📊 Hoe wordt letselschade berekend?

Als je betrokken bent geweest bij een ongeval door het toedoen van een ander en je hebt door het ongeval letselschade opgelopen, dan heb je recht op de vergoeding van je kosten. Maar hoe wordt de hoogte van je letselschadevergoeding precies berekend?

Berekenen van de letselschade

Het berekenen van de hoogte van je letselschadevergoeding is lastiger dan het op het eerste gezicht lijkt. Zo wordt de immateriële schade en materiële schade meegenomen bij het berekenen van de letselschadevergoeding. Bij het berekenen van je letselschadevergoeding wordt rekening gehouden met de specifieke situatie van een letselschadeslachtoffer. Hierbij kan gedacht worden aan: 

  • Leeftijd van het slachtoffer
  • Aard van het letsel
  • Hersteltijd
  • Mate van arbeidsongeschiktheid
  • Gevolgen voor het dagelijks leven
  • Toekomstige schade als gevolg van het ongeval

Aan de hand van de specifieke situatie wordt bekeken welke schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen. Om het bedrag aan smartengeld te bepalen, zoeken wij vaak aansluiting bij jurisprudentie wat betrekking heeft op soortgelijke situaties. Dit is het geheel van uitspraken van rechters.

Terug naar overzicht