Terug naar overzicht
± min

Laserbehandeling kan tot letselschade leiden

Het RIVM heeft een onderzoek ingesteld onder 20 ziekenhuizen in Nederland aangaande het medisch gebruik van laserapparatuur. Uit dit onderzoek is gebleken dat de behandelaars in ziekenhuizen te weinig letten op de veiligheid bij het gebruik van de lasers.

De lasers worden veelal ingezet bij operaties aan de ogen bij staar of bij het verwijderen van overbeharing op plaatsen waar dat niet wenselijk is, zoals bijvoorbeeld het gelaat. Echter, binnen de ziekenhuizen bestaan geen richtlijnen over het gebruik van deze apparatuur, aldus de RIVM.

Volgens de resultaten van het onderzoek zou circa 50% van de ziekenhuizen geen commissie hebben welke toezicht houdt op de laserbehandelingen. Het behoeft geen betoog dat onzorgvuldig gebruik van de lasers kan zorgen voor ernstig letsel en als gevolg daarvan letselschade bij patiënten, behandelaars en assisterend ziekenhuispersoneel. Niet mag onvermeld blijven dat bij ondeskundig gebruik brand kan ontstaan.

In het licht van dit onderzoek heeft het RIVM de ziekenhuizen geadviseerd voor eind 2012 een protocol voor laserveiligheid te hebben.