🚲 Fietsongeval onderweg naar werk, heb ik recht op schadevergoeding?

Als je onderweg naar het werk betrokken raakt bij een fietsongeval, dan valt dat onder het woon-werkverkeer. De hoofdregel is dat het woon-werkverkeer in beginsel buiten de aansprakelijkheid van de werkgever valt, omdat dit verkeer geacht wordt in de privésfeer van de werknemer plaats te vinden. Als het ongeval in de privésfeer plaatsvindt dan kan je geen aanspraak maken op een schadevergoeding via de werkgever.

Op de hoofdregel bestaan echter uitzonderingen. Neem contact met ons op om je casus door ons te laten beoordelen. Wij vertellen je direct of je juridisch gezien een kansrijke zaak hebt en of wij je kosteloos kunnen bijstaan.

Terug naar overzicht