Situatie 1: Automobilist is aansprakelijk voor aanrijding met fietser

Wanneer de automobilist schuldig is aan de aanrijding tussen de fiets en de auto dan is de eigenaar dan wel houder van het motorvoertuig voor 100% verantwoordelijk voor de schade aan de fiets, de fietser en eventuele schade aan de eigen auto. Ook wanneer de eigenaar of houder van de auto de auto niet zelf heeft bestuurd, is deze aansprakelijk voor het fietsongeval. De eigenaar of houder van een motorvoertuig is namelijk aansprakelijk voor de gedragingen van degene door wie hij/zij het motorrijtuig doet of laat rijden. Het maakt voor de aansprakelijkheid bij de aanrijding tussen de fietser en auto dus niet uit wie er reed toen het werd veroorzaakt.

In de situatie waarin de auto aansprakelijk is voor de aanrijding met de fietser, betaalt de Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen verzekering van de eigenaar van de auto 100% van de schade.

Schadeafwikkeling met verzekeraar

Wanneer de auto aansprakelijk is voor de aanrijding met de fietser, neemt de verzekeraar van de auto contact op met de fietser. Naast een vragenlijst of schadeformulier, kan de verzekeraar ook een verzoek indienen tot een machtiging voor het inkijken van het medische dossier van de fietser. 

Let op: geef als fietser nooit een volledige machtiging af waardoor je de verzekeraar toestemming verleent om al je medische gegevens te bekijken. Je kunt beter zelf de noodzakelijke medische gegevens bij je arts of huisarts opvragen en deze vervolgens naar de verzekeraar sturen.

Wanneer je letselschade heeft opgelopen bij een aanrijding tussen een fietser en een auto, dan is het verstandig een letselschade advocaat te raadplegen voor rechtsbijstand. Het inschakelen van een letselschade advocaat kost je niets. Want de kosten van de advocaat worden ook vergoed door de aansprakelijke partij.

Situatie 2: Fietser schuldig aan verkeersongeval

Wanneer de fietser schuldig is aan het veroorzaken van aanrijding tussen fietser en auto, wordt opnieuw naar artikel 185 van de Wegenverkeerswet gekeken. Fietsers met letselschade worden door de Nederlandse Wegenverkeerswet beschermt bij een aanrijding tussen een auto en fietser (een zogenoemde sterkere verkeersdeelnemer).

Regels fietser jonger dan 14 jaar

Wanneer de fietser ten tijde van het ongeval jonger is dan 14 jaar, dan is de eigenaar van de auto altijd volledig aansprakelijk voor de schade. Ook wanneer de bestuurder van de auto geen enkele schuld heeft aan het veroorzaken van de aanrijding en is de aanrijding tussen de fietser en auto volledig te wijten aan de fietser. Uitzondering hierop is wanneer sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. De bewijslast hiervoor ligt bij de eigenaar van de auto.

Fietsers die ten tijde van de aanrijding met de auto 14 jaar of ouder zijn en schuld hebben aan het verkeersongeval, zijn voor maximaal 50% aansprakelijk zijn voor de schade. Ofwel, de eigenaar van de auto is alsnog tenminste voor 50% aansprakelijk. Als fietser krijg je dus minimaal 50% van uw schade vergoed.

Uitzondering hierop is wanneer sprake is van overmacht of aan opzet grenzende roekeloosheid door de fietser. In dit soort situaties is het verstandig om een letselschade advocaat te raadplegen. De eigenaar van de auto zal immers proberen zoveel mogelijk fouten van de fietser te benadrukken waarbij de fietser zoveel mogelijk de fouten van de automobilist zal aanwijzen. Indien de automobilist (mede) fouten heeft gemaakt, dan is er al snel sprake van 100% schadevergoeding voor de fietser.

Onze aanpak

1
Ontvang een gratis indicatie

Ontvang een gratis indicatie

 Wij vertellen waar je recht op hebt en schakelen vervolgens een letselschade specialist voor je in bij jou in de buurt.

2
Jouw specialist bepaalt de aansprakelijkheid

Jouw specialist bepaalt de aansprakelijkheid

Het bewijsmateriaal wat jij hebt verzameld wordt daarbij allemaal doorgenomen.

3
Voorschot van de schadeclaim bepalen

Voorschot van de schadeclaim bepalen

Wij vragen een voorschot van de aansprakelijkgestelde tegenpartij, zodat je niet lang op geld hoeft te wachten.

4
Indienen definitieve claim + nazorg

Indienen definitieve claim + nazorg

Dit omvangt alle huidige schade en toekomstige kosten. Daarnaast zorgen wij voor administratieve afhandeling

1
Ontvang een gratis indicatie

Ontvang een gratis indicatie

 Wij vertellen waar je recht op hebt en schakelen vervolgens een letselschade specialist voor je in bij jou in de buurt.

2
Jouw specialist bepaalt de aansprakelijkheid

Jouw specialist bepaalt de aansprakelijkheid

Het bewijsmateriaal wat jij hebt verzameld wordt daarbij allemaal doorgenomen.

3
Voorschot van de schadeclaim bepalen

Voorschot van de schadeclaim bepalen

Wij vragen een voorschot van de aansprakelijkgestelde tegenpartij, zodat je niet lang op geld hoeft te wachten.

4
Indienen definitieve claim + nazorg

Indienen definitieve claim + nazorg

Dit omvangt alle huidige schade en toekomstige kosten. Daarnaast zorgen wij voor administratieve afhandeling

Situatie 3: Zowel fietser als eigenaar auto aansprakelijk voor de aanrijding

Dit is de meest lastige aansprakelijkheid situatie bij een aanrijding met een fietser en auto. Wanneer zowel de automobilist als de fietser aansprakelijk is aan de aanrijding, dan kan de eigenaar van de auto zich beroepen op eigen schuld van de fietser mits deze 14 jaar of ouder is.

Als fietser krijg je op basis van billijkheid altijd minimaal 50%van uw schade vergoed voor zover er geen sprake is van overmacht, opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. In dit soort gevallen is het verstandig om een letselschade advocaat te raadplegen. De automobilist zal immers proberen zoveel mogelijk fouten van de fietser te benadrukken waar de fietser zoveel mogelijk de fouten van de automobilist zal aanwijzen.

Situatie 4: Schuldige aanrijding tussen fietser en auto is onbekend of rijd door

Het kan voorkomen dat de veroorzaker van de aanrijding tussen de fiets en auto niet bekend is of onverzekerd is. Het Waarborgfonds Motorverkeer is er voor fietsers die door een aanrijding met een brommer of auto schade hebben geleden, maar deze niet vergoed krijgen doordat bijvoorbeeld de auto is doorgereden.

De Wegenverkeerswet

Op basis van artikel 185 van de Wegenverkeerswet is meestal de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig (auto, bromfiets, scooter, vrachtwagen etc.) aansprakelijk voor de schade naar aanleiding van het verkeersongeval met de ongemotoriseerde verkeersdeelnemer, oftewel de fietser.

Direct je verhaal vertellen?

Door ons te bellen, Whatsappen of door een e-mail te sturen kunnen we je direct vertellen hoe hoog uw letselschadevergoeding ongeveer is en hoe we je kunnen helpen om deze vergoeding zo snel mogelijk te krijgen.

Bel gratis 0880 112 130Whatsapp ons: 06-159 559 48Meld je schade online

"Prima geholpen en alles duidelijk uitgelegd"
Meer reviews

Veelgestelde vragen over letselschade bij ongelukken tussen auto's en fietsers

 

Meer veelgestelde vragen

Vertel direct je verhaal

Via de contactmogelijkheden hiernaast kan je jouw verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt.
Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Letselschade.nl specialisten
Of bel gratis even
met onze specialisten

0880 112 130

Je kunt ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:
  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling?
  2. Is die klacht gegrond verklaard?
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? 
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren?

Als je alle vragen met Ja hebt beantwoord heb je mogelijk een zaak en ontvangen we je melding graag. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:
  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd?
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel)
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel)

Als je alle vragen met Ja hebt beantwoord heb je mogelijk een zaak en ontvangen we je melding graag. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. Mocht je een vraag met Nee hebben beantwoord, dan kunnen wij je helaas niet helpen. Wij verwijzen je in dat geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:</strong
  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen?

Als je deze vraag met Ja hebt beantwoord heb je mogelijk een zaak en ontvangen we je melding graag. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. Mocht je deze vraag met Nee hebben beantwoord, dan kunnen wij je helaas niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel.