Terug naar overzicht
± min

Bellen in de auto niet verantwoordelijk voor aantal ongevallen met letsel?

Elke verkeersdeelnemer is er wel eens mee geconfronteerd; iemand die zit te bellen in de auto en zijn aandacht op het verkeer ziet verslappen.

Uit recente onderzoeken welke gebaseerd zijn op zogenaamde Naturalistic Driving-observatie, komt naar voren dat de risico's op ongevallen, waarbij letsel kan worden opgelopen, veel kleiner zijn dan uit eerdere studies en onderzoeken naar ongevallen naar voren kwam. Daarbij werd namelijk gesteld dat de kans op een ongeval met letsel 4 maal groter was dan zonder mobiel bellen.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, afgekort SWOV, heeft een inventarisatie gedaan van de diverse onderzoeken en studie welke betrekking hebben op afleidingen tijdens verkeersdeelnamen. Op grond van deze inventarisatie en de Naturalistic Driving-observatie durft zij te stellen dat de ongevalskans veel kleiner is dan eerst werd aangegeven. Hier voegt het SWOV direct aan toe dat de Naturalistic Driving-observatie een betrekkelijk nieuwe onderzoekmethode is.

Naturalistic Driving-observatie:
De Naturalistic Driving-observatie is een onderzoeksmethode die vrij nieuw is en veel verder gaat dat de onderzoeksmethoden die voorheen plaatsvonden. Bij de Naturalistic Driving studies worden verkeerssituaties en bestuurders op een onopvallende manier geobserveerd door hele kleine camera’s en sensoren in hun eigen voertuig. De betekenis van de verschillende uitkomsten van dergelijke studies is op dit ogenblik nog onvoldoende duidelijk, aldus de SWOV. ‘Het is daarom te vroeg om te concluderen dat het wel meevalt met het risico van mobiel bellen in de auto. Ook als het risico lager blijkt dan aanvankelijk gedacht, zijn de verkeersveiligheidsconsequenties aanzienlijk wanneer er veel mobiel gebeld wordt tijdens het rijden.’

Handsfree versus handsheld bellen:
In tegenstelling tot wat ook eerder werd gesteld door deskundigen, biedt handsfree bellen geen significant voordeel boven handheld bellen, als het gaat om automobilisten, aldus concludeert de SWOV verder. Dit blijkt uit zowel gedragsstudies als uit studies naar het ongevalsrisico.

Afleidende activiteiten:
Zoals uit de onderzoeken van het SWOV naar voren komt blijken automobilisten ongeveer 25 tot 30 % van hun rijtijd te besteden aan afleidende activiteiten, waarvan de helft voor rekening van een gesprek met een passagier komt. De rest bestaat onder meer uit (harde) muziek luisteren, reclameborden bekijken, bellen, bedienen van navigatieapparatuur, eten, drinken, en sms-en. Vooral dat laatste behoort tot de meest gevaarlijke bezigheden onderweg. Hoewel een causaal verband moeilijk is aan te tonen, aldus de SWOV, schatten de meeste studies dat afleiding een rol speelt bij het ontstaan van zo’n 5-25% van alle auto-ongevallen waarbij dus ook letsel wordt opgelopen. De uiteenlopende cijfers hebben onder meer te maken met de gehanteerde definitie van afleiding en de gehanteerde methode om de risico’s te schatten. Of het verbod op handheld bellen uiteindelijk effect heeft op de ongevallencijfers en dus letselschade gevallen in Nederland is nog niets duidelijk. Hieraan kunnen dus nog geen conclusies worden verbonden.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Alexander Gudde
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.