Terug naar overzicht
± 5 min

Voorschotbetalingen bij letselschade

Als u slachtoffer wordt, maakt u hoogstwaarschijnlijk kosten die u niet zou hebben gemaakt als het ongeval niet had plaatsgevonden.

Bij het afwikkelen van een letselschadezaak wordt een schadevergoeding uitgekeerd aan het slachtoffer. Het regelen van een schadevergoeding kan echter pas wanneer er sprake is van een medische eindsituatie. Daar is sprake van wanneer een slachtoffer volledig (restloos) genezen is, of wanneer het aannemelijk is dat er in de toekomst weinig verbetering meer zal optreden. 

Het vaststellen van letselschade is een moeizaam proces, omdat de omvang pas achteraf kan worden vastgesteld. Voordat een eindsituatie bereikt is, heeft het slachtoffer al te maken met kosten. Denk hierbij aan:

  • een (gedeelte van het ) eigen risico van de zorgverzekeraar
  • nota’s van een medische behandeling

Om te voorkomen dat het slachtoffer financieel klem komt te zitten vanwege de bovenstaande kosten, heeft het slachtoffer recht op een of meerdere voorschotbetalingen op de uiteindelijk vast te stellen letselschade.

Voorschotbepaling van de letselschade

Een voorschot is een vooruitbetaling op de uiteindelijke schadevergoeding die het slachtoffer krijgt. Het is een betaling van letselschade die al wel is geleden, maar die nog niet is vastgesteld. Hierdoor is een verzekeraar voorzichtig met het betalen van een voorschotbedrag. Helaas duurt het daadwerkelijk betalen van een voorschot in de praktijk ook lang.

Een belangenbehartiger (zoals wij) en de verzekeraar maken afspraken over de voorschotverlening. Bij erkenning van de aansprakelijkheid moet het geen probleem zijn om een voorschotbetaling uit te keren.

Voorschot bij letselschade in de Gedragscode Behandeling Letselschade

Het recht op een voorschot bij letselschade is één van de onderwerpen die in de Gedragscode Behandeling Letselschade is vastgelegd. Het doel van het betalen van een voorschot is  - zoals hierboven al genoemd  - om de al geleden, maar nog niet vastgestelde (letsel)schade te vergoeden. In de praktijk blijkt dat de betaling eerder achteraf dan vooraf wordt betaald, waardoor het slachtoffer bepaalde kosten of facturen eerst moet voorschieten. Het kan een flinke klus voor belangenbehartigers zijn om ervoor te zorgen dat de verzekeraar op tijd een voorschot beschikbaar stelt. Het is dan ook belangrijk dat dit ‘benaschotten’ eerder een uitzondering dan een regel wordt. In de Gedragscode Behandeling Letselschade staat dan ook dat dit voorkomen moet worden.

Een voorschot is vaak een rond bedrag. Schadeposten zijn dit over het algemeen niet. Echter, zijn verzekeraars, als de schadeposten niet duidelijk dan wel niet erkend zijn, enkel bereid om mooi afgeronde bedragen als voorschot te betalen. Een voorschot voor schadeposten die niet duidelijk en erkend zijn, maar waarvan wel duidelijk is dat er letselschade is, wordt normaal gesproken aangeduid als voorschot onder algemene titel.

Het betalen van een voorschot doet wellicht vermoeden dat er duidelijkheid is over de schuldvraag. Dit is niet het geval. Het is een uiting van welwillendheid van de verzekeraar van de tegenpartij.

Voorschotbetalingen en aansprakelijkheid

Als de aansprakelijkheid niet rond komt, hoe vervelend het ook is, moet het slachtoffer het al ontvangen voorschot terugbetalen. In de praktijk zien we zelden tot nooit dat een voorschot teruggevorderd wordt door de verzekeraar.

Jammer genoeg heeft een slachtoffer van een ongeval vaak financiële zorgen, ondanks ons doel om het slachtoffer te ontzorgen zodat het slachtoffer zich geheel kan richten op zijn genezing. Dit komt doordat verzekeraars weigeren om tijdig en regelmatig een voorschot te verstrekken. We doen er dan ook alles doen om zo'n situatie te voorkomen.

Vragen over voorschotbetalingen?

Heeft u vragen over het betalen van een voorschot? Aarzel niet en neem contact met ons op via het onderstaand contactformulier! Wij adviseren u graag én vrijblijvend.