Terug naar overzicht
± min

Gemeenten verwijderen overbodige fietspaaltjes

Jaarlijks raken in Nederland bijna tienduizend fietsers ernstig gewond door enkelzijdige fietsongevallen. Een deel daarvan loopt ernstig letsel op door een aanrijding met een fietspadpaaltje. Voor veel gemeenten reden om de paaltjes te verwijderen.

Sinds een oproep van de Fietsersbond en het Fietsberaad in 2011, zijn er in Nederland zo’n 4.000 fietspaaltjes verwijderd. Zo werden in Amsterdam 2.400 paaltjes weggehaald, in andere gemeenten gaat het om vijf tot enkele honderden Recent nam ook Leiden in stad en buitenwijken onveilige situaties onder de loep en verwijderde 200 paaltjes. De kans op letselschade door fietsongevallen neemt daarmee af. 

Overbodige fietspaaltjes
Jaarlijks raken in Nederland bijna tienduizend fietsers ernstig gewond door enkelzijdige fietsongevallen. Uit landelijk onderzoek blijkt dat veel palen op en rond fietspaden slecht zichtbaar zijn of onhandig gesitueerd. De Fietsersbond en het Fietsberaad adviseren gemeenten daarom sinds 2011 om deze paaltjes te verwijderen. En dat advies begint inmiddels zijn vruchten af te werpen: in de afgelopen jaren werden volgens de Fietsersbond zo’n 4.000 overbodige fietspaaltjes verwijderd.

Letselschade door fietsongeval?
Heeft u onverhoopt letselschade opgelopen en wilt u de tegenpartij aansprakelijk stellen? Neem gerust telefonisch contact op met onze helpdesk. Bel gratis 0880 112 129 en wij geven u direct advies.