Terug naar overzicht
± min

Verjaring in het verkeersrecht bij letsel

De mogelijkheid om de WAM-verzekeraar (de verzekeraar van een gemotoriseerd voertuig) of het Waarborgfonds Motorverkeer aan te spreken verjaart drie jaar na een ongeval. Deze termijn is kort, maar de uitwerking wordt verzacht door een zeer eenvoudige stuiting: het is voldoende om mondeling of schriftelijk in gesprek te komen met de verzekeraar.

De betekenis van artikel 10 lid 3 van de WAM (Wet Aansprakelijkheiheidsverzekering Motorvoertuigen) heeft voor heel wat jurisprudentie gezorgd maar tenslotte staat vast dat alleen als in het geheel niet wordt gereageerd naar een aansprakelijke partij of een ondubbelzinnige en volstrekt afwijzende reactie van de verzekeraar, de verjaringstermijn ongehinderd laat doorlopen. Elke andere reactie van de verzekeraar wordt al zeer spoedig gezien als een onderhandeling. In de praktijk brengt dat met zich mee dat de vordering in het geheel niet meer zal verjaren. De in artikel 10 lid 3 WAM genoemde aangetekende brief wordt in de praktijk uiterst zelden gezien.

Het tijdig in gesprek komen met de WAM-verzekeraar levert dus de zekerheid dat geen verjaring meer kan plaatsvinden. Hoewel dat nog niet expliciet in de rechtspraak aan de orde geweest is, mag op grond van een en ander aangenomen worden dat de gewone verjaring van vijf jaar ook buiten spel gezet is door het beginnen van onderhandelingen met de WAM-verzekeraar.

Er bestaan wat uitzonderingen op de regel, daar waar het gaat om het Waarborgfonds Motorverkeer. Dat gaat echter te ver om hier uitgebreid melding van te maken.