Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± min

Kans op letselschade in de auto in België groter dan in Nederland!

Er valt in België nog veel vooruitgang te boeken als het gaat om het dragen van autogordels. Dit komt uiteindelijk het aantal mensen dat letselschade oploopt in het verkeer ten goede. Tot die conclusie komt het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV). Uit de laatste meting van 2012 blijkt dat het percentage gordeldragers op de Belgische wegen op 86,4 procent ligt. Daarmee loopt België achter op de buurlanden waar die percentages boven de 90 procent uitkomen.

Het BIVV pleit dan ook voor meer handhaving en bewustmaking. “Dit resultaat ligt in de lijn van het slechte verkeersveiligheidsniveau dat ons land in het geheel inneemt, met betrekking tot het relatief aantal slachtoffers maar ook wat betreft het naleven van de wettelijke snelheidsbeperkingen”, aldus de onderzoekers.

Type weg
Ook systemen die waarschuwen dat de gordel niet vastgeklikt is, kunnen helpen om het gordelgebruik te stimuleren. Mannen en passagiers voorin dragen in het algemeen minder vaak een autogordel dan vrouwen en bestuurders. Ook blijkt het type weg van belang. Op wegen waar niet harder gereden mag worden dan 30 kilometer per uur, dragen aanzienlijk minder Belgen een gordel (77,8 procent) dan op wegen waar de maximumsnelheid hoger ligt.

Vlaanderen en Wallonië
Daarnaast is er verschil te zien tussen de Vlamingen en de Walen. In Vlaanderen is het gordelgebruik aanzienlijk hoger (89,2 procent) dan in Wallonië. Brussel ligt er tussenin met 83,9 procent. Hoewel het BIVV alleen heeft gekeken naar het gordelgebruik voorin de auto, neemt het verkeersveiligheidsinstituut op grond van eerdere metingen aan dat het percentage gordeldragers achterin een stuk lager ligt.

Nederland
Het BIVV doet sinds 2003 jaarlijks onderzoek naar het percentage gordeldragers. Alleen in 2011 is er geen meting gedaan. In de eerste onderzoeksjaren steeg het gordelgebruik sterk, maar vanaf 2007 is de stijging veel trager. In 2003 droeg nog maar 56,6 procent van de Belgen een autogordel. In Nederlandse personenauto’s draagt 97 procent van de inzittenden voorin een autogordel. Dat blijkt uit een meting uit 2010 van de SWOV, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. In 2002 lag het gebruik van de autogordel in Nederland al hoger dan nu in België. Destijds was er nog wel een flink verschil in Nederland tussen het gordelgebruik van bestuurders buiten (91 procent in 2002) en binnen de bebouwde kom 83 procent in 2002). Dat verschil bedroeg in 2010 nog maar 1 procentpunt.