Terug naar overzicht
± min

Mannen vaker betrokken bij overlijden door letselschade in het verkeer dan vrouwen!

Uit recentelijk openbaar gemaakte cijfers uit de Europese Gemeenschap is naar voren gekomen dat in het jaar 2011 circa 30.400 letselschade slachtoffers zijn overleden in het verkeer. Bezien we de verhouding man/vrouw, dan moeten we concluderen dat 76,3% man is en 23,7 % vrouw. In de EU is 51% vrouw, zodat hieruit de conclusie kan worden getrokken dat mannen vaker komen te overlijden als gevolg van letselschade dat in het verkeer wordt opgelopen.

De ETSC (European Transport Safety Council) die deze cijfers verzamelde vraagt zich af of mannen dan het probleem zijn, daar waar het gaat om de veiligheid in het verkeer. Deze vraag wordt versterkt door het gegeven dat de cijfers de laatste jaren niet spectaculair zijn veranderd. Uit deze gegevens blijkt dat mannen drie maal zoveel kans maken in het verkeer aan het gevolg van opgelopen letsel te overlijden. Dat betekent voorts dat als alle mannen in Europa het verkeersgedrag van vrouwen overnemen, het geheel aan verkeersdoden als gevolg van opgelopen letselschade met 20% zou verminderen in vergelijk met de landen Zweden, Nederland en Engeland.

Voorts is gekeken naar de verkeerssituaties waarin de dodelijke ongevallen, als gevolg van opgelopen letselschade, plaatsvinden. Zo bleek dat mannelijke letselschade slachtoffers het meest risico lopen bij het besturen van een motor en vrouwen als voetganger of als passagier.

Er zijn volgens de ETSC veel aanwijzingen dat mannen vaker bij botsingen zijn betrokken dan vrouwen. Bovendien gebeuren die botsingen eerder na het behalen van het rijbewijs en zijn mannen vaker de veroorzaker van een botsing dan vrouwen. Vrouwen rijden minder riskant, vooral als het gaat om snelheid en ze hebben een positievere houding ten aanzien van verkeersregels en veiligheid. Volgens de ETSC moeten er bij het verkeersveiligheidsonderzoek meer rekening worden gehouden met de verschillen in ongeval betrokkenheid van mannen en vrouwen. Men geeft als voorbeeld onderzoek naar de veiligheid van inzittenden in auto’s, dat meer toegespitst kan worden op biomechanische eigenschappen van vrouwen.

Voor ons blijft onduidelijk of ook in dit onderzoek gekeken is naar juist het aantal gedragingen van mannen en vrouwen in specifieke voertuigen. Immers binnen gezinnen besturen mannen namelijk veel vaker het voertuig dan vrouwen en zijn mannen vaker op de weg te vinden dan vrouwen. Deze informatie het ons helaas niet bereikt. (red.)