Terug naar overzicht
± min

Verkeersbesluit nodig voor plaatsing bord bushalte en tramhalte

Hoewel het gemeenten voorheen vrij stond borden te plaatsen is voortaan ook een verkeersbesluit nodig voor het plaatsen van een bushaltebord.

Het is wel begrijpelijk dat dit gebeurt, omdat steeds meer mensen gebruik maken van navigatiesystemen en routeplanners om zo hun weg te vinden. Door de besluitvormingen wordt publicatie hiervan verplicht zodat de bouwers van de navigatiesystemen hiermee rekening kunnen houden.

Hoe werkt dit bestuursrechterlijk?
De aanpassing van de BABW is meegenomen in de wijziging die overheden verplicht verkeersbesluiten voortaan elektronisch bekend te maken. Het ontwerpbesluit daartoe is naar de Kamer gestuurd. Aanleiding voor de aanpassing is dat makers van digitale kaarten vaak niet tijdig kunnen beschikken over de wijzigingen van weggegevens. Daarom moeten wegbeheerders elk verkeersbesluit bekend maken in de elektronische Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Voorheen moest dat in één of meer plaatselijke dag- of weekbladen. Daarvoor is een elektronische invoerapplicatie ontwikkeld waar overheden gebruik van kunnen maken. Alle wegbeheerders krijgen daar de beschikking over.

Nieuw is ook dat er een verkeersbesluit moet worden genomen voorafgaand aan plaatsing of verwijdering bushaltebord (L3). Dat is met name bedoeld opdat dergelijke gegevens kunnen worden opgenomen in de reisplanners voor ov-gebruikers en multimodale reizigers. Wegbeheerders hoeven niet alsnog verkeersbesluiten te nemen in verband met de plaatsing van L3-borden die zij vóór de inwerkingtreding van dit besluit hebben geplaatst.