Wet Affectieschade: 5 belangrijke vragen

Op 1 januari 2019 is de Wet Affectieschade in werking getreden. De wet houdt in dat naasten van slachtoffers een schadevergoeding kunnen krijgen bij overlijden van het slachtoffer of als het slachtoffer ernstig blijvend letsel heeft. Sinds deze wet van kracht is gegaan hebben nabestaanden en naasten van slachtoffers van een verkeersongeval of een bedrijfsongeval recht op smartengeld. Dit is vastgelegd in de Wet Affectieschade. In dit artikel beantwoorden we de 5 vragen die mensen ons het vaakst stellen.

Wet “Vergoeding van affectieschade” ingegaan per 1 januari 2019

U moet er niet aan denken, maar het kan gebeuren: een naaste die ernstig blijvend letsel oploopt of overlijdt door een gebeurtenis waar een ander aansprakelijk voor is. Niet alleen voor het slachtoffer staat de wereld dan op zijn kop, maar ook voor zijn of haar naasten kan dit een enorme impact hebben. Heeft u als naaste in zo'n situatie dan recht op een vergoeding? In dit artikel gaan we dieper in op het onderwerp “affectieschade”.