Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± min

Minder vergiftigingen, meer ongevallen door alcoholgebruik

Onder jongeren is het aantal alcoholvergiftigingen door alcoholgebruik licht afgenomen. Bij ouderen is dit juist toegenomen. Ook het aantal ongevallen met letsel door alcoholgebruik is gestegen. Dit blijkt uit een meting van VeiligheidNL.

VeiligheidNL monitort ieder jaar het aantal behandelingen aan alcoholvergiftigingen en ongevallen door alcoholgebruik op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling in het ziekenhuis. Vergeleken met het jaar daarvoor liep het aantal jongeren dat door een alcoholvergiftiging op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling terechtkwam, terug met 400 personen:

  • In 2016 werden ongeveer 5.600 personen behandeld aan een alcoholvergiftiging op een SEH.
  • In 2015 werden ruim 6.000 personen behandeld aan een alcoholvergiftiging op een SEH.
  • Vier op de tien van de patiënten werden voor verdere behandeling in het ziekenhuis opgenomen.

Daling bij jongeren tot achttien
Ook in de leeftijdsgroep tot en met 17 jaar is het aantal vergiftigingen ten opzichte van 2015 licht gedaald. Eerder jaren was er juist sprake van een stijging. Het cijfer in 2015 lag hoger dan de 5.300 gevallen in 2014 en het hoogste aantal alcoholvergiftigingen op de SEH-afdeling sinds deze cijfers worden geregistreerd in 2006. Een en ander ligt in lijn met een vergelijkbare daling in de Kinderartsenregistratie van alcoholintoxicaties én met de NIVEL-registratie van kinderen die wegens alcoholmisbruik in een huisartsenpost werden behandeld. Het zal moeten blijken of deze trend zich de komende jaren voortzet.

55-plusser vaker op SEH
De enige groep waar de daling niet van toepassing is, is bij de 55-plusser. Sinds 2010 is bij deze groep een continue lichte stijging zichtbaar: van 5 SEH-bezoeken in 2010 naar 12 op de 100.000 inwoners in 2016. De afgelopen tien jaar is hun aantal verdrievoudigd, meldt VeiligheidNL. VWS wil extra aandacht gaan schenken aan drankmisbruik onder ouderen, maar weet nog niet op welke manier. VWS zal eerst te rade gaan bij ouderenbonden.

Meer ongevallen met letsel door alcohol
Naast alcoholvergiftiging kan alcoholgebruik ook leiden tot een ongeval met letsel. Dat overkwam ongeveer 16.300 personen in 2016. Zij werden allemaal behandeld op een SEH-afdeling naar aanleiding van een ongeval of geweldpleging waarbij, voor zover bekend, alcohol betrokken was. Vermoedelijk is dit een onderschatting van het werkelijke aantal alcohol gerelateerde SEH-bezoeken omdat niet voor alle SEH-bezoeken de betrokkenheid van alcohol wordt geconstateerd of vastgelegd. Toch is er over de afgelopen 9 jaar een stijging te zien, deze is het grootst bij slachtoffers van 18 tot en met 24 jaar en 55 jaar of ouder.

Leestip!

Letselschade door gewelddelicten onder invloed van alcohol of drugs zwaarder bestraft.

Hoge kosten door alcoholmisbruik
Naast letsel-leed zorgen alcoholvergiftigingen en alcoholgerelateerde ongevallen voor hoge kosten:

  • Totale maatschappelijke kosten van alcoholvergiftigingen bijna € 24 miljoen in 2015.
  • Direct medische kosten van alcoholgerelateerde ongevallen waren naar schatting verantwoordelijk voor € 47 miljoen aan direct medische kosten.
  • Verzuimkosten € 76 miljoen aan verzuimkosten (totaal € 123 miljoen).

Leestip!
Meer jongeren na alcohol met letsel op spoedeisende hulp

 

Gratis hulp en advies over letselschade vergoeding
Wij beantwoorden graag uw vragen over ongevallen met letselschade. Bel onze helpdesk gratis op 0800–0112. Wij zijn maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30 telefonisch bereikbaar. Buiten openingstijden kan u uw schade melden via het contactformulier. Wij nemen dan binnen 1 werkdag contact met u op.