Terug naar overzicht
± min

Meer kans op letselschade voor fietsers zonder licht

59% van het uitgaanspubliek fietst onverlicht van of naar uitgaansgelegenheden. De kans op ongevallen met letselschade neemt hierdoor toe. Dit blijkt onder andere uit onderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en een groot aantal maatschappelijke organisaties, waaronder Veilig Verkeer Nederland.

Het is tamelijk beroerd gesteld met het voeren van fietsverlichting in Nederland. In buitengebieden voert 61% voor- en achterlicht, maar in grote studentensteden is dat slechts 22%. En slechts 41%  heeft zowel voor als achter licht op de fiets wanneer zij van of naar uitgaansgelegenheden fietsen. Deze gegevens zijn afkomstig van onderzoeksbureau Goudappel Coffeng. Het bureau voerde het onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en een groot aantal maatschappelijke organisaties, waaronder Veilig Verkeer Nederland en onderzocht hoe het is gesteld met fietsverlichting. Op 10 uitgaansgelegenheden in het land werden bijna 6.000 fietsers geturfd.

Aantal fietsers dat voor- en achterlicht voert

  • Heelweg in de Achterhoek: 70%
  • Gemert en Nijkerkerveen: 56%
  • Groningen: 27%
  • Utrecht: 22%
  • Amsterdam: 18%

Voeren van verlichting naar leeftijd

Op basis van inschattingen door de onderzoekers is tevens duidelijk dat vooral de groep 18 tot 30-jarigen weinig aandacht aan fietsverlichting besteedt:

  • 18 tot 30-jarigen: 33%
  • Jonger dan 18: 48%
  • Ouder dan 30: 57%

Het zijn bovendien vaker mannen die zonder licht fietsen dan vrouwen (39% versus 44%).

Verband tussen verlichting en kans op ongeval

Eerder gepubliceerd onderzoek toont een duidelijk verband tussen het voeren van verlichting en de kans op een fietsongeval. Rekening houdend met het aandeel ouderen in een gemeente en de bevolkingsdichtheid neemt het aandeel letselongevallen met fietsers bij duisternis af met 0,17% bij één procent stijging van het gebruik van fietsverlichting. De cijfers hebben overigens alleen betrekking op fiets motorvoertuig ongevallen en niet op fiets-fietsongevallen en enkelvoudige ongevallen.

Ook een Deense studie geeft een duidelijke indicatie dat fietsverlichting helpt om fietsongevallen met motorvoertuigen te voorkomen. In de studie is een groep fietsers gevolgd die een jaar lang fietsverlichting voerde die ook overdag werkte. De fietsverlichting ging automatisch aan wanneer men de fiets gebruikte. Uit deze studie bleek dat de groep met fietsverlichting overdag, vooral tijdens de schemer, minder incidenten rapporteerde dan de controlegroep. Het aantal gerapporteerde ongevallen voor fietsers met verlichting overdag lag 33% lager, het aantal letselongevallen 41% lager.

Campagne Veilig Verkeer Nederland

Fietsen in schemer en duisternis is dus risicovoller. Veilig Verkeer Nederland organiseert daarom honderden acties om meer fietsers fietsverlichting te laten voeren. Veilig Verkeer Nederland sluit daarmee, samen met ANWB, BOVAG, RAI Vereniging, TeamAlert, Fietsersbond, Politie en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid van de provincies, aan bij de landelijke campagne: ‘Ik val op!’.

Daarnaast opert de Fietsersbond Amsterdam om in horecagelegenheden lampjes te verschaffen. In navolging van Zwolle wil de organisatie dat horecagelegenheden fietsverlichting voor de kostprijs beschikbaar stellen.