Terug naar overzicht
± min

Afname ernstige ongevallen met letselschade door flexibele fietspalen

Zoals uit onze eerdere publicaties al duidelijk werd zijn steeds meer gemeenten op zoek naar veiliger fietspaden die de kans op letselschade onder fietsers moet doen afnemen. Het gaat daarbij duidelijk niet alleen om fietsers van oudere leeftijd.

Op kosten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is een project van start gegaan om lokale fietspaden veiliger te maken. Momenteel is in Hardenberg een eerste proeflocatie opgezet met zogenaamde flexibele fietspalen waarin led-verlichting is aangebracht met een ribbelmarkering. De flexibele paal zorgt er voor dat als een fietser er per ongeluk tegenaan rijdt hij/zij geen ernstig letsel oploopt door de botsing met de paal, omdat de botsingsenergie door de paal, zogezegd, wordt geabsorbeerd en de paal meebuigt in de fietsrichting/valrichting. Dit alles om de kans op ongevallen met ernstige letselschade onder fietsers te voorkomen.

Er gaan wel eens geluiden op om de fietspaaltjes geheel uit het straatbeeld te laten verdwijnen. Echter de fietspaaltjes kunnen niet in haar geheel worden afgeschaft, omdat zij op veel locaties er ook voor zorgen dat auto’s worden geweerd. Dat de fietspaaltjes jaarlijks zorgen voor veel letselschade zaken is evident. Jaarlijks moeten enkele honderden mensen zich in het ziekenhuis laten behandelen vanwege opgelopen letselschade door botsingen met fietspalen op de paden. Men pleit er derhalve voor dat de fietspalen alleen daar worden neergezet, waar het noodzakelijk is.

Wegbeheerders, zoals Rijkswaterstaat en gemeenten, worden geholpen bij het maken van de afweging paaltjes wel of niet weg te halen, c.q. te vervangen door de flexibele palen. Het Fietsberaad heeft een keuzeschema opgesteld hetgeen via de site van fietsberaad ( fietsberaad.nl ) is te downloaden met een duidelijke toelichting. Zoals op de site ook valt te lezen zijn men pilots gestart onder de naam ‘Veiliger fietspaaltjes’  in Hardenberg en Barneveld, Enschede, Houten, Utrecht en Zwolle. Elke locatie wordt, afhankelijk van de situatie ter plaatse, ingericht. Dat betekent dus dat er geen sprake is van een uniforme inrichting op alle locaties. Na een half jaar wordt de proef geëvalueerd. Niet alleen fietsers zelf, maar ook omwonenden kunnen hun mening en reactie geven aan fietsberaad door een bericht achter te laten op www.fietsberaad.nl/fietspaaltjes het reactieformulier in te vullen of een e-mail te sturen naar fietspaaltjes@fietsberaad.nl.

Zie hier de opname van de start van het proefproject te Hardenberg.