Terug naar overzicht
± 2 min

Wanneer kun je een wegbeheerder aansprakelijk stellen?

Je kunt op straat of op een weg schade oplopen. Bijvoorbeeld doordat je door een diepe kuil of over een losliggend putdeksel rijdt. Of doordat je struikelt door een onverwacht hoogteverschil. In sommige gevallen kun je de wegbeheerder hiervoor aansprakelijk stellen. Je moet dan wel kunnen bewijzen dat de schade door een gebrek in of verwaarlozing van het wegdek is veroorzaakt.

In dit blog leggen we uit wat wegbeheerdersaansprakelijkheid (zoals dit staat beschreven in artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek) is precies is. Ook lichten we een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland over verantwoordelijkheidsverschuiving toe.

Wie is de wegbeheerder?

De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van onze wegen. Denk hierbij aan snelwegen en landweggetjes, maar ook aan vluchtheuvels en verkeersdrempels. Wegbeheerders zijn meestal het Rijk, provincies, gemeentes, waterschappen of ProRail.

De wegbeheerder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de weg (Art. 6:174 BW)

Art. 6:174 BW is de wettelijke grondslag voor aansprakelijkheid bij een gebrekkig opstal. Dit artikel stelt vast dat de wegbeheerder verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud van de weg.

Wanneer is de wegbeheerder aansprakelijk?

Als de weggebruiker bij normaal weggebruik, toch gevaar kan lopen of zelfs schade kan oplopen door gebreken aan de weg, kan de wegbeheerder hiervoor aansprakelijk worden gehouden.

Uitzonderingen voor aansprakelijkheid

De wegbeheerder is niet aansprakelijk als het gevaar of de schade niet voorkomen had kunnen worden. Denk hierbij aan gevaar door buitengewoon weer of plotselinge situaties waarbij de wegbeheerder nog geen tijd heeft gehad om de schade te repareren.

Verantwoordelijkheidsverschuiving volgens de Rechtbank Noord-Holland

Het begrip 'verantwoordelijkheidsverschuiving' heeft betrekking op de eigen verantwoordelijkheid. Ondanks dat een wegbeheerder verantwoordelijk is voor een veilige weg, wordt er ook beroep gedaan op je eigen oplettendheid. Je moet dus zelf ook rekening houden met oneffenheden in een openbare weg.

In maart 2020 oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat als er op een trottoir verschillende scheve tegels liggen, dit onvoldoende grond is voor een verantwoordelijkheidsverschuiving. Eerst moet duidelijk zijn over welke tegels iemand is gevallen en hoe scheef deze tegels lagen. Ook is het belangrijk dat het ongeval goed vastgelegd wordt, bij voorkeur met getuigenverklaringen en fotomateriaal.

Wil je weten of je de wegbeheerder aansprakelijk kunt stellen voor jouw ongeval op de weg? Neem dan contact met ons op, wij geven je graag advies.