Terug naar overzicht
± min

Kans op letselschade in hybride auto's is kleiner!

Hoewel wij als redactie vreemd opkeken van dit bericht, moet toch worden vastgesteld dat door The Highway Loss Data Institute in Californië een onderzoek is ingesteld naar de veiligheid van hybride-voertuigen. Uit dit recent gehouden onderzoek is naar voren gekomen dat de kans dat een inzittende in een hybrideauto letsel oploopt bij een aanrijding zo'n 25% kleiner is dan voertuigen die uitsluitend door een benzine- of dieselmotor worden aangedreven.

Als redactie zijn wij dan ook benieuwd naar de oorzaken van dit significante verschil. Volgens de Amerikaanse onderzoekers ligt de kern van dit verschil in het gewicht van de hybride voertuigen. Deze zijn gemiddeld 10% zwaarder dan de door fossiele brandstoffen aangedreven auto's, waardoor voor de inzittende een soort van veiligheidsbuffer in het hybride voertuig wordt gevormd door het extra gewicht van de auto.

Men is ook te raden gegaan bij de executive director, mevrouw C.(Candysse) Miller van het IIN (Insurance Information Network). Zij geeft aan dat uit dit onderzoek ook naar voren is gekomen dat de hybride voertuigen niet uitsluitend brandstofbesparend werken, maar tevens levensreddend zijn. Bij de keus voor een hybridevoertuig hoeft men dus niet in te boeten op veiligheid.

Bij het onderzoek zijn 25 hybride voertuigen onderzocht en vergeleken met voertuigen die op uitsluitend fossiele brandstoffen rijden, waarbij het dan wel gaat om exact hetzelfde type voertuig, zoals bijvoorbeeld de Toyota Camry, Honda Civic en Ford Fussion. Voertuigen zoals bijvoorbeeld de in Nederland erg populaire Toyota Prius, die dus niet verkrijgbaar zijn in een gelijk type voertuig met benzine of diesel aangedreven motoren, zijn bij dit onderzoek/studie buiten beschouwing gelaten.

Voor het gehele onderzoek en downloads (in PDF) klik hier