Smartengeld als schadecomponent van de vergoeding

Gepost 02-03-2022

Als letselschadeslachtoffer kun je diverse schadeposten vorderen bij de aansprakelijke verzekeraar. Eén van de belangrijkste schadeposten is smartengeld. Ieder slachtoffer krijgt hier namelijk mee te maken na een ongeval. Je hebt als slachtoffer dan ook altijd recht op smartengeld.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is de immateriële vergoeding voor de pijn, het verdriet, de hinder en het gederfde levensvreugde als gevolg van het ongeval. Het is niet ondenkbaar dat een ongeval stress, pijn, slapeloze nachten, verdriet en verminderde levensvreugde met zich mee brengt.

Dit is lastig met geld te compenseren, toch kan een geldbedrag een troost dan wel erkenning zijn voor dit leed. Erkenning van dit leed helpt enorm in het herstelproces.

Hoe wordt de hoogte van het smartengeld vastgesteld?

Regelmatig worden wij telefonisch benaderd met de vraag wat letselschadeslachtoffers kunnen verwachten van de hoogte van het smartengeld. Helaas is dat niet makkelijk te beantwoorden.

Het is onmogelijk om in te schatten hoeveel smartengeld er zal worden uitgekeerd. Schade is voor elk slachtoffer anders en elk slachtoffer en diens zaak is uniek. Er zijn geen vaste bedragen die eenvoudig af te lezen zijn in tabellen.

Bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld kijken wij als belangenbehartigers naar twee factoren:

De persoonlijke situatie
De jurisprudentie

De persoonlijke situatie

Bij het vaststellen van smartengeld worden onder andere de volgende punten in overweging genomen:

De leeftijd en het geslacht van het slachtoffer;
het soort letsel dat jij heeft opgelopen en de ernst hiervan;
wel of geen ziekenhuisopname of opname in revalidatiekliniek en de duur hiervan;
de duur en zwaarte van de medische behandelingen;
de uiteindelijke duur van het herstel van jouw letsel;
de pijn die jij tijdens jouw herstel hebt gehad;
de duur en de mate van arbeidsongeschiktheid als gevolg van jouw letsel;
het al dan niet achterblijven van littekens

Letselschade? Meld het direct!

Is er sprake van letsel na een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval? Wilt u de schade verhalen? Onze letselschadejuristen helpen kosteloos bij het claimen van uw schadevergoeding!

De jurisprudentie

Naast de persoonlijke situatie van het slachtoffer bekijken wij eerdere rechterlijke uitspraken in vergelijkbare letselschadezaken. In de ANWB Smartengeldgids zijn de uitspraken over smartengeld gebundeld.

Aan de hand van soortgelijke casussen onderbouwen wij de hoogte van het smartengeld die wij voor jou vorderen.

Wanneer wordt het smartengeld vastgesteld?

Deze schadepost kan pas worden vastgesteld aan het einde van de behandeling van jouw letselschadezaak, wanneer er sprake is van een medische eindsituatie. Van een medische eindsituatie is sprake wanneer het letsel is genezen of verbetering van de klachten niet valt te verwachten.

Het berekenen van smartengeld kan dan ook een langdurig proces zijn aangezien het samen gaat met de duur van de herstelperiode.

Smartengeld claimen in jouw letselschadezaak?

Smartengeld claimen en het behandelen van jouw letselschadezaak wordt door onze juristen altijd kosteloos gedaan. Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met ons kantoor, kom er achter wat wij voor jou kunnen betekenen!

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Boom omgevallen door stormarbeidsongeschikt fietsongeval Call Now Button