Terug naar overzicht
± 0 min

Overmacht automobilist bij letselschade voetganger wèl aangenomen!

Over het algemeen kan gesteld worden dat bij een ongeval tussen een niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer (bijvoorbeeld een voetganger of fietser) en een wèl gemotoriseerde verkeersdeelnemer de aansprakelijkheid vrijwel altijd, zo niet voor het grootste deel, bij de gemotoriseerde verkeersdeelnemer komt te liggen. Dit komt omdat in de wegenverkeerswet (artikel 185 WVW) de ongemotoriseerde verkeersdeelnemer een zogenaamde 'beschermde werking' toekomt.

Een gemotoriseerde verkeersdeelnemer kan uitsluitend aan volledige aansprakelijkheid ontkomen, als hij 'overmacht' aannemelijk kan maken. En dat lukt vrijwel nooit! Immers, ook rechters houden vaak rekening met de billijkheid van een letselschade claim. Zij hebben zelfs de vrijheid bij gedeeltelijke schuld een billijkheidscorrectie (veelal in het voordeel van een letselschade slachtoffer) toe te passen.

Toch willen wij u onderhavig arrest niet onthouden. Wat speelde zich af in deze specifieke situatie:
Het letselschade slachtoffer stak in een winkelstraat over tussen een rij auto’s en werd aangereden door auto die 20km/uur reed. Het Hof Den Haag was van mening dat sprake is van overmacht in de zin van art 185 WVW.

Het hof overweegt hierbij dat een automobilist rekening dient te houden met mogelijke fouten van andere weggebruikers en onverhoeds overstekende voetgangers. In het onderhavige geval is echter sprake van een zodanige cumulatie van verkeersfouten en ongelukkige toevallige omstandigheden (volwassen voetganger die tientallen meters van een voetgangersoversteekplaats overstak, tussen langzaam rijdende auto en die niet uitkeek naar links, maar naar rechts in de veronderstelling dat zij al bij de andere weghelft was gekomen) dat de automobilist daarmee in alle redelijkheid geen rekening hoefde te houden. Overmacht werd aannemelijk geacht en de vordering van het letselschade slachtoffers werd afgewezen.

Het is ons niet bekend of door het slachtoffer in cassatie is gegaan bij de Hoge Raad.

Wij publiceren regelmatig in het oogspringende uitspraken. Het gaat te ver dagelijkse uitspraken op het gebied van letselschade op te nemen, omdat dit de informatieverstrekking niet ten goede komt. Onze informatieve site moet geen juridische portal worden.