Soorten kosten bij letselschade

De kosten bij letselschade kunnen flink oplopen. De kostensoorten kunnen bestaan uit materiële schade, immateriële schade en lichamelijke schade. Bij het verhalen van letselschade geldt dat alle gemaakte kosten als gevolg van het ongeval, in aanmerking komen voor een financiële vergoeding.

We geven hieronder voorbeelden met welke schadeposten je te maken kunt krijgen:

Materiële schade

Materiële schade omvat alle schade dat zichtbaar is en op een geldbedrag waardeerbaar is, zoals:

 • Medische kosten
 • Reis en verblijfkosten ziekenhuis
 • Het verlies van inkomen door arbeidsongeschiktheid
 • Kosten huishoudelijke ondersteuning
 • Kosten door studievertraging
 • Inschakelen van rechtshulp

Immateriële schade

De immateriële schade is de onzichtbare schade na een ongeval. Deze schade is niet concreet in een geldbedrag uit te drukken, denk daarbij aan:

 • Het persoonlijke verdriet
 • Eenzaamheid 
 • Pijn 
 • Verminderde levensvreugde

De vergoeding voor de immateriële schade wordt smartengeld genoemd. Bij het berekenen van de hoogte van het smartengeld wordt er rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer. Een letselschadespecialist berekent nauwkeurig hoe hoog dit bedrag voor jou is.

Lichamelijke schade

Lichamelijke schade is afhankelijk van de ernst van het ongeval en kan bestaan uit:

 • Schaafwonden
 • Botbreuken
 • Brandwonden
 • Kneuzingen
 • Amputatie van ledematen
 • Inwendig letsel aan organen 

Berekenen van kosten

Om de hoogte van de schadeclaim te berekenen doe je er verstandig aan om een letselschadekantoor in te schakelen die namens jou de schadevergoeding verhaald. Wij raden aan om een een bonnenboekje of een logboek bij te houden van de uitgaven die je maakt.

Voorbeelden van uitgaven kunnen zijn (taxi)ritten naar het ziekenhuis en de specialist, kosten voor medicatie dat niet onder de zorgverzekering valt, aanschaf van hulpmiddelen in huis, het annuleren van de vakantie of de vervangingskosten van beschadigde kleding en accessoires. 

Kosten juridische hulp

Ook de kosten voor het inschakelen van juridische hulp na een letselongeval wordt door de aansprakelijke tegenpartij vergoed. Deze kosten worden de buitengerechtelijke kosten genoemd. De hoogte van de juridische kosten dienen in verhouding te staan tot de omvang van de letselschade.  Een erkend en professioneel letselschadekantoor zal jou van te voren kunnen vertellen of zij je kunnen bijstaan bij het verhalen van de letselschade. 

Let op! No cure no pay

Met name op het gebied van letselschade zijn er veel bureaus actief die hun diensten op basis van no cure no pay aanbieden. Een dergelijke constructie lijkt op het eerste gezicht heel aantrekkelijk, je hoeft namelijk niet te betalen als jouw belangenbehartiger er niet in slaagt om de schade vergoed te krijgen. Maar andersom moet je een flink percentage (10% tot 30% + BTW) van jouw schadevergoeding afdragen als er een schadevergoeding wordt uitgekeerd. 

inschakelen juridische hulp bij claimen van letselschade
Een slachtoffer van letselschade heeft recht op juridische hulp na een ongeval.

Onze aanpak

1
Ontvang een gratis indicatie

Ontvang een gratis indicatie

2
Jouw specialist bepaalt de aansprakelijkheid

Jouw specialist bepaalt de aansprakelijkheid

3
Voorschot van de schadeclaim bepalen

Voorschot van de schadeclaim bepalen

4
Indienen definitieve claim + nazorg

Indienen definitieve claim + nazorg

1
Ontvang een gratis indicatie

Ontvang een gratis indicatie

2
Jouw specialist bepaalt de aansprakelijkheid

Jouw specialist bepaalt de aansprakelijkheid

3
Voorschot van de schadeclaim bepalen

Voorschot van de schadeclaim bepalen

4
Indienen definitieve claim + nazorg

Indienen definitieve claim + nazorg

Direct je letselschade claimen?

Door contact met ons op te nemen kunnen we direct vertellen of de materiële en immateriële kosten van het ongeval in aanmerking komen voor een letselschadevergoeding. Onze ervaren letselschadejuristen helpen om deze vergoeding zo snel mogelijk te krijgen.

Meld jouw schade online

"Ik ben heel goed en snel geholpen.Altijd snel reactie."
"Dhr. Koc heeft ons zeer goed geholpen bij onze letselschade zaak. Het was zeer fijn om ons niet druk te hoeven maken over de afwikkeling, zodat we ons volledig op herstel konden richten. Afspraken waren vanaf het begin duidelijk en werden allemaal nagekomen. Drh. Koc werkt professioneel en kundig! Onze dank is groot!!"
"Jurlilex heeft mijn zaak uitstekend afgehandeld. De communicatie verliep vlot en heel netjes."
"Wij hebben tot tweemaal gebruik gemaakt van de diensten van dhr. Koc van Jurilex en zijn uiterst tevreden over zijn kennis en kunde en de vasthoudende inzet. De ervaring is dermate goed dat ik iedereen die hulp nodig heeft het advies wil geven contact op te nemen met dhr Koc van Jurilex. In 1 woord TOP! en uiteraard onze dank."
"Dit was de eerste keer in mijn volwassen leven dat ik een ongeval veroorzaakt door een ander meemaakte. Het was tevens de eerste keer dat iemand mij op mijn rechten attendeerde, en mij Jurilex heeft aanbevolen. En zo kwam ik uit bij Praktijk Berg in Leidschendam. Normaal gesproken doe ik niet zo moeilijk wanneer mij iets door eigen schuld is overkomen, maar nu ik het slachtoffer was van iemand anders' onoplettendheid had ik toch de behoefte aan een gevoel van genoegdoening gezien het feit dat dit heel anders had kunnen aflopen, en voor het feit dat ik bijvoorbeeld mijn hele vakantieplannen heb moeten omgooien.Ik heb nu het gevoel dat er recht is gedaan aan de geleden schade, en had niet verwacht dat het allemaal zo eenvoudig kon gaan ! Meneer Berg, mijn hartelijke dank hiervoor !"
Meer reviews

Veelgestelde vragen

 

Hoeveel geld krijg ik bij letselschade?
Wat valt onder letselschade?
Kan ik een schadevergoeding eisen als beide partijen schuldig zijn?
Wat kan ik zelf doen bij een verkeersongeval?
Is een letselschade advocaat gratis?

Meer veelgestelde vragen

There aren't any posts yet.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
 2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
 3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
 4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

 1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
 2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
 3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.