Fietsen staan geparkeerd aan de Nederlandse grachten

4 aansprakelijkheid situaties met aanrijding tussen fiets en auto

Globaal zijn 4 aansprakelijkheid situaties weer te geven bij een verkeersongeval met een fietser en auto. Deze 4 situaties hebben wij hieronder voor jou uitgewerkt.

1. Automobilist schuldig aan verkeersongeval met fietser

Wanneer de automobilist schuldig is aan het verkeersongeval is de eigenaar dan wel houder van het motorvoertuig voor 100% verantwoordelijk voor de schade aan de fiets, de fietser/voetganger en de schade aan de eigen auto. Ook als de eigenaar of houder van de auto niet zelf de auto heeft bestuurd, is deze aansprakelijk voor het verkeersongeval. De eigenaar of houder van een motorvoertuig is namelijk aansprakelijk voor de gedragingen van degene door wie hij/zij het motorrijtuig doet of laat rijden.

In deze situatie betaalt de verzekeraar van de eigenaar van de auto 100% van de schade.

Over het algemeen neemt de verzekeraar van de aansprakelijke partij contact met jou op. Naast een vragenlijst kan de verzekeraar ook een verzoek indienen tot een machtiging voor het inkijken van je medisch dossier. Let op: geef nooit een volledige machtiging af waardoor je de verzekeraar toestemming verleent om al jouw medische gegevens te bekijken. Je kan beter zelf de noodzakelijke medische gegevens bij je arts of huisarts opvragen en deze vervolgens naar de verzekeraar sturen. Wanneer je letsel of zelfs zeer ernstig letsel hebt opgelopen door het verkeersongeval, dan is het verstandig een letselschade expert te raadplegen voor rechtsbijstand.

Onze aanpak

1

Ontvang een gratis indicatie

2

Jouw specialist bepaalt de aansprakelijkheid

3

Voorschot van de schadeclaim bepalen

4

Indienen definitieve claim + nazorg

1

Ontvang een gratis indicatie

2

Jouw specialist bepaalt de aansprakelijkheid

3

Voorschot van de schadeclaim bepalen

4

Indienen definitieve claim + nazorg

2. Fietser schuldig aan verkeersongeval

Wanneer de fietser of voetganger schuldig is aan het veroorzaken van het verkeersongeval, wordt opnieuw naar artikel 185 van de Wegenverkeerswet gekeken. Fietsers of voetgangers met letselschade worden door de Nederlandse Wegenverkeerswet beschermt bij een aanrijding (bijvoorbeeld een fietsongeluk) met een zogenaamde sterkere verkeersdeelnemer. De aansprakelijkheid op grond van de Wegenverkeerswet tendeert aan een vorm van risicoaansprakelijkheid, omdat schuld of verwijtbaarheid niet hoeft te worden aangetoond om een verplichting tot schadevergoeding vast te stellen.

14-min-regel of 100%-regel

Wanneer de fietser ten tijde van het ongeval jonger is dan 14 jaar, dan is de eigenaar van de auto altijd volledig aansprakelijk voor de schade ook al heeft deze geen enkele schuld en is het ongeval volledig te wijten aan de fietser, tenzij er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. Het idee achter deze 14-min-regel of de 100%-regel is dat jonge verkeersdeelnemers tot 14 jaar door impulsiviteit en onberekenbaarheid meer gevaar lopen in het gemotoriseerde verkeer dan anderen.

Deze regel blijft alleen buiten toepassing als het verkeersgedrag van de jeugdige fietser als opzet of als aan opzet grenzende roekeloosheid wordt gekwalificeerd. De bewijslast hiervoor ligt bij de eigenaar van het motorvoertuig.

Fietsongeval letselschade
fietsongeval

3. Beide verkeersdeelnemers schuldig

Wanneer zowel de automobilist (lees: gemotoriseerde verkeersdeelnemer) als de fietser of voetganger schuldig is aan het verkeersongeval, kan de eigenaar van de auto zich beroepen op eigen schuld van de fietser mits deze 14 jaar of ouder is. Dan geldt een zogenaamde 50% regel.

De zwakke verkeersdeelnemer (fietser of voetganger) krijgt altijd op basis van billijkheid ten minste 50% van zijn of haar eigen schade vergoed voor zover er geen sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid aan diens zijde. In dit soort gevallen is het verstandig om een letselschade expert te raadplegen. De automobilist zal immers proberen zoveel mogelijk fouten van de fietser te benadrukken waar de fietser zoveel mogelijk de fouten van de automobilist zal aanwijzen.

4. Schuldige verkeersongeval met fietser is onbekend

Het kan voorkomen dat de veroorzaker van het verkeersongeval niet bekend is of onverzekerd is. Het Waarborgfonds Motorverkeer is er voor mensen die door een motorvoertuig, zoals een brommer of auto schade hebben geleden, maar deze niet vergoed krijgen doordat bijvoorbeeld de veroorzaker is doorgereden of onverzekerd is. In zulke gevallen kan de fietser of voetganger, maar ook een gemotoriseerde verkeersdeelnemer een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Er rust natuurlijk wel een bewijslast op degene die om een recht op schadevergoeding verzoekt.

Fietser te zien in zijspiegel van auto op LetselSchade.nl

Direct je verhaal vertellen?

Door ons te bellen, Whatsappen of door een e-mail te sturen kunnen we je direct vertellen hoe hoog jouw letselschadevergoeding ongeveer is en hoe we je kunnen helpen om deze vergoeding zo snel mogelijk te krijgen.

Bel gratis 0880 112 130Whatsapp ons: 06-159 559 48Meld je schade online

heer Ekkel
"ik ben zeer tevreden over hoe jurilex mijn zaak heeft behandeld en de geweldige samenwerking die ik met jurilex heb ervaren, ben jurilex zeer dankbaar voor alles was ze voor mij hebben gedaan in mijn zaak dank je wel"
Meer reviews

Veelgestelde vragen over verkeersongevallen met de fiets

 

Wanneer is mijn verkeersongeval verjaard?
Heb ik recht op smartengeld na een verkeersongeval?
Krijgt mijn kind volledige vergoeding van zijn/haar schade?
Wat kan ik zelf doen bij een verkeersongeval?
Wat zijn de kosten van juridische hulp bij verkeersongeval?

Meer veelgestelde vragen
There aren't any posts yet.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.