Terug naar overzicht
± 0 min

Daling letselschade onder fietsers door veiliger fietsroutes is Utrecht

In de stad Utrecht onderzoekt men of het mogelijk is fietsers om te leiden naar veiliger en rustiger fietsroutes door de stad. Hierdoor wordt drukte in het centrum voorkomen en de fietsroutes zijn veiliger hetgeen zorgt voor minder ongevallen met letselschade. De gemeente Utrecht gaat hiervoor nieuwe zogenaamde 'fietsbewegwijzeringen' gebruiken.

De gemeente start de nieuwe bewegwijzering vanaf de zogenaamde Herenroute. Nu horen wij ook de Utrechters al denken..."Herenroute?". Het is een fietsroute die natuurlijk ook voor dames beschikbaar is. Het is een alternatieve route om van de oostkant van de stad (stadion) naar de westkant te komen.

Vrijwel alle fietsers kiezen vaak voor de meest drukke en soms automatisch gekozen fietsroute door het centrum van de stad en het Vredenburg. Hier gebeuren dagelijks botsingen met auto's en voetgangers met vaak letselschade tot gevolg. De Herenroute is dus een goed alternatief en het voorkomt ook verkeersdrukte in het centrum. Nu moeten wij zeggen dat juist de drukte ook wel veel gezelligheid kent. Dus of het eenvoudig is om fietsers te bewegen hun route óm te buigen' vragen wij (red.)  ons af.

Om de fietsers de 'letselschade-veilige' route te laten kiezen, heeft de gemeente Urecht het wegdek aangepast en een nieuw soort bewegwijzering (met borden en stippen op het wegdek)voor fietsers doorgevoerd. Dit is dus gedaan op de Herenroute en die route moet het fietsen comfortabeler maken.  Hieronder treft u enkele voorbeelden aan zoal het er nu uitziet:

De gemeente Utrecht gaat niet over een nacht ijs. Ze hebben zelfs acteurs ingezet om fietsers 'te verleiden' de Herenroute te nemen. Aan het einde van de route die gefietst kan worden, komen informatiezuilen te staan. De bewegwijzering zal tot september 2013 duren. Wij vragen ons af of dat niet iets te kort is, omdat hierna namelijk de nieuwe lichting studenten starten in Utrecht. Zij zullen veelal de Oostkant van Utrecht bezoeken, vanwege de Universiteit op de Uithof. Als deze vele studenten nu worden begeleid via de Herenroute, zou de inspanning ons inziens langer moeten duren dan september 2013, wil je nieuwe studenten kunnen 'opvoeden' voor veiliger en letselschade vrijer fietsen!

Na september 2013 wordt de test geëvalueerd. Dit gebeurt aan de hand van tellingen op de route en een gebruikersonderzoek.