorkomen dat u door een ongeval te maken krijgt met verlies aan zelfwerkzaamheid. Als u door het ongeval beperkt bent en iemand anders nu die klussen voor u moet doen, kunt u een vergoeding krijgen.

In dit artikel leggen we uit of en wanneer u volgens de rechter een schadevergoeding kunt krijgen voor verlies aan zelfwerkzaamheid.

Uitstellen van periodieke werkzaamheden

Een aandachtspunt bij de schadepost zelfwerkzaamheid is dat u als letselschadeslachtoffer niet altijd recht hebt op een vergoeding voor uitbesteedde voorgenomen onderhoudswerkzaamheden in en rondom de woning. Zo zal er bij een tijdelijke aantasting van het arbeidsvermogen aan u worden gevraagd om de onderhoudswerkzaamheden even uit te stellen. Bijvoorbeeld als het gaat om periodieke werkzaamheden, zoals schilderwerk.

De schadebeperkingsplicht stel dus eisen aan de eigen handelwijze. Met feiten en omstandigheden moet worden beoordeeld hoe die eisen concreet worden ingevuld.

Letselschade? Meld het direct!

Is er sprake van letsel na een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval? Wilt u de schade verhalen? Onze letselschadejuristen helpen kosteloos bij het claimen van uw schadevergoeding!

In het geval van achterstallig onderhoud

In het geval van achterstallig onderhoud, zal het uitstellen van de werkzaamheden minder voor de hand liggen. Maar dat het niet tijdig plegen van onderhoudswerkzaamheden verregaande consequenties kan hebben, illustreert een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland (verschenen in Letselschade Magazine) in een kort geding.

In deze zaak was er sprake van achterstallig onderhoud en de aansprakelijkheidsverzekeraar reageerde niet op de herhaalde verzoeken voor bevoorschotting om dit te herstellen. Uiteindelijk was het achterstallige onderhoud aanleiding voor de gemeente om met bestuursdwang over te gaan tot sloop. De bank ging over tot executoriale verkoop van het perceel en er bleef een hoge schuld achter. De kosten die hieruit voortvloeide waren vele malen hoger dan de kosten voor de voorgenomen onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast zorgde de al voor het ongeval bestelde materialen, die bestemd waren voor de verbouwing, voor hoge kosten.

In deze zaak bepaalde de rechtbank dat van het slachtoffer, die voor de datum van het ongeval een parketvloer had besteld, niet meer kon worden gevergd dat hij het leggen van de parketvloer zou uitstellen tot hij fysiek weer in staat zou zijn de werkzaamheden te verrichten. Deze kosten kwamen uiteindelijk wel voor rekening van de aansprakelijke partij, zijnde de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Vergoeding hangt af van 3 verschillende bepalingen

Het moment waarop u de voorgenomen onderhoudswerkzaamheden in en rondom de woning kan uitbesteden en die dan voor een vergoeding in aanmerking komen, wordt bepaald door:

 • In hoeverre het op korte termijn uitvoeren van de voorgenomen onderhoudswerkzaamheden, hogere kosten in de toekomst voorkomen;
 • Of de benodigde materialen voor de voorgenomen onderhoudswerkzaamheden al zijn besteld;
 • De tijdsduur waarin je niet in staat bent om de voorgenomen onderhoudswerkzaamheden te verrichten.

Mocht u nou afvragen welke klussen onder zelfwerkzaamheden vallen, of de hoogte van de vergoeding waarvoor u in aanmerking komt, neem dan contact op met een van onze letselschadespecialisten.

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   winkelwagen Call Now Button