🚲 Heb ik recht op een letselschadevergoeding na een fietsongeval?

Ja, je hebt als slachtoffer van een fietsongeval bijna altijd recht op een letselschadevergoeding, als je letsel hebt opgelopen door het toedoen van een ander. De aansprakelijke wederpartij dient de kosten die je maakt als gevolg van het ongeval te vergoeden. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Reparatiekosten van je fiets
  • Medische kosten
  • Kosten huishoudelijke hulp
  • Immateriële schade (smartengeld)

Het smartengeld is een financiële vergoeding om het leed te verzachten. Een fietser heeft na een fietsongeval bijna altijd recht op een letselschadevergoeding, omdat zij door de wet extra beschermd worden. Fietsers zijn namelijk kwetsbare verkeersdeelnemers in vergelijking met automobilisten. Fietsers krijgen daarom minimaal 50% van hun schade vergoed. Als de fietser geen schuld heeft aan het ongeval dan wordt 100% van zijn schade vergoed.

Terug naar overzicht