Terug naar overzicht
± 4 min

Smartengeld als schadecomponent van de vergoeding

Als letselschadeslachtoffer kun je diverse schadeposten vorderen bij de aansprakelijke verzekeraar. Eén van de belangrijkste schadeposten is smartengeld. Ieder slachtoffer krijgt hier namelijk mee te maken na een ongeval. Je hebt als slachtoffer dan ook altijd recht op smartengeld.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is de immateriële vergoeding voor de pijn, het verdriet, de hinder en het gederfde levensvreugde als gevolg van het ongeval. Het is niet ondenkbaar dat een ongeval stress, pijn, slapeloze nachten, verdriet en verminderde levensvreugde met zich mee brengt.

Dit is lastig met geld te compenseren, toch kan een geldbedrag een troost dan wel erkenning zijn voor dit leed. Erkenning van dit leed helpt enorm in het herstelproces.

Hoe wordt de hoogte van het smartengeld vastgesteld?

Regelmatig worden wij telefonisch benaderd met de vraag wat letselschadeslachtoffers kunnen verwachten van de hoogte van het smartengeld. Helaas is dat niet makkelijk te beantwoorden.

Het is onmogelijk om in te schatten hoeveel smartengeld er zal worden uitgekeerd. Schade is voor elk slachtoffer anders en elk slachtoffer en diens zaak is uniek. Er zijn geen vaste bedragen die eenvoudig af te lezen zijn in tabellen.

Bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld kijken wij als belangenbehartigers naar twee factoren:

 • De persoonlijke situatie
 • De jurisprudentie

De persoonlijke situatie:

Bij het vaststellen van smartengeld worden onder andere de volgende punten in overweging genomen:

 • De leeftijd en het geslacht van het slachtoffer;
 • het soort letsel dat jij heeft opgelopen en de ernst hiervan;
 • wel of geen ziekenhuisopname of opname in revalidatiekliniek en de duur hiervan;
 • de duur en zwaarte van de medische behandelingen;
 • de uiteindelijke duur van het herstel van jouw letsel;
 • de pijn die jij tijdens jouw herstel hebt gehad;
 • de duur en de mate van arbeidsongeschiktheid als gevolg van jouw letsel;
 • het al dan niet achterblijven van littekens

De jurisprudentie

Naast de persoonlijke situatie van het slachtoffer bekijken wij eerdere rechterlijke uitspraken in vergelijkbare letselschadezaken. In de ANWB Smartengeldgids zijn de uitspraken over smartengeld gebundeld.

Aan de hand van soortgelijke casussen onderbouwen wij de hoogte van het smartengeld die wij voor jou vorderen.

Wanneer wordt het smartengeld vastgesteld?

Deze schadepost kan pas worden vastgesteld aan het einde van de behandeling van jouw letselschadezaak, wanneer er sprake is van een medische eindsituatie. Van een medische eindsituatie is sprake wanneer het letsel is genezen of verbetering van de klachten niet valt te verwachten.

Het berekenen van smartengeld kan dan ook een langdurig proces zijn aangezien het samen gaat met de duur van de herstelperiode. 

Smartengeld claimen in jouw letselschadezaak?

Smartengeld claimen en het behandelen van jouw letselschadezaak wordt door onze juristen altijd kosteloos gedaan. Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met ons kantoor, kom er achter wat wij voor jou kunnen betekenen!

Neem direct contact op

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
 2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
 3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
 4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

 1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
 2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
 3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.