Twee tot vier keer méér schadevergoeding voor letselschadeslachtoffers mét belangenbehartiger

Gepost 15-02-2023, Redactie letselschade.nl

Het lijkt zo mooi, de online tool ‘Schade in kaart’ die Achmea in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland en de Vrije Universiteit heeft ontwikkeld. Maar is dat ook daadwerkelijk zo? Ben je als letselschadeslachtoffer beter af zonder belangenbehartiger? Letselschade.nl adviseert slachtoffers om zich altijd te laten bijstaan door een belangenbehartiger.

Met de tool van Achmea kunnen (vooral) slachtoffers met licht letsel zelf uitzoeken waar zij recht op hebben – zonder een belangenbehartiger in te schakelen. Maar is dat wel verstandig?

Letselschade.nl vindt van niet: bijstand van een belangenbehartiger is kosteloos als er een aansprakelijke tegenpartij is. Bovendien blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit dat slachtoffers zonder belangenbehartiger een twee- tot viermaal lagere schadevergoeding ontvangen dan slachtoffers mét belangenbehartiger.

Letselschadespecialist inschakelen heeft altijd zin

In het nieuwsbericht op de website van Achmea staat: “Verkeersslachtoffers die zelf hun schade regelen – dus zonder belangenbehartiger of juridische hulp – zijn meer tevreden over de afwikkeling en deze duurt minder lang.”

Dat klinkt weliswaar positief, maar slachtoffers doen er goed aan om tóch kritisch te kijken of zij er verstandig aan doen de schadeafhandeling te regelen via dergelijke tools. Het risico bestaat dat u zónder belangenbehartiger aan uw zijde minder letselschadevergoeding ontvangt dan waar u recht op heeft.

Hoe erg bent u gewond? Schakel een specialist in!

Een van de eerste vragen die wordt gesteld in de tool is bijvoorbeeld: Hoe erg zijn je verwondingen? Daaronder volgt een keuzemenu, waarbij enkele voorbeelden worden gegeven van de mate van verwonding. Letselschade.nl tekent hierbij aan dat letsel dat in eerste instantie licht kan lijken, maar later kan uitmonden in middelzwaar of zwaar letsel.

Slachtoffers kunnen zelf niet altijd de ernst van het letsel inschatten. Een betrouwbare belangenbehartiger kijkt niet alleen naar de situatie nu, maar maakt ook een inschatting van de situatie van het slachtoffer in de toekomst.

Letselschade? Meld het direct!

Is er sprake van letsel na een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval? Wilt u de schade verhalen? Onze letselschadejuristen helpen kosteloos bij het claimen van uw schadevergoeding!

Letselschadezaak sneller afgehandeld zonder belangenbehartiger?

De Vrije Universiteit bevestigt in het onderzoek dat de schaderegeling sneller kan worden afgewikkeld dan in zaken met belangenbehartiger. Letselschade.nl meent dat dit niet het geval hóéft te zijn.

Het hangt ook af van de medewerking van het slachtoffer en de reactietermijnen van de wederpartij. Het slachtoffer doet er goed aan te kiezen voor een belangenbehartiger die aangesloten is bij het Nationaal Keurmerk Letselschade, zoals letselschade.nl.

..een hogere schadevergoeding gevonden dan bij benadeelden zonder rechtshulp

Meer letselschadevergoeding met belangenbehartiger

In het VU-onderzoek staat dat bij slachtoffers met een belangenbehartiger “steeds een hogere schadevergoeding gevonden dan bij benadeelden zonder rechtshulp”. En: “De grootste verschillen bevinden zich binnen de gevalscategorie benadeelden met blijvende nekklachten.

Binnen die groep ontvingen benadeelden met een belangenbehartiger gemiddeld 4,5 keer meer schadevergoeding dan slachtoffers zonder belangenbehartiger.” Wel geven de onderzoekers aan dat de zaken die terechtkomen bij belangenbehartigers vaak complexer zijn.

Zelfhulptools voordeliger voor de verzekeraar?

Voor verzekeraars, waaronder Achmea, biedt een letselschadezaak zonder belangenbehartiger voordelen, waaronder financiële, zoals u hierboven kon lezen.

Bij Letselschade.nl maken we ons er sterk voor dat slachtoffers op betrouwbare wijze worden bijgestaan en de meest rechtvaardige schadevergoeding krijgen. Bovendien is bijstand door een letselschadespecialist kosteloos, als er een aansprakelijke tegenpartij is.

Vragen over uw letselschade?

Heeft u vragen over dit bericht? Neem dan contact op met een van onze letselschadespecialisten.

Bent u slachtoffer van letselschade en heeft u hulp nodig bij het claimen van uw letselschadevergoeding? Meld dan direct uw schade.

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   afbeelding met vraagtekensinvullen inspectierapport Call Now Button