Letselschade opgelopen na een aanrijding op uw fiets

Gepost 06-07-2022

Nederland is een fietsland. U heeft vast wel eens gelezen dat er in Nederland meer fietsen zijn dan inwoners. Dat de kans op een aanrijding op de fiets groot is, zal u dan vast ook niet verbazen. Twee derde van alle verkeersslachtoffers zijn fietser. Door de vele verschillende soorten fietsen die op de markt verschijnen, verwacht VeilgiheidNL dat het aantal fietsongevallen in de aankomende jaren zal toenemen. Als u wordt aangereden op de fiets, heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding voor uw opgelopen letsel. In deze blog leggen wij uit wat u moet doen bij een aanrijding met de fiets.

Verkeersongeval met de fiets

Bij een verkeersongeval met de fiets kunt u vervelend letsel oplopen. Door de weinige bescherming als fietser kunt u een harde klap maken. De fietser wordt dan ook gezien als een kwetsbare weggebruiker. Door deze regel wordt de fietser (en voetganger) wettelijk beschermd in het verkeer. Na de aanrijding moet vastgesteld worden wie aansprakelijk is voor het ongeval. Bij een aanrijding tussen een fiets en een gemotoriseerd voertuig is het echter zo dat de bestuurder van het motorvoertuig in principe aansprakelijk is voor de opgelopen letselschade van de fietser. Het gemotoriseerd voertuig is aansprakelijk voor in elk geval 50% van de schade. Daarvoor hoeft de fietser niet eerst de schuld van de bestuurder van het motorvoertuig te bewijzen. De fietser heeft dus vrijwel altijd recht op een schadevergoeding. Voor de overige 50% zal de aansprakelijkheid wel bewezen moeten worden. Een belangenbehartiger kan de fietser hierbij helpen.

Schadevergoeding fietsongeval

Na het ongeval kunt u te maken krijgen met allemaal onvoorziene kosten. Deze gemaakte kosten kunt u terugvorderen bij de aansprakelijke tegenpartij. Deze kosten maken onderdeel uit van de schadevergoeding na het fietsongeval. U heeft zowel recht op een materiële schadevergoeding (alle kosten waar een bedrag aan gekoppeld kan worden), als op een immateriële schadevergoeding (smartengeld). Smartengeld is een vergoeding die u ontvangt voor het opgelopen leed, pijn en gederfde levensvreugde als gevolg van het fietsongeval.

De hoogte van uw schadevergoeding hangt van verschillende zaken af. Zo wordt er gekeken naar de ernst van het ongeval, de kosten die u heeft moeten maken en het blijvende letsel. Elke situatie is anders, waardoor er geen vast bedrag voor een fietsongeval gesteld kan worden. De letselschadejuristen van LetselSchade.nl berekenen en claimen voor u de meest rechtvaardige letselschadevergoeding, gebaseerd op uw situatie en behoeftes.

Wanneer is er sprake van overmacht?

Er is sprake van overmacht als er iets dusdanig onverwachts gebeurt dat de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig het ongeval nooit had kunnen voorkomen. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van ‘aan opzet grenzende roekeloosheid’ door de fietser. Als de automobilist kan bewijzen dat er sprake was van overmacht, dan kan de automobilist de schade claimen die hij heeft opgelopen door een fout van de fietser of voetganger. In de praktijk is het vaak moeilijk om overmacht te bewijzen, en zal de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk zijn voor de schade.

Wat te doen na een aanrijding met een fiets?

Als er sprake is van letselschade dan is het belangrijk om meteen de politie te waarschuwen. Als er geen lichamelijk letsel is, dan moet u het ongeval zelf beschrijven. Meestal heeft de automobilist hiervoor een schadeformulier in zijn voertuig liggen, maar het is ook mogelijk om de schade digitaal te melden. Zorg ervoor dat u de contactgegevens van de tegenpartij opschrijft, maar ook van eventuele getuigen. Verder is het belangrijk om alle bewijsstukken te verzamelen die betrekking hebben op de ontstane schade. Deze informatie is nodig om de kans te vergroten dat u al uw schade vergoed krijgt. Neem contact met ons op als u letsel heeft opgelopen. Wij helpen u kosteloos de schade te verhalen op de tegenpartij.

Wie zijn Jurilex letselschade?

Ruim 15 jaar staat Jurilex Letselschade letselschadeslachtoffers bij met het verhalen van een rechtvaardige schadevergoeding. Met 14 vestigingen, allemaal drager van het Nationaal Keurmerk Letselschade, door het gehele land is er altijd een belangenbehartiger bij u in de buurt. Na het melden van uw letselschade krijgt u een letselschadebehandelaar toegewezen die namens u gaat optreden tegen de aansprakelijke partij. Deze behandelaar gaat voor u de discussie aan met de verzekeraar van de aansprakelijke partij, verhaalt uw gemaakte kosten en claimt een vergoeding voor uw emotionele letsel. Wij nemen u een hoop zorgen uit handen; u kunt zich focussen op uw herstel.

Wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding na de aanrijding op uw fiets? Neem dan direct telefonisch contact met ons op of vul het online schadeformulier in.

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Medisch-adviseur-bij-letselschade Call Now Button