Letselschade en het medisch beoordelingstraject

Gepost 20-06-2021

Bij een letselschadezaak zet uw belangenbehartiger zich in om de meest rechtvaardige schadevergoeding voor u te verhalen. De eerste stap in uw letselschadezaak is het aantonen van het letsel als gevolg van het ongeval. Om vervolgens een schadevergoeding te claimen die aansluit op uw situatie, zullen bepaalde gegevens en informatie bekend moeten zijn. Een van de belangrijkste informatiestukken is uw medische toestand. Om een goede beoordeling van uw medisch dossier te ontvangen, schakelt de letselschadejurist een medisch adviseur in. In deze blog leest u de toegevoegde waarde van het inschakelen van een medisch adviseur in uw letselschadezaak. 

Het belang van medische informatie bij letselschade

Om aanspraak te kunnen maken op een letselschadevergoeding is bewijsmateriaal nodig. Een onderdeel van het bewijsmateriaal is het opgelopen letsel. Door direct na het ongeval uw huisarts of specialist in het ziekenhuis te bezoeken, wordt uw letsel vastgelegd in uw medisch dossier. Dit dossier wordt gebruikt om het causaal verband tussen het ongeval en uw letsel aan te tonen, de ernst van het letsel en de duur van het herstel. Deze componenten dragen daarnaast bij aan het samenstellen van de schadevergoeding. Om in het bezit te komen van deze informatie schakelt uw belangenbehartiger een medisch adviseur in. Dit gaat altijd in nauw overleg met u. Hiervoor geeft u toestemming en ondertekent u een medische machtiging.

Letselschade? Meld het direct!

Is er sprake van letsel na een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval? Wilt u de schade verhalen? Onze letselschadejuristen helpen kosteloos bij het claimen van uw schadevergoeding!

Wat doet een medisch adviseur?

Een medisch adviseur is een onafhankelijk adviseur die wordt ingeschakeld door uw belangenbehartiger om een medisch advies vast te stellen. Bij het schrijven van dit advies speelt uw medisch dossier een belangrijke rol. Door het zorgvuldig analyseren van uw medisch dossier kan de adviseur het medisch advies schrijven. Hierin worden de volgende punten beschreven:

• Uw medische toestand (de klachten en het opgelopen letsel)
• Het toekomstperspectief met betrekking tot het letsel
• De blijvende beperkingen als gevolg van het ongeval

De tegenpartij heeft vaak ook een medisch adviseur in dienst. Deze medisch adviseur zal commentaar geven op het medisch advies van uw adviseur.

Medische expertise

Het kan voorkomen dat er discussie ontstaat tussen uw medisch adviseur en de medisch adviseur van de tegenpartij. Doordat er twijfel en discussie is ontstaan over de aard, oorzaak en ernst van de opgelopen schade, kunnen beide partijen er gezamenlijk voor kiezen om een medische expertise op te starten. Een medische expertise is een uitgebreid onderzoek dat wordt verricht door een onafhankelijk medisch specialist. Het doel van deze expertise is om inzicht te krijgen van uw letselschade, de voortgang in het genezingsproces en de eventueel blijvende schade. Tevens onderzoekt de medisch specialist of uw klachten een verband hebben met het ongeval. De uitkomst van de medische expertise is bindend en wordt verder gebruikt bij de vervolging van uw letselschadezaak.

Medische gegevens

Er zijn diverse regels vastgesteld voor het verstrekken en het verkrijgen van medische gegevens. Uw arts heeft een beroepsgeheim en mag uw medische gegevens niet verstrekken aan derden. Er is echter een uitzondering op deze regel wanneer u expliciet toestemming geeft voor het verstrekken van deze informatie. U kunt hiervoor een medische machtiging afgeven. Met deze machtiging geeft u toestemming aan uw adviseur om inzicht te krijgen in het medisch dossier. De adviseur zal alleen die informatie bekijken die in relatie staan tot het letselongeval dat u is overkomen.

De letselschadejuristen van LetselSchade.nl werken alleen samen met onafhankelijke medisch adviseurs, zij werken (net als wij) alleen voor slachtoffers. U kunt er zeker van zijn dat de adviseurs zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

Bent u een slachtoffer van letselschade?

Wij helpen u graag bij het verhalen van uw schadevergoeding dat aansluit op uw situatie. De letselschadejuristen van LetselSchade.nl hebben ruim 15 jaar ervaring in het verhalen van letselschade na een verkeersongeval, bedrijfsongeval of dierenbeet. Wij brengen uw schade in kaart, vragen uw medisch advies op en claimen de meest rechtvaardige schadevergoeding.

Voor vragen of het melden van uw schade kunt u telefonisch contact opnemen of vul direct het online schadeformulier in.

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   maximale-termijn-letselschade-claimen-schadevergoedingKoffers auto vakantie letselschade Call Now Button