Het melden van een bedrijfsongeval

Gepost 22-04-2021

Een werkgever heeft op grond van de wet een zorgplicht. Hij moet dan ook alle nodige maatregelen nemen om de veiligheid van zijn werknemers te garanderen en risico’s te beperken. Maar ondanks alle voorzorgsmaatregelen die een werkgever neemt kan het gebeuren dat een bedrijfsongeval plaatsvindt. Een werknemer komt bijvoorbeeld ten val op een bouwterrein of hij raakt bekneld tijdens zijn werkzaamheden. In sommige gevallen volstaat een interne melding binnen het bedrijf, maar andere gevallen heeft de werkgever de plicht om een ongeval te melden bij de arbeidsinspectie.

Interne melding na bedrijfsongeval

De meeste werkgevers maken een ongevallenformulier op na een bedrijfsongeval. Hiermee wordt het ongeval intern geregistreerd binnen het bedrijf. Dit ongevallenformulier kan erg handig zijn op het moment dat je de werkgever aansprakelijk wil stellen voor het ongeval dat heeft plaatsgevonden. Het is om deze reden raadzaam om na te gaan of uw werkgever een interne melding heeft gemaakt van het ongeval en of hij als gevolg daarvan een ongevallenformulier heeft opgemaakt. Mocht dat zo zijn, vraag je werkgever dan of hij een kopie daarvan kan verstrekken.

Melding bij Inspectie SZW na bedrijfsongeval

De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht om bedrijfsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname, direct te melden bij de Inspectie SZW. Een werkgever hoeft kleine incidenten dus niet te melden bij de Inspectie SZW. Het is belangrijk dat de werkgever zich hieraan houdt. Wordt een bedrijfsongeval namelijk niet of niet op tijd gemeld door de werkgever, dan kan de Inspectie SZW een boete opleggen.

Leestip: Jaren wachten op letselschadevergoeding? Nee!

Letselschade? Meld het direct!

Is er sprake van letsel na een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval? Wilt u de schade verhalen? Onze letselschadejuristen helpen kosteloos bij het claimen van uw schadevergoeding!

Werkgever aansprakelijk stellen voor de ontstane letselschade

Je kunt een werkgever aansprakelijk stellen voor de schade die je hebt geleden naar aanleiding van een bedrijfsongeval. Als werknemer moet je slechts stellen dat je letselschade hebt opgelopen door een onveilige werksituatie. Het is dan aan de werkgever om te bewijzen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht of dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer. De bewijslast ligt dus voornamelijk bij de werkgever. Mocht de werkgever aansprakelijk zijn voor jouw letselschade, dan is hij hier vaak gelukkig goed voor verzekerd. In de praktijk betekent dat dan ook dat hij de aansprakelijkstelling naar zijn eigen verzekeraar doorstuurt. De verzekeraar zal de zaak dan verder in behandeling nemen.

Letselschade opgelopen door een bedrijfsongeval?

Wij beantwoorden graag je vragen over de juridische mogelijkheden voor het verhalen van de geleden schade en de daaruit voortvloeiende kosten. Wij zijn maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30 telefonisch bereikbaar. Buiten openingstijden kan u uw ongeval melden via het contactformulier of door middel van een bericht via WhatsApp. Wij nemen dan binnen 1 werkdag contact op.

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via WhatsApp uw casus aanmelden.

  Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   schade zonder daderrolstoel naast vrouw op de bank Call Now Button