Terug naar overzicht
± min

Tractoren zorgen té vaak voor letsel.

Hoewel de verkeersveiligheid in Nederland sterk verbetert, gebeuren er, relatief gezien, nog te vaak ongevallen met tractoren of andere landbouwvoertuigen. Ongevallen met deze voertuigen gaan vaak gepaard met letsel. Met name voetgangers en fietsers zijn vaak het slachtoffer.

Dit is onder andere de reden dat het kabinet heeft ingestemd met de invoering van het T-rijbewijs voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met een beperkte snelheid. Voertuigen als tractors mogen straks alleen nog de openbare weg op als de bestuurder in het bezit is van het nieuwe T-rijbewijs.  Het T-rijbewijs is te behalen vanaf 16 jaar. Voor het besturen van een trekker op bijvoorbeeld een akker, is het rijbewijs niet nodig.

Door het invoeren van het T-rijbewijs kan worden getoetst of iemand beschikt over de daarvoor benodigde kennis, rijvaardigheid en rijgeschiktheid.

Zodra de invoering van het T-rijbewijs een feit is komt het certificaat van vakbekwaamheid (`trekkerrijbewijs jeugdigen`) te vervallen. Houders daarvan hebben na invoering een jaar de tijd om het om te wisselen voor een T-rijbewijs. Mensen die op het moment van invoering een B-rijbewijs hebben, kunnen nog tien jaar het T-rijbewijs krijgen zonder aanvullend examen. Voor het besturen van bepaalde voertuigen, zoals straatveeg- en maaimachines, is het niet nodig een T-rijbewijs te hebben.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het streven is om de wet op 1 januari 2015 in te laten gaan.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu