Wet “Vergoeding van affectieschade” ingegaan per 1 januari 2019

Gepost 21-01-2021

U moet er niet aan denken, maar het kan gebeuren: een naaste die ernstig blijvend letsel oploopt of overlijdt door een gebeurtenis waar een ander aansprakelijk voor is. Niet alleen voor het slachtoffer staat de wereld dan op zijn kop, maar ook voor zijn of haar naasten kan dit een enorme impact hebben. Heeft u als naaste in zo’n situatie dan recht op een vergoeding? In dit artikel gaan we dieper in op het onderwerp “affectieschade”.

Wat is affectieschade?

Affectieschade is immateriële schade, een vergoeding die niet in geld is uit te drukken en die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of ernstig gewond raken van een naaste. Dit door de aansprakelijkheid van iemand anders.

Voor de nieuwe wetgeving (die per 1 januari 2019 is ingegaan) was de veroorzaker van het ongeval niet verplicht een schadevergoeding te betalen aan de naasten. Alleen het slachtoffer zelf kon smartengeld claimen. In de afgelopen jaren is aangedrongen een wettelijke regeling om vergoeding van affectieschade mogelijk te maken. Een afwijzing van een vergoeding van affectieschade werd steeds vaker niet begrepen. Een eerste stap hierin is gemaakt om nabestaanden van slachtoffers van misdrijven een vergoeding van affectieschade te geven uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven (per 1 januari 2012). In andere landen is er al langere tijd de mogelijkheid om een vergoeding van affectieschade te krijgen.

Wanneer kan ik een vergoeding van affectieschade claimen?

Op 1 januari 2019 is de nieuwe wet voor een vergoeding van affectieschade ingegaan. De wet heeft geen terugwerkende kracht. Als naaste kunt u geen vergoeding van affectieschade krijgen voor een ongeval wat vóór 1 januari 2019 heeft plaatsgevonden. Volgens de wet kunnen de onderstaande naasten een vergoeding eisen:

De echtgenoot/echtgenote, partner of levensgezel van het slachtoffer;
De ouder(s);
De kinderen;
Degene met wie het slachtoffer in gezinsverband woonde en waarvoor het slachtoffer de zorg had;
Een ander persoon die zo’n nauwe relatie met het slachtoffer heeft dat hij/zij daardoor als naaste kan worden aangemerkt, denk bijvoorbeeld aan broers en zussen.

Letselschade? Meld het direct!

Is er sprake van letsel na een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval? Wilt u de schade verhalen? Onze letselschadejuristen helpen kosteloos bij het claimen van uw schadevergoeding!

Hoe hoog is de schadevergoeding van affectieschade?

De bedragen die geclaimd kunnen worden zijn vastgelegd en liggen tussen € 12.500,00 en € 20.000,00.

Een vergoeding neemt het leed niet weg, maar het kan wel bijdragen aan het verwerken van de gebeurtenis. Het wordt beschouwd als een soort erkenning van het leed. Wel blijft hierbij het uitgangspunt dat de belangen van het slachtoffer altijd voorgaan. Een vergoeding van affectieschade mag niet ten koste gaan van het recht op schadevergoeding van degene die het letsel heeft opgelopen.

Verschil tussen affectieschade en shockschade

Affectieschade is niet hetzelfde als shockschade, wat al wel voor vergoeding in aanmerking komt. Bij shockschade is de naaste zelf getuige geweest van een ernstig ongeval of de gevolgen daarvan.

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   twee personen in auto Call Now Button