Terug naar overzicht
± min

Flexibele verkeerspalen vergroten de kans op verkeersveiligheid en verkleinen de kans op letselschade

In de Brabanthallen te 's-Hertogenbosch is van 8 april 2013 tot en met 11 april 2013 de zogenaamde Parkeer Vak Beurs. De firma Pol Heteren BV toont daar haar zogenaamde nieuwe flexibele X – last palen. Deze nieuwe verkeerspalen zijn gemaakt van speciaal gefabriceerd polyurethaan. Deze palen hebben grote flexibele buigstand. Hierdoor zijn deze palen door weggebruikers veel veiliger dan de massieve betonnenpalen of hard plastic balen. De kans dat gebruikers letselschade oplopen bij het in aanraking komen met deze paden, is dan ook veel kleiner dan bij de thans in gebruik zijnde paaltjes. Voor met name voetgangers en fietsers wordt de kans op letselschade aanzienlijk kleiner, nu de palen bij een botsing meevieren.

De leverancier van deze flexibele X last palen geeft ook een wetenschappelijke onderbouwing van de verkeersveiligheid, bij het gebruik van deze balen. Teneinde deze onderbouwing te kunnen geven wordt gekeken naar een internationale maatstaf voor bepaalde van hoofdletsel en letselschade; de zogenaamde HIC dat staat voor "Head Injury Criterion". Als deze zogenaamde HIC – waarde hoger is dan 1000 is er sprake van een zogenaamd onherstelbaar hoofdletsel. Bij een botsing waarbij gereden wordt met een snelheid van 40 km/h is gekeken naar de HIC waarde. Deze blijkt in dat geval, aldus de leverancier, kleiner te zijn dan 460 punten. Het behoeft geen betoog dat kans op letselschade bij gebruik van de flexibele X last palen dus 50% kleiner is dan bij de reguliere stalen of betonnen palen. Bij een botsing met een stalen paal is zelfs de HIC waarde 4600.

Het flexibele kunststof is nagenoeg onbreekbaar, deukt nagenoeg niet in en roest niet. Dat betekent voorts dat ook de onderhoudskosten aan dit wegmeubilair vrij nihil is. Daarbij in ogenschouw genomen dat ook de kans op letselschade in ernstige vorm enorm wordt verkleind, ontstaat ook in maatschappelijk verband zelfs een besparing.

Veel wegmarkeringen die inmiddels stalen palen zijn uitgerust zijn vaak voorzien van een zogenaamd slot waardoor in geval van calamiteiten politie ambulance en brandweer toch ter plaatse kunnen komen. U begrijpt dat hierdoor vertraging kan ontstaan als de paaltjes eerst middels een sleutel moeten worden verwijderd. De X bepalen kan men zonder beschadiging aan balen en voertuig overrijden. De flexibele X last balen veren namelijk weer in oorspronkelijke vorm terug.

Bij de productie van de X last palen is ook gekeken naar de invloed hiervan op het milieu. Zo is het productieproces bezien in het licht van hulpbronnen om de palen te produceren,
recyclebaarheiden de verwachte levensduur. Zonder concreet in te gaan op alle facetten, mag niet onvermeld blijven, dat de X last palen 50% langer meegaan dan de traditionele stalen palen.

Vraag blijft welke gemeente als eerste gaat opstaan om deze palen in gebruik te nemen.

Verkeersveiligheid en vermindering van het aantal letselschade slachtoffers binnen gemeenten staat vaak hoog op het prioriteitenlijstje van de gemeenten.

Zie hieronder de informatiefilm:
http://www.youtube.com/watch?v=j7gaGWmKIIM

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Alexander Gudde
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.