Terug naar overzicht
± min

Flexibele verkeerspalen vergroten de kans op verkeersveiligheid en verkleinen de kans op letselschade

In de Brabanthallen te 's-Hertogenbosch is van 8 april 2013 tot en met 11 april 2013 de zogenaamde Parkeer Vak Beurs. De firma Pol Heteren BV toont daar haar zogenaamde nieuwe flexibele X – last palen. Deze nieuwe verkeerspalen zijn gemaakt van speciaal gefabriceerd polyurethaan. Deze palen hebben grote flexibele buigstand. Hierdoor zijn deze palen door weggebruikers veel veiliger dan de massieve betonnenpalen of hard plastic balen. De kans dat gebruikers letselschade oplopen bij het in aanraking komen met deze paden, is dan ook veel kleiner dan bij de thans in gebruik zijnde paaltjes. Voor met name voetgangers en fietsers wordt de kans op letselschade aanzienlijk kleiner, nu de palen bij een botsing meevieren.

De leverancier van deze flexibele X last palen geeft ook een wetenschappelijke onderbouwing van de verkeersveiligheid, bij het gebruik van deze balen. Teneinde deze onderbouwing te kunnen geven wordt gekeken naar een internationale maatstaf voor bepaalde van hoofdletsel en letselschade; de zogenaamde HIC dat staat voor "Head Injury Criterion". Als deze zogenaamde HIC – waarde hoger is dan 1000 is er sprake van een zogenaamd onherstelbaar hoofdletsel. Bij een botsing waarbij gereden wordt met een snelheid van 40 km/h is gekeken naar de HIC waarde. Deze blijkt in dat geval, aldus de leverancier, kleiner te zijn dan 460 punten. Het behoeft geen betoog dat kans op letselschade bij gebruik van de flexibele X last palen dus 50% kleiner is dan bij de reguliere stalen of betonnen palen. Bij een botsing met een stalen paal is zelfs de HIC waarde 4600.

Het flexibele kunststof is nagenoeg onbreekbaar, deukt nagenoeg niet in en roest niet. Dat betekent voorts dat ook de onderhoudskosten aan dit wegmeubilair vrij nihil is. Daarbij in ogenschouw genomen dat ook de kans op letselschade in ernstige vorm enorm wordt verkleind, ontstaat ook in maatschappelijk verband zelfs een besparing.

Veel wegmarkeringen die inmiddels stalen palen zijn uitgerust zijn vaak voorzien van een zogenaamd slot waardoor in geval van calamiteiten politie ambulance en brandweer toch ter plaatse kunnen komen. U begrijpt dat hierdoor vertraging kan ontstaan als de paaltjes eerst middels een sleutel moeten worden verwijderd. De X bepalen kan men zonder beschadiging aan balen en voertuig overrijden. De flexibele X last balen veren namelijk weer in oorspronkelijke vorm terug.

Bij de productie van de X last palen is ook gekeken naar de invloed hiervan op het milieu. Zo is het productieproces bezien in het licht van hulpbronnen om de palen te produceren,
recyclebaarheiden de verwachte levensduur. Zonder concreet in te gaan op alle facetten, mag niet onvermeld blijven, dat de X last palen 50% langer meegaan dan de traditionele stalen palen.

Vraag blijft welke gemeente als eerste gaat opstaan om deze palen in gebruik te nemen.

Verkeersveiligheid en vermindering van het aantal letselschade slachtoffers binnen gemeenten staat vaak hoog op het prioriteitenlijstje van de gemeenten.

Zie hieronder de informatiefilm:
http://www.youtube.com/watch?v=j7gaGWmKIIM