Terug naar overzicht
± min

Meer letselclaims op autopolis in New York

Het blijkt, in tegenstelling tot hier in Nederland, in en rond New York mogelijk te zijn een zogenaamde verkeers­verzekering te sluiten, waarbij men zich verzekert tegen alleen de eigen schade. Dat heeft tot gevolg gehad dat het aantal vorderingen met een ‘fraudeluchtje’ dat voortvloeide uit deze verzekering, in de periode 2007-2010 is toe­genomen van 29% naar 35%.

Uit een onderzoek van Insurance Research Council (IRC) komt naar voren dat vorig jaar één van de vijf zogenoemde PIP (per­sonal injury protection)-claims fraude-elementen  blijkt te bevatten en dat voorts bij één van de drie claims het werkelijke schadebedrag is opgeschroefd. Het gaat daarbij vooral om geknoei met declaraties van zorgverleners voor de behandeling van (ongeval) letsel. Volgens de onderzoekers is daardoor het gesjoemel met schadeclaims in de stad New York beduidend hoger dan elders in de staat, alwaar fraude met letselbedragen in slechts vier procent van alle schadeclaims wordt aangetoond. Voorts zijn de schadebedragen in 'the city' gemiddeld twee keer zo hoog dan in de gehele staat. Voorts blijkt dat stedelingen in vergelijking met overige inwoners van de staat New York drie keer zo vaak shoppen bij meerdere zorgverleners (44% tegen 14%). Zij doen vaker een beroep op chiropractors, fysiotherapeuten en accupuncturisten en wordt bij geschillen hun zorg­verleners vaker bijgestaan door juristen.

Bron: EM