Terug naar overzicht
± 0 min

Meer ouderen achter het stuur: wat doet dat met het aantal ongevallen?

Het aantal ouderen dat nog zelf een auto bestuurt neemt toe, ze rijden bovendien meer kilometers in vergelijking met 10 jaar geleden. Wat betekent dat voor het aantal ongevallen van  (letsel)schade? 5 feiten.

Feit 1: Steeds meer 75-plussers besturen een auto
Het autobezit van 75-plussers is de afgelopen tien jaar elk jaar toegenomen. Op 1 januari 2018 telde Nederland 437 auto’s per duizend 75-plussers, begin 2008 waren dat er nog 325. Het autobezit van de 75-plussers ligt daarmee hoger dan dat van 18- tot 30-jarigen, die begin dit jaar 287 auto’s per duizend inwoners op hun naam hadden staan. Ook bij de 65- tot 75- jarigen is het autobezit relatief sterk toegenomen.

Feit 2: 75-plussers rijden ook meer
De auto staat niet alleen voor de deur, maar er wordt ook in gereden. Want ook de afgelegde kilometers per persoon stegen in de afgelopen 10 jaar het sterkst onder 75-plussers. Zij leggen gemiddeld 2.700 kilometer per jaar af: maar liefst 32 procent meer dan in 2008. In vergelijking met jongere leeftijdscategorieën rijden ouderen wel het minste aantal kilometers per jaar.

Feit 3: Ouderen achter het stuur zijn kwetsbaarder
Ouderen zijn wel kwetsbaarder in het verkeer en raken dus eerder ernstig gewond of overlijden eerder. Voor 75-plussers is de kans op overlijden per afgelegde kilometer elf keer zo hoog als gemiddeld, toonde onderzoek van SWOV al eerder aan. Bij een botsing met dezelfde kracht is het risico dat een 75-jarige inzittende komt te overlijden, ongeveer drie keer zo groot als bij een 18-jarige.

Feit 4: Ouderen geen groter gevaar op de weg
Ouderen vormen niet per se een groter gevaar op de weg voor anderen, zo meldt het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Op verzoek van het AD onderzocht verkeerskundig ICT-bureau VIA alle slachtoffers die vielen bij verkeersongevallen. Van het aantal slachtoffers dat betrokken is bij een verkeersongeval met de auto, is bij 75-plussers niet echt een stijging te zien, ondanks de toename van het autobezit. Van het aantal verkeersslachtoffers onder automobilisten bestaat 6 procent uit ouderen. Bij jongeren ligt dat met 34 procent veel hoger, maar deze groep maakt ook veel meer kilometers. Mogelijke verklaring is verder dat ouderen vaak
een nieuwere en veiligere auto kopen.

Feit 5: Ouderen achter het stuur veroorzaken wel meer schade
Het Verbond van Verzekeraars wijst op andere cijfers. Verzekeraars zien in hun claims dat ouderen meer schades veroorzaken per miljoen gereden kilometers. Verzekeraars kijken daarbij niet alleen naar letselschade, maar ook naar materiele schades zoals ongelukken op parkeerplaatsen.

Bronnen: CBS / AD

Wie of wat is aansprakelijk bij een ongeval?
Voor het afhandelen van schade is het belangrijk vast te stellen wie of wat schuld heeft aan het veroorzaken van het ongeval. Met andere woorden: de aansprakelijkheid voor het ongeval moet worden bepaald. Wilt u meer informatie? Bel gratis onze helpdesk op 0800–0112. Wij zijn maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30 telefonisch bereikbaar. Wij beantwoorden vrijblijvend uw vragen over uw hetongeval, het claimen van een schadevergoeding en het inschakelen van juridische hulp.