Dé rechtshulp en startpagina bij letselschade

Claim uwLetselschade Bel Gratis0800 - 0112

Aansprakelijkheid letselschade 4.09/5 (11)

letselschade aansprakelijkheid

Een belangrijke stap bij het afhandelen van schade is het vaststellen van de aansprakelijkheid van de tegenpartij. De tegenpartij kan de aansprakelijkheid voor uw letselschade volledig erkennen, gedeeltelijk erkennen of volledig afwijzen. Het kan nodig zijn om de rechter te vragen een oordeel te geven over de aansprakelijkheid.

In veel gevallen ligt het erkennen van aansprakelijkheid bij letselschade voor de hand. Er zijn diverse wettelijke regelingen die letselschade slachtoffers beschermen en aangeven wie in bepaalde situaties aansprakelijk is voor de opgelopen letselschade.

Wat is aansprakelijkheid bij letselschade?

Wanneer u letselschade lijdt door toedoen van een ander, dan kan u de veroorzaker aansprakelijk stellen voor uw letselschade. De veroorzaker zal u schadeloos dienen te stellen, zodat uw situatie zoveel mogelijk in dezelfde staat komt als voor uw letselschade.

Contractuele aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de schuldenaar voor uw letselschade die ontstaan is door het niet nakomen van een overeenkomst wordt contractuele aansprakelijkheid genoemd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een bedrijfsongeval. Bij een bedrijfsongeval is de werkgever aansprakelijk wanneer de werkgever regels uit de arbeidsovereenkomst met werknemer niet nakomt. Het is bijvoorbeeld de plicht van de werkgever om voor een veilige werkomgeving voor werknemers te zorgen. Voor het claimen van een schadevergoeding na een bedrijfsongeval met letselschade, dient u uw werkgever aansprakelijk te stellen.

Wettelijke aansprakelijkheid

Alle aansprakelijkheid die niet voortvloeit uit een overeenkomst (contractuele aansprakelijkheid) maar die voortvloeit uit de wet, wordt wettelijke aansprakelijkheid genoemd. Bij wettelijke aansprakelijkheid maakt men een onderscheid tussen aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en aansprakelijkheid uit rechtmatige daad.

Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

Er is sprake van een onrechtmatige daad wanneer de gedraging de dader toe te rekenen valt. Het handelen of  een nalaten van iemand waardoor op onwettige of onbehoorlijke wijze een ander schade lijdt. Indien sprake is van een onrechtmatige daad, dan heeft de schuldeiser recht op een schadevergoeding en de veroorzaker, schuldenaar, de verplichting om deze schadevergoeding te voldoen.

Aansprakelijkheid letselschade na verkeersongeval

Wanneer u door een verkeersongeval met een auto letselschade heeft opgelopen, is een van de eerste zaken in het schaderegelingsproces het vaststellen van de aansprakelijkheid. In veel gevallen van letselschade ligt het erkennen van aansprakelijkheid gelukkig voor de hand. Op basis van artikel 185 van de Wegenverkeerswet is de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig (bijvoorbeeld auto, bromfiets, scooter of vrachtwagen) aansprakelijk voor de schade naar aanleiding van het verkeersongeval met een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer, zoals een fietser of voetganger. Kijk voor meer informatie op:

Letselschadevergoeding claimen

Ter compensatie van uw geleden schade kan u de tegenpartij aansprakelijk stellen voor uw letselschade en een letselschadevergoeding claimen. Naast de materiële schade heeft u ook recht op een vergoeding voor uw immateriële schade, smartengeld genoemd.

Bij het claimen van een vergoeding is het verstandig om een letselschadebureau of advocaat in te schakelen. Zij geven u advies over de schadevergoeding, helpen u bij de aansprakelijkheidstelling, verzorgen de volledige communicatie en correspondentie met de tegenpartij en verhalen voor u de opgelopen schade.

Gratis hulp bij letselschade claimen

Wij beantwoorden graag uw vragen over letselschade, het claimen van een letselschadevergoeding of het inschakelen van een letselschadebureau. Bel onze helpdesk gratis op 0800–0112. Wij zijn maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30 telefonisch bereikbaar.

Buiten openingstijden kan u uw schade melden via het contactformulier. Wij nemen dan binnen 1 werkdag contact met u op.

Hoe nuttig is deze pagina?

Dé rechtshulp en startpagina bij letselschade

GratisDirect hulp Bel Gratis0800 - 0112