Terug naar overzicht
± min

Letselschade door werken op hoogte? 8 Tips om vallen te voorkomen

Elk jaar lopen honderden werknemers letselschade op door werken op hoogte. Tien tot dertig mensen (in de bouw) moeten hun val met de dood bekopen. Werkgevers riskeren een forse boete als hun mensen niet veilig werken. 8 tips om letselschade te voorkomen.

Volgens de Inspectie SZW kunnen ongelukken alleen worden voorkomen, als men weet wat er mis kan gaan. Daarom is de inspectiedienst gestart met een voorlichtingscampagne. Daarnaast gaat de Inspectie SZW dit jaar extra controles uitvoeren in 2015. De inspectie kan forse boetes uitdelen als bedrijven niet veilig zijn. Bij een gevaarlijke situatie legt SZW het werk meestal eerst stil. Vervolgens kan ze een boete opleggen tot €9.000, die kan oplopen tot €18.000.

Vooral letselschade door vallen

Arbeidsongevallen met letselschade bij het werken op hoogte hebben vooral te maken met vallen. Oorzaken zijn onder andere

  • het ontbreken van een leuning
  • openingen die niet zijn afgedekt
  • geen beveiligde toegang
  • het niet correct gebruiken van beschermingsmiddelen

Werkgevers verantwoordelijk voor veiligheid personeel

Valt een werknemer tijdens zijn werk, dan zijn werkgevers verantwoordelijk. Ook voor het informeren en aanspreken van hun mensen. Niet alleen van vaste krachten, ook van uitzendkrachten, zelfstandigen, stagiairs en anderen die de werkgever aan het werk zet, al dan niet betaald.

Wat kunnen werkgevers en werknemers doen om vallen te voorkomen?

TIP #1 Maak een checklist
Welk gereedschap en hulpmiddelen zijn nodig om goed, snel en comfortabel te werken? Maak een checklist. Bedenk vooraf precies wat allemaal nodig is. Bekijk de situatie ter plekke: wat is de ondergrond, waar moeten werknemers bij kunnen, wie werken er nog meer? Bepaal wat invloed heeft op het werk.

TIP #2 Voer de verplichten Risico- inventarisatie en -evaluatie (RIE) uit
Controleer vooraf hoe de veiligheidssituatie op locatie is. De opdrachtgever moet voor bepaalde opdrachten een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) opstellen. Neem uit het V&G-plan over op de checklist wat voor jou van toepassing is.

TIP #3 Houd rekening met elkaar
Op een bouwplaats werken verschillende bedrijven. Houd rekening met elkaar. Ook al lijken de werkzaamheden niets met elkaar te maken te hebben. Stel een coördinator aan voor de uitvoerings- fase, dat is ook verplicht. Een coördinator stemt de werkzaamheden op elkaar af en houdt de veiligheid in de gaten.

TIP #4 Pas het werk aan de werknemer aan
Pas het werk aan de werknemer aan, in plaats van andersom. Breng het werk bijvoorbeeld naar beneden, in plaats van de mensen naar boven te laten klimmen.

TIP #5 Neem maatregelen die voor iedereen gelden
Kies liever maatregelen voor iedereen, dan een apart hulpmiddel voor elke medewerker. Dus liever een steiger dan een lijn. Zo kunnen mensen vrij bewegen. Zonder dat ze de hele tijd hoeven uit te kijken waar ze hun voeten plaatsen.

TIP #6 Vermijd risico’s en dubbelcheck
Zorg dat medewerkers die omhoog moeten, nergens vanaf kunnen vallen. Zijn er dan nog steeds risico’s? Zorg dan voor een net of vallijn. Monteer de steiger volgens de gebruiksaanwijzing, ook als dit een routineklus is, controleer (check, check-dubbelcheck) nogmaals of er geen fouten zijn ingeslopen. Steigers zijn zelden volledig juist opgebouwd. Controleer daarom ook een steiger die een ander heeft gebouwd.

TIP #7 Geef het goede voorbeeld
In de bouw heerst vaak een stoere cultuur – totdat het mis gaat. Geef zelf het goede voorbeeld. Laat zien dat veilig werken professioneel is en spreek mensen erop aan. Dat hoort bij goed vakmanschap en goed werkgeverschap.

TIP #8 Gebruik spullen waarvoor ze bedoeld zijn
Werken medewerkers met een lijn, zorg dan dat collega’s elkaar kunnen redden. Zorg dat de lijn niet te lang is en werk alleen met een net dat strak genoeg gespannen is. Een ladder is alleen veilig als die stevig staat. Kortom: goede spullen moet je ook goed gebruiken.

Hebt u onverhoopt letselschade opgelopen door een val tijdens uw werk? Dan kunt u mogelijk de werkgever aansprakelijk stellen. Vraag vrijblijvend advies via onze LetselHelpdesk: 0880 - 112 130 (GRATIS).