Fietsen geparkeerd aan de Nederlandse grachten

Situatie 1: Automobilist is aansprakelijk voor aanrijding met fietser

Wanneer de automobilist schuldig is aan de aanrijding tussen de fiets en de auto dan is de eigenaar dan wel houder van het motorvoertuig voor 100% verantwoordelijk voor de schade aan de fiets, de fietser en eventuele schade aan de eigen auto. Ook wanneer de eigenaar of houder van de auto de auto niet zelf heeft bestuurd, is deze aansprakelijk voor het fietsongeval. De eigenaar of houder van een motorvoertuig is namelijk aansprakelijk voor de gedragingen van degene door wie hij/zij het motorrijtuig doet of laat rijden. Het maakt voor de aansprakelijkheid bij de aanrijding tussen de fietser en auto dus niet uit wie er reed toen het werd veroorzaakt. 

In de situatie waarin de automobilist aansprakelijkis voor de aanrijding met de fietser, betaalt de Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen verzekering van de eigenaar van de auto 100% van de schade. 

Schadeafwikkeling met verzekeraar

Wanneer de automobilist aansprakelijk is voor de aanrijding met de fietser, neemt de verzekeraar van de automobilist contact op met de fietser. Let op de lengte van je zinnen. Zou hem  splitsen: bv De verzekeraar vraagt altijd om een schadeformulier, zorg dus altijd voor een correct ingevuld schadeformulier. Daarnaast kan hij de fietser verzoeken om een vragenlijst in te vullen, of om zijn medische dossier in te kijken. Voor dit laatste heeft hij wel een machtiging nodig.

Let op: geef als fietser nooit een volledige machtiging af waardoor je de verzekeraar van de tegenpartij toestemming verleent om al je medische gegevens te bekijken. In de praktijk behartigt de verzekeraar vaak een ander belang dan die van het slachtoffer. Je kunt beter zelf een belangenbehartiger inschakelen en in overeenstemming met de specialist de noodzakelijke medische gegevens bij je arts of huisarts opvragen. Als er een discussie ontstaat over de oorzaak van het letsel, dan kan je altijd besluiten om de benodigde gegevens naar de verzekeraar te sturen. 
 
Wanneer je letselschade hebt opgelopen bij een aanrijding tussen een fietser en een auto, dan is het dus verstandig een letselschade specialist te raadplegen voor rechtsbijstand. Het inschakelen van een letselschade advocaat kost je niets, want de kosten van de advocaat worden ook vergoed door de aansprakelijke partij. 

Situatie 2: Fietser schuldig aan verkeersongeval

Wanneer de fietser schuldig is aan het veroorzaken van aanrijding tussen fietser en auto, wordt opnieuw naar artikel 185 van de Wegenverkeerswet gekeken. Fietsers met letselschade worden door de Nederlandse Wegenverkeerswet beschermt bij een aanrijding tussen een auto en fietser (een zogenoemde sterkere verkeersdeelnemer).

Regels fietser jonger dan 14 jaar

Wanneer de fietser ten tijde van het ongeval jonger is dan 14 jaar, dan is de eigenaar van de auto altijd volledig aansprakelijk voor de schade. Ook wanneer de bestuurder van de auto geen enkele schuld heeft aan het veroorzaken van de aanrijding, en de aanrijding tussen de fietser en auto volledig te wijten is aan de fietser. Uitzondering hierop is wanneer sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. De automobilist moet dit dan kunnen bewijzen.

Fietsers die ten tijde van de aanrijding met de auto 14 jaar of ouder zijn en schuld hebben aan het verkeersongeval, zijn voor maximaal 50% aansprakelijk voor de schade. Ofwel, de eigenaar van de auto is alsnog tenminste voor 50% aansprakelijk. Als fietser krijg je dus minimaal 50% van je schade vergoed. 

Vindt de automobilist dat de fietser zich tijdens het ongeluk inderdaad roekeloos heeft gedragen? Dan is het verstandig om een letselschade advocaat te raadplegen. De eigenaar van de auto zal immers proberen zoveel mogelijk fouten van de fietser te benadrukken, waarbij de fietser zoveel mogelijk de fouten van de automobilist zal aanwijzen. Als de automobilist (mede) fouten heeft gemaakt, dan is er al snel sprake van 100% schadevergoeding voor de fietser. 

Fietser te zien in zijspiegel van autobestuurder LetselSchade.nl
Aanrijding met persoon door autobestuurder op LetselSchade.nl

Situatie 3: Zowel fietser als eigenaar auto aansprakelijk voor de aanrijding

Dit is de meest lastige aansprakelijkheid situatie bij een aanrijding met een fietser en auto. Zijn zowel de automobilist als de fietser aansprakelijk voor de aanrijding, dan kan de eigenaar van de auto zich beroepen op eigen schuld van de fietser mits deze 14 jaar of ouder is. 

Als fietser krijg je op basis van billijkheid altijd minimaal 50% van je schade vergoed. Dit geldt voor zover er geen sprake is van overmacht, opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. In dit soort gevallen is het verstandig om een letselschade specialist te raadplegen. De automobilist zal immers proberen zoveel mogelijk fouten van de fietser te benadrukken, waar de fietser zoveel mogelijk de fouten van de automobilist zal aanwijzen. 

Situatie 4: Schuldige aanrijding tussen fietser en auto is onbekend of rijdt door

Het kan voorkomen dat de veroorzaker van de aanrijding tussen de fiets en auto niet bekend is of onverzekerd is. Het Waarborgfonds Motorverkeer is er voor fietsers die door een aanrijding met een brommer of auto schade hebben geleden, maar deze niet vergoed krijgen doordat bijvoorbeeld de auto is doorgereden.

Letselschade na fietsongeval?

Heb je letselschade opgelopen door toedoen van een ander? Neem contact op met de juristen van LetselSchade.nl en hoor direct of het letsel in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag, telefonisch bereikbaar zijn wij op deze dagen van 08:30 tot 17:30 uur.

Motorvoertuig doorgereden na letselongeval op LetselSchade.nl

Aangereden door een fiets of een autobestuurder?

Als je bent aangereden door een fietser of autobestuurder zonder dat je hieraan schuld hebt, dan heb je in veel gevallen recht op een schadevergoeding voor jouw letselschade. Onze juristen staan je kosteloos bij in dit proces. Vraag gratis om advies bij letselschade door een verkeersongeval. 

Bel gratis 0880 112 130Whatsapp ons: 06-159 559 48Meld je schade online

Onze aanpak

1

Ontvang een gratis indicatie

 Wij vertellen waar je recht op hebt en schakelen vervolgens een letselschade specialist voor je in bij jou in de buurt.

2

Jouw specialist bepaalt de aansprakelijkheid

Het bewijsmateriaal wat jij hebt verzameld wordt daarbij allemaal doorgenomen.

3

Voorschot van de schadeclaim bepalen

Wij vragen een voorschot van de aansprakelijkgestelde tegenpartij, zodat je niet lang op geld hoeft te wachten.

4

Indienen definitieve claim + nazorg

Dit omvangt alle huidige schade en toekomstige kosten. Daarnaast zorgen wij voor administratieve afhandeling

1

Ontvang een gratis indicatie

 Wij vertellen waar je recht op hebt en schakelen vervolgens een letselschade specialist voor je in bij jou in de buurt.

2

Jouw specialist bepaalt de aansprakelijkheid

Het bewijsmateriaal wat jij hebt verzameld wordt daarbij allemaal doorgenomen.

3

Voorschot van de schadeclaim bepalen

Wij vragen een voorschot van de aansprakelijkgestelde tegenpartij, zodat je niet lang op geld hoeft te wachten.

4

Indienen definitieve claim + nazorg

Dit omvangt alle huidige schade en toekomstige kosten. Daarnaast zorgen wij voor administratieve afhandeling

Petra Verweijen
Meer reviews

Veelgestelde vragen over letselschade bij ongelukken tussen auto's en fietsers

 

Hoe wordt letselschade berekend?
Is de tegenpartij aansprakelijk voor de letselschade na het ongeval?
Hoe lang duurt een letselzaak bij verkeersongevallen?
Wat is de hoogte van de schadevergoeding bij een verkeersongeval?
Met welke kosten krijg ik te maken bij letselschade?

Meer veelgestelde vragen

Vertel direct je verhaal

Via de contactmogelijkheden hiernaast kan je jouw verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt.
Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Letselschade.nl specialisten
Of bel gratis even
met onze specialisten

0880 112 130

Je kunt ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.