Het melden van een bedrijfsongeval

Gepost 17-02-2023

Jaarlijks raken er een groot aantal werknemers gewond door ongevallen. Een werkgever heeft richting zijn werknemers op grond van de wet een zorgplicht. Hij moet dan ook alle nodige maatregelen nemen om de veiligheid van zijn werknemers te garanderen en risico’s te beperken. Maar ondanks alle voorzorgsmaatregelen die een werkgever neemt kan het gebeuren dat een bedrijfsongeval plaatsvindt.

Een werknemer kan bijvoorbeeld op de werkvloer struikelen over een hangende kabel, van een steiger vallen of bekneld raken in een machine. In sommige gevallen volstaat een interne melding binnen het bedrijf, maar andere gevallen heeft de werkgever de plicht om een ongeval te melden bij de Arbeidsinspectie.

Interne melding na bedrijfsongeval

In de Arbowet staat dat een arbeidsongeval een gebeurtenis is op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. Een ongeval kan plaatsvinden in het bedrijf zelf, op een bouw(locatie) of op de weg.

Ongevallen die plaatsvinden op de openbare weg kunnen dus ook onder een arbeidsongeval vallen. Er is echter in beginsel géén sprake van een arbeidsongeval als het letsel ontstaat tijdens het woon-werkverkeer.

Opmaken van ongevallenformulier

Meestal maakt een werkgever een ongevallenformulier op na een bedrijfsongeval. Dit is een intern formulier waarmee de werkgever het ongeluk binnen het bedrijf registreert. Dit ongevallenformulier kan erg handig zijn op het moment dat je de werkgever aansprakelijk wil stellen voor het ongeval dat heeft plaatsgevonden.

Het is om deze reden raadzaam om na te gaan of uw werkgever een interne melding heeft gemaakt van het ongeval en of hij als gevolg daarvan een ongevallenformulier heeft opgemaakt. Mocht dat zo zijn, vraag je werkgever dan of hij een kopie daarvan kan verstrekken.

Melding bij de Nederlandse Arbeidsinspectie na bedrijfsongeval

De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht om bedrijfsongevallen direct te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen de Inspectie SZW) wanneer het slachtoffer in het ziekenhuis wordt opgenomen, blijvend letsel oploopt of komt te overlijden.

Een werkgever is dus niet verplicht om kleine incidenten te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit geldt overigens niet alleen voor werknemers van de werkgever zelf, maar ook voor uitzendkrachten en ingehuurde zzp’ers.

Letselschade? Meld het direct!

Is er sprake van letsel na een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval? Wilt u de schade verhalen? Onze letselschadejuristen helpen kosteloos bij het claimen van uw schadevergoeding!

Opleggen van een boete

Het is belangrijk dat de werkgever zich hieraan houdt. Wordt een bedrijfsongeval namelijk niet of niet op tijd gemeld door de werkgever, dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie een boete opleggen. Deze boete kan oplopen tot wel € 50.000,-.

Helaas komt het ook voor dat een slachtoffer in een later stadium alsnog ernstige klachten ontwikkelt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een whiplash. In dat geval is de werkgever alsnog verplicht om het ongeval bij de Nederlandse Arbeidsinspectie te melden.

Werkgever aansprakelijk stellen voor de ontstane letselschade

U kunt een werkgever aansprakelijk stellen voor de schade die u hebt geleden door een bedrijfsongeval. Een werknemer hoeft alleen te bewijzen dat hij letselschade heeft opgelopen door een onveilige werksituatie.

Het is dan aan de werkgever om te bewijzen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht of dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer. De bewijslast ligt dus voornamelijk bij de werkgever.

In veel gevallen zal er sprake zijn van werkgeversaansprakelijkheid wanneer een werknemer, uitzendkracht of zzp’er letselschade leidt als gevolg van een ongeval onder werktijd. Gelukkig heeft een werkgever in veel gevallen een aansprakelijkheidsverzekering.

In de praktijk betekent dat dan ook dat hij de aansprakelijkstelling naar zijn eigen verzekeraar doorstuurt. De verzekeraar zal de zaak dan verder in behandeling nemen.

Letselschade opgelopen door een bedrijfsongeval?

Wij beantwoorden graag uw vragen over de juridische mogelijkheden voor het verhalen van de geleden schade en de daaruit voortvloeiende kosten.

Wij zijn maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30 telefonisch bereikbaar op 0880 112 130.

Buiten openingstijden kan u uw ongeval melden via het contactformulier. Wij nemen dan binnen 1 werkdag contact op.

Gerelateerde artikelen

Misschien vindt u deze artikelen ook interessant:

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Persoon bekijkt documenten Call Now Button