Terug naar overzicht
± min

Minder aanrijdingen met autoschaden in Nederland

Het aantal autoschaden, maar zoals al bekend was, ook het aantal letselschaden, is over het eerst kwartaal in 2011 met zo'n tien procent afgenomen, ten opzichte van dezelfde periode 2010. Vooral de maanden februari en maart vielen tegen. Dat blijkt uit de officiële AMICe kwartaalcijfers van FOCWA-ABZ. De daling Lijkt structureel; voor dit jaar verwacht FOCWA geen kentering.

Over de eerste drie maanden van dit jaar bedroeg het aantal schaden 172.127, dat is zo'n tien procent minder dan over dezelfde periode vorig jaar. Toen wam het aantal schaden uit op 189.933. De maand januari viel nog relatief mee, maar vooral over de maanden februari en maart tonen de cijfers een aanzienlijke daling van het aantal schaden. Ook het gemiddelde schadebedrag daalde over de eerste drie maanden en kwam uit op € 1.293,00; ten opzichte van vorig jaar is dat een terugname van ruim drie procent (1e kwartaal 2009: € 1.339). De dalende tendens van het aantal schaden en de gemiddelde schadelast tekende zich al af vanaf midden vorig jaar, toen de aantallen vanaf de zomermaanden structureel lager uitvielen. Die teneur zet zich ook voor dit jaar voort en de algehele verwachting is dat hier de komende maanden geen verandering in optreedt.

FOCWA verwacht dat 2011 met name lastig wordt voor bedrijven die in het segment van de gestuurde schadestroom van zakelijke opdrachtgevers actief zijn. Met name daar staan de tarieven en marges onder druk en worden het aantal schadens en de gemiddelde schadelast minder.

De Audatex-cijfers onderstrepen deze trend. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de totale autoschadelast 222 miljoen euro, 22% lager dan de 250 miljoen euro in dezelfde periode van 2010, zo lijkt uit de Audatex-calculaties. Zowel het hogere schadebedrag als het hogere aantal schaden in het eerste kwartaal van 2010 zijn mede te verklaren door de strenge winter van 2010. Dit jaar bleef een lange vorstperiode uit. Ook het verdwijnen van de noclaim-beschermer bij verzekeraars, een toename van het aantal kleine auto's, lagere uurtarieven
en minder economische bedrijvigheid worden genoemd als belangrijkste redenen voor de dalende schadelast.