Terug naar overzicht
± min

Letselschade vergoeding € 500,00 voor aanval met hark

Het is ons als redactie niet gegeven om over individuele ongevallen te berichten, mits dit een in het oog springend incident betreft. Vaak zien wij bijzondere gebeurtenissen passeren uit het buitenland, maar thans blijkt er ook een wel spraakmakende zaak in ons land te hebben afgespeeld.

Voor de rechtbank te 's Hertogenbosch diende recentelijk een zaak tegen een 44 jarige man uit Oss die op 13 juli 2010 in Oss met een bladhark tot tweemaal toe naar het hoofd van zijn schoonmoeder had uitgehaald. Nu is het van algemene bekendheid dat veel mannelijke echtelieden niet altijd op goede voet staan met hun schoonmoeder, maar dit lijkt toch echt te ver te zijn gegaan.

De Officier van Justitie voerde aan dat als de vrouw de gerichte aanval niet had afgeweerd, zij zelfs fataal hersenletsel had kunnen oplopen. De rechtbank achtte een poging tot doodslag dan ook bewezen. De man werd veroordeeld, ondanks de hogere eis, tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. Wat wellicht het meest pijnlijke voor hem is, is dat hij zijn schoonmoeder een letselschadevergoeding van € 500,00 moet betalen.

De schoonmoeder in kwestie raakte door de afwerende bewegingen gewond aan haar arm. Uit de aan ons verstrekte informatie is helaas niet geheel duidelijk geworden waaruit de verwondingen nu exact bestonden. Duidelijk is wel dat de man uit Oss zich 'getergd' voelde door zijn schoonmoeder die per slot van rekening nog bij hem inwoonde in een aanbouw aan zijn woning. De Rechtbank gaf geen gehoor aan het betoog van zijn advocate die zou hebben aangegeven dat de man handelde uit psychische onmacht. Aldus de rechtbank is de man volledig toerekeningsvatbaar. Wel gaf de rechtbank gehoor aan een lagere straf dan de eis, omdat de man zelf professionele hulp had gezocht.

Van een verzocht contactverbod hoefde geen sprake te zijn, aldus de rechtbank, omdat de schoonmoeder inmiddels elders woonachtig is en zij elkaar sinds het incident niet meer hebben gezien.